Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Điêu ngoa

Gióp - Chương 13 -
7Có phải nhân danh Thiên Chúa mà các anh nói lời dối trá?
Có phải vì Người, mà các anh bày chuyện điêu ngoa?
 
Gióp - Chương 31 -
5Giả như tôi đồng hành cùng gian dối
và chân tôi dồn bước với điêu ngoa
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
7diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
7Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
1Kinh nguyện của vua Đa-vít
Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
19Cho phường điêu ngoa phải câm họng;
chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược
chống lại người công chính.
 
Thánh Vịnh - Chương 34 -
14Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa;
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
6Ngươi thích nói toàn lời độc ác,
ôi miệng lưỡi điêu ngoa!
 
Thánh Vịnh - Chương 120 -
2Lạy CHÚA, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
17mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội,
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
1Thà nghèo túng mà sống vẹn toàn,
còn hơn điêu ngoa mà ngu ngốc.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
6Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa
là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
2Ngài quả là Đấng bảo vệ và trợ giúp con,
Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất,
xin cứu con thoát khỏi lưới dò
của kẻ chuyên đặt điều vu khống, và kẻ ưa nói lời điêu ngoa.
Khi con gặp kẻ thù chống đối,
Ngài đã thương trợ giúp và giải thoát con.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
5khỏi lòng vực sâu âm phủ,
khỏi lưỡi nhơ bẩn, khỏi lời điêu ngoa,
 
Isaia - Chương 53 -
9Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
 
Isaia - Chương 59 -
13Chúng con đã phạm tội, đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA,
đã lìa xa Thiên Chúa chúng con,
còn nói lời thâm độc và nổi loạn với Chúa,
ngấm ngầm mưu tính và lẩm nhẩm thốt lời điêu ngoa.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
5Nhà của ngươi nằm ở giữa điêu ngoa lừa đảo,
vì lừa đảo, chúng không thèm nhận biết Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
7Lưỡi chúng là mũi tên giết người,
miệng nói ra toàn điêu ngoa lừa đảo;
bên ngoài thì chúc bạn bè bình an,
nhưng bên trong lại đặt dò giăng bẫy.
 
Thư Rôma - Chương 3 -
14miệng độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa.
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
10Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa;