Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đồ sành, đồ gốm

Thánh Vịnh - Chương 2 -
9Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
23Lời lẽ mặn nồng mà lòng dạ xấu xa
chẳng khác nào bạc cặn dát trên đồ gốm.
 
Isaia - Chương 45 -
9Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm
mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình!
Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình:
"Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay! "
 
Khải Huyền - Chương 2 -
27Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.


www.thanhlinh.net