Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đất hứa

Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
1Đề phòng các cám dỗ khi vào đất hứa
Giô-suê - Chương 1 -
1I. CHIẾM ĐẤT HỨA
Giô-suê - Chương 1 -
1Mời gọi qua Đất Hứa
Thánh Vịnh - Chương 37 -
9vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,
còn người trông đợi CHÚA, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
11Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp
và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
22Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp,
kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
29Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,
và định cư tại đó mãi muôn đời.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
34Hãy trông chờ CHÚA, giữ vững đường lối Người,
rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên
và ban đất hứa làm gia nghiệp
bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
 
Thư Do Thái - Chương 11 -
9Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cũng một lời hứa,