Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Diệu kỳ, kỳ diệu

Sáng Thế Ký - Chương 18 -
14Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức ĐỨC CHÚA? Vào độ này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Xa-ra sẽ có một con trai."
Xuất Hành - Chương 15 -
11Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy CHÚA?
Ai sánh được như Ngài, Đấng rạng ngời thánh thiện,
lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ?
 
Samuel II - Chương 1 -
26Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh!
Tôi thương anh biết mấy!
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 2 -
8để chuẩn bị cho tôi thật nhiều gỗ, vì ngôi nhà tôi sắp xây sẽ nguy nga kỳ diệu.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
6Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa về sự khôn ngoan kỳ diệu của ngài. Ngài vượt xa tiếng tăm lừng lẫy tôi đã nghe về ngài.
Étte - Chương 5 -
2Vua đưa phủ việt vàng lên đặt vào cổ bà, rồi ôm hôn bà và nói: "Hãy nói cho ta hay! " (2a) Bà nói với vua: "Tâu chúa thượng, thiếp nhìn thấy ngài giống như thiên sứ của Thiên Chúa. Tâm hồn thiếp bị rúng động vì khiếp sợ vẻ oai nghi của ngài. Quả thế, tâu chúa thượng, ngài thật kỳ diệu và long nhan ngài thật hấp dẫn! " (2b) Đang nói thế bà lại khuỵu xuống. Vua bị rúng động, còn các cận thần thì tìm cách làm cho bà tỉnh lại.
Macabê II - Chương 15 -
21Khi ông Ma-ca-bê nhìn thấy đông đảo quân địch xuất hiện, trang bị đủ loại vũ khí, đàn voi trận hung hãn, ông dang tay lên trời, khẩn cầu Đức Chúa là Đấng làm nên những công trình kỳ diệu, vì ông biết rằng chiến thắng không phải là nhờ vũ khí, nhưng là do Người quyết định ban cho những ai xứng đáng.
Gióp - Chương 5 -
9Người làm ra những điều vĩ đại khôn dò khôn thấu,
và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể.
 
Gióp - Chương 9 -
10Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò
và những điều kỳ diệu không đếm xuể.
 
Gióp - Chương 42 -
3"Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
không còn được rõ ràng minh bạch? "
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
7Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
khỏi quân thù xông đánh.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
22Chúc tụng CHÚA đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con
trong thành trì vững chắc.
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
18Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,
chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
1Lịch sử kỳ diệu của Ít-ra-en (1 Sb 16:8-22);
Thánh Vịnh - Chương 106 -
22việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.
 
Thánh Vịnh - Chương 118 -
23Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
18Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
129Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
nên hồn con tuân giữ.
 
Thánh Vịnh - Chương 131 -
1Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.
Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;
 
Thánh Vịnh - Chương 139 -
6Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
 
Thánh Vịnh - Chương 139 -
14Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
18Có ba điều quá kỳ diệu đối với tôi,
và bốn chuyện tôi không sao hiểu nổi,
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
17Đức Khôn Ngoan trả công
cho dân thánh đã từng chịu gian khó,
dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu,
thành bóng mát che họ ban ngày,
thành ánh sáng soi họ ban đêm,
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
3Khi những kẻ thù kia đang thèm khát lương thực,
Ngài lại gởi ngay cho những con vật trông thật gớm ghiếc,
khiến chúng chẳng còn muốn ăn chi nữa.
Cùng lúc đó, dân Ngài vừa mới thiếu ăn thôi,
thì đã được Ngài ban cho một món kỳ diệu.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
6Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai?
Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ?
 
Huấn Ca - Chương 42 -
22Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao!
Những gì thấy được chỉ như một ánh lửa.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
2Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố:
"Công trình của Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào! "
 
Huấn Ca - Chương 43 -
12chính tay Đấng Tối Cao đã giăng lên.
Những điều kỳ diệu trong thiên nhiên
 
Huấn Ca - Chương 43 -
25Ở đó có bao điều kỳ diệu, lạ lùng,
đủ loại thú vật và những loài thủy quái.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
29Đức Chúa khả uý và rất mực cao cả,
kỳ diệu thay quyền năng của Người!
 
Isaia - Chương 9 -
5Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
 
Isaia - Chương 28 -
21Chắc chắn, như trên núi Pơ-ra-xim, ĐỨC CHÚA sẽ trỗi dậy,
như tại thung lũng Ghíp-ôn, Người sẽ giận run lên
để thi hành công việc của Người, công việc kỳ diệu,
để thực hiện công trình của Người, công trình tuyệt tác.
 
Đanien - Chương 3 -
(43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.
 
Đanien - Chương 3 -
33Những điềm thiêng dấu lạ của Người thật lớn lao!
Những dấu lạ của Người thật kỳ diệu!
Vương quốc của Người là vương quốc vĩnh cửu!
Quyền thống trị của Người bền vững muôn đời!
 
Mát-thêu - Chương 21 -
42Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
 
Mác-cô - Chương 12 -
11Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!
 
Khải Huyền - Chương 15 -
1Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất.
Khải Huyền - Chương 15 -
3và hát bài ca của ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:
"Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!