Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Độ trì

Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
15Giơ-su-run mập ra, nó hất chân đá hậu
-ngươi mập, béo, phát phì-
nó đã bỏ Thiên Chúa, Đấng đã làm ra nó,
Núi Đá độ trì nó, nó đã khinh thường.
 
Samuel II - Chương 22 -
32Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
 
Samuel II - Chương 22 -
47ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi,
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
32Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
5Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
họ cậy trông, Ngài đã độ trì,
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
17Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gẫy,
còn người công chính được CHÚA độ trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
44Mũi kiếm của Người, Chúa bắt quay ngược lại,
chẳng độ trì Người trong buổi giao tranh.
 
Thánh Vịnh - Chương 95 -
1Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
9Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy CHÚA,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
10Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy CHÚA,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
11Ai kính sợ CHÚA, hãy tin cậy CHÚA,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 
Luca - Chương 1 -
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,