Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dòng sông

Gióp - Chương 28 -
11Người ta đắp đập chặn các dòng sông,
và đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 46 -
5Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
10Họ còn nhớ lại những việc đã xảy ra
khi sống nơi xứ lạ quê người :
nào đất đai chứ không phải thú vật
đã sản sinh ra muỗi làm sao,
nào dòng sông chứ không phải sinh vật dưới nước
đã mửa ra từng bầy ếch nhái làm sao !
 
Huấn Ca - Chương 4 -
26Đừng hổ thẹn xưng thú tội lỗi mình,
đừng ngăn chặn dòng sông đang chảy.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
22Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông,
chan hoà mặt đất như nước lũ.
 
Huấn Ca - Chương 47 -
14Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu,
ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập!
 
Isaia - Chương 43 -
19Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
 
Isaia - Chương 43 -
20Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.
 
Isaia - Chương 48 -
18Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta,
thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông,
sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.
 
Isaia - Chương 59 -
19Từ phương Tây, người ta sẽ kính sợ danh ĐỨC CHÚA,
và từ phương Đông, người ta sẽ kính sợ vinh quang Người,
vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết,
và Thần Khí của ĐỨC CHÚA đẩy nó mạnh thêm.
 
Isaia - Chương 66 -
12Vì ĐỨC CHÚA phán như sau:
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
 
Giêrêmia - Chương 46 -
7Kẻ nào đó tiến lên tựa sông Nin,
như những dòng sông nước cuồn cuộn chảy?
 
Giêrêmia - Chương 46 -
8Đó là Ai-cập tiến lên tựa sông Nin,
như những dòng sông nước cuồn cuộn chảy.
Ai-cập nói: "Ta sẽ tiến lên bao trùm mặt đất,
phá huỷ thành thị, tiêu diệt các cư dân.
 
Êdêkien - Chương 29 -
3Hãy nói, hãy bảo: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:
Này Ta chống lại ngươi, hỡi Pha-ra-ô, vua Ai-cập,
con cá sấu vĩ đại đang nằm giữa các dòng sông Nin của mình.
Ngươi dám bảo: "Sông Nin là của ta,
chính ta đã làm ra con sông ấy."
 
Êdêkien - Chương 29 -
10thì này, Ta chống lại ngươi và dòng sông Nin của ngươi. Ta sẽ biến đất Ai-cập nên chốn hoang tàn đổ nát, từ Mích-đôn tới Xơ-vê-nê, đến tận biên giới xứ Cút.
Êdêkien - Chương 30 -
12Ta sẽ làm cho dòng sông Nin khô cạn, sẽ bán xứ này cho phường gian ác. Ta sẽ dùng tay ngoại bang tàn phá xứ sở cùng mọi sự trong đó. Chính Ta, ĐỨC CHÚA, Ta đã phán.
 
Êdêkien - Chương 31 -
4Nước đã nuôi cho nó lớn, vực thẳm làm cho nó cao,
khi cho những dòng sông mình
chảy chung quanh chỗ nó được trồng;
khi đưa những khe suối len lỏi vào mọi cây cối trong cánh đồng.
 
Êdêkien - Chương 32 -
2Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca khóc thương Pha-ra-ô, vua Ai-cập; ngươi hãy nói:
Hỡi sư tử của các dân, ngươi bị diệt rồi!
Ngươi có khác gì con cá sấu trên biển cả,
ngươi làm vọt lên những dòng sông
và dùng chân quậy nước,
làm cho các dòng sông đục ngầu.
 
Êdêkien - Chương 32 -
14Bấy giờ, Ta sẽ làm cho các dòng nước của chúng khô cạn và khiến các dòng sông của chúng chảy như dầu, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Luca - Chương 6 -
48Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.
Khải Huyền - Chương 12 -
15Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi.
Khải Huyền - Chương 12 -
16Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Mãng Xà phun ra.