Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đền Thánh

Xuất Hành - Chương 15 -
17Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.
Lạy CHÚA, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên.
 
Tôbia - Chương 13 -
11Hãy nhiệt liệt tung hô Đức Chúa,
chúc tụng Người là Vua hiển trị thiên thu,
để Đền Thánh được xây dựng lại nơi ngươi
trong bầu khí vui mừng.
 
Tôbia - Chương 13 -
11Hãy nhiệt liệt tung hô Đức Chúa,
chúc tụng Người là Vua hiển trị thiên thu,
để Đền Thánh được xây dựng lại nơi ngươi
trong bầu khí vui mừng.
 
Macabê II - Chương 9 -
16Vua còn hứa là Đền Thánh vua đã cướp phá thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng; đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội; còn các khoản chi phí cho việc tế tự, vua sẽ lấy quỹ riêng mà đài thọ.
Macabê II - Chương 13 -
10Được tin ấy, ông Giu-đa ra lệnh cho toàn quân ngày đêm khẩn cầu Đức Chúa, xin Người, bây giờ cũng như bao lần trước trợ giúp những kẻ sắp mất Lề Luật, tổ quốc và Đền Thánh.
Macabê II - Chương 14 -
31Sau khi nhận ra mình bị mắc mưu ông Giu-đa, Ni-ca-no tiến lên Đền Thánh vĩ đại, đang lúc các tư tế dâng hy lễ như thường lệ. Ông ta truyền cho các tư tế phải trao nộp con người ấy.
Macabê II - Chương 15 -
32Ông giương cao thủ cấp của Ni-ca-no gian ác cho họ thấy, và cả cánh tay của tên lộng ngôn phạm thượng ấy, kẻ đã dám ngạo mạn giơ tay chống lại Đền Thánh của Đấng Toàn Năng.
Thánh Vịnh - Chương 5 -
8Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa;
con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 24 -
1ĐỨC CHÚA ngự vào đền thánh
Thánh Vịnh - Chương 24 -
3Ai được lên núi CHÚA?
Ai được ở trong đền thánh của Người?
 
Thánh Vịnh - Chương 42 -
1Quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh
Thánh Vịnh - Chương 46 -
5Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 48 -
10Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
18Xa mã Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu,
tự Xi-nai, Chúa tiến vào đền thánh.
 
Thánh Vịnh - Chương 84 -
1Ước mong về Đền Thánh
Thánh Vịnh - Chương 92 -
14được trồng nơi nhà CHÚA,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;
 
Thánh Vịnh - Chương 100 -
1Mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn ĐỨC CHÚA
Thánh Vịnh - Chương 122 -
1Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
"Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA! "
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
 
Thánh Vịnh - Chương 122 -
9Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
 
Thánh Vịnh - Chương 134 -
1Kinh đêm trong Đền Thánh
Thánh Vịnh - Chương 138 -
2hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
 
Thánh Vịnh - Chương 150 -
1Ha-lê-lui-a!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
 
Huấn Ca - Chương 47 -
10Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng,
và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo,
để trong những ngày ấy Danh Thánh được ca khen
và từ sáng sớm lời chúc tụng vang lên trong đền thánh.
 
Huấn Ca - Chương 47 -
13Vua Sa-lô-môn nắm quyền trị nước trong thời bình,
Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn
để ông dựng một ngôi nhà dâng kính Thánh Danh,
và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời.
 
Ai Ca - Chương 1 -
10Quân áp bức đưa tay vét sạch các kho báu của nàng.
Phải, chính mắt nàng thấy đám dân ngoại
kéo nhau vào đền thánh.
Chúng là những kẻ Ngài cấm ngặt
không được vào nơi công hội của Ngài.
 
Giôna - Chương 2 -
8Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến ĐỨC CHÚA
và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài.
 
Mát-thêu - Chương 23 -
35Như vậy, máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các người, từ máu ông A-ben, người công chính, đến máu ông Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia, mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ.
Thư Êphêsô - Chương 2 -
21Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.


www.thanhlinh.net