Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dơ dáy, dơ bẩn

Étte - Chương 4 -
17k) Hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu; bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt; thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xoã rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en:
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
39Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,
phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.
 
Khôn Ngoan - Chương 2 -
16Nó coi ta như bọn lọc lừa,
tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn.
Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may,
hậu vận của người công chính.
Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
4Từ dơ bẩn, có gì sạch được sao?
Từ giả dối, có chi thật được nào?
 
Isaia - Chương 30 -
22Những tượng chạm dát bạc,
tượng đúc bọc vàng của ngươi,
ngươi sẽ coi là ô uế,
sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn
và nói: "Cút đi! "
 
Ai Ca - Chương 4 -
15Người ta kêu: "Đồ dơ bẩn đó! Tránh đi thôi!
Tránh đi! Tránh đi! Đừng đụng tới chúng! "
Chúng có trốn, có trôi dạt đến đâu,
dân ngoại cũng sẽ nói: "Chúng không ở đây được."
 
Hôsê - Chương 5 -
11Ép-ra-im bị áp bức chà đạp do án lệnh của Thiên Chúa,
vì nó đã vui thích đi theo điều dơ bẩn.
 
Hôsê - Chương 6 -
10Tại nhà Ít-ra-en, Ta đã thấy một điều ghê tởm,
ở đó, Ép-ra-im đã làm điếm, Ít-ra-en đã ra dơ bẩn.
 
Dacaria - Chương 3 -
3Bấy giờ, ông Giê-su-a, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ.
Dacaria - Chương 3 -
4Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng: "Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, (4c) và mặc cho ông lễ phục huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch."