Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đàn ca

Thủ Lãnh - Chương 5 -
3Nghe đây, hỡi các vua! Hãy lắng tai, này các thủ lãnh!
Tôi sẽ hát lên mừng ĐỨC CHÚA,
sẽ đàn ca kính Người là Thiên Chúa của Ít-ra-en.
 
Samuel II - Chương 22 -
50Vì thế giữa muôn dân, con cảm tạ Ngài, lạy ĐỨC CHÚA,
dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
9Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 7 -
18Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực,
tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
50Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ,
dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 21 -
14Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
6Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
5Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,
cảm tạ thánh danh Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 47 -
7Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!
 
Thánh Vịnh - Chương 47 -
8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
 
Thánh Vịnh - Chương 61 -
9Bấy giờ con mãi đàn ca mừng Danh Thánh,
ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.
 
Thánh Vịnh - Chương 66 -
4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh."
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
5Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người,
hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân.
Danh Người là ĐỨC CHÚA;
trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
33Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa,
 
Thánh Vịnh - Chương 75 -
10Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời
và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 138 -
1Của vua Đa-vít.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
 
Thánh Vịnh - Chương 146 -
2Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
15Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng Người,
hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ:
 
Ai Ca - Chương 5 -
14Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục,
thanh niên hết đàn ca xướng hát.
 
Luca - Chương 15 -
25"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,
Thư Rôma - Chương 15 -
9Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.