Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đời sống

Xuất Hành - Chương 1 -
14Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm.
 
Tôbia - Chương 12 -
8"Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc.
Tôbia - Chương 12 -
8"Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc.
Thánh Vịnh - Chương 39 -
5"Lạy CHÚA, xin dạy cho con biết:
đời sống con chung cuộc thế nào,
ngày tháng con đếm được mấy mươi,
để hiểu rằng kiếp phù du là thế.
 
Thánh Vịnh - Chương 90 -
1Đời sống con người mong manh và mỏng giòn
Giảng Viên - Chương 1 -
1Đời sống của vua Sa-lô-môn
Giảng Viên - Chương 4 -
1Đời sống tập thể
Huấn Ca - Chương 49 -
3Vua đã hướng lòng về Đức Chúa,
và chấn hưng đời sống đạo của dân
trong thời buổi Lề Luật bị coi thường.
 
Huấn Ca - Chương 50 -
22Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài,
Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi,
Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ,
và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
1Đời sống luân lý ở Giu-đa suy sụp
Luca - Chương 7 -
25Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện.
Thư Rôma - Chương 6 -
4Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
17Vì lẽ đó, tôi đã phái người con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa, là anh Ti-mô-thê, đến với anh em. Anh ấy sẽ nhắc cho anh em những quy tắc hướng dẫn đời sống trong Đức Ki-tô mà tôi đã đề ra, những quy tắc mà tôi vẫn giảng dạy khắp nơi, trong mọi Hội Thánh.
 
Thư Êphêsô - Chương 4 -
1Đời sống mới trong Đức Ki-tô
Thư Côlôxê - Chương 3 -
1Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh
Thư Côlôxê - Chương 3 -
1Chỉ thị riêng cho đời sống gia đình
Thư Thêxalônica 1 - Chương 5 -
1Một vài đòi hỏi của đời sống cộng đoàn
Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
4Trong nghề binh, không ai vướng mắc vào những việc thuộc đời sống dân sự; có thế mới đẹp lòng người đã tuyển mộ.
Thư Do Thái - Chương 2 -
15và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.
Thư Do Thái - Chương 5 -
1Đời sống Ki-tô hữu và vấn đề đạo lý
Thư Do Thái - Chương 7 -
16vị này đã trở nên tư tế không phải do Lề Luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt.
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
1Những đòi hỏi của đời sống mới. Sự thánh thiện của người tân tòng
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
1Bổn phận trong đời sống hôn nhân