Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Ái

Thư Rôma - Chương 14 -
15Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô đã chết cho người ấy.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 8 -
1Xét theo đức ái
Thư Côrintô 1 - Chương 16 -
14Hãy làm mọi sự vì đức ái.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
24Vậy, trước mặt các Hội Thánh, anh em hãy tỏ cho những người đó thấy đức ái của anh em, và cho họ biết là chúng tôi có lý để tự hào về anh em.
 
Thư Galát - Chương 5 -
6Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.
Thư Êphêsô - Chương 3 -
17Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái,
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
12Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch.
Thư Gioan 1 - Chương 4 -
1III. NGUỒN MẠCH ĐỨC ÁI VÀ ĐỨC TIN
Thư Gioan 1 - Chương 4 -
1Nguồn mạch đức ái
Khải Huyền - Chương 2 -
19Ta biết các việc ngươi làm, biết đức ái, đức tin, công việc phục vụ và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta cũng biết rằng những việc của ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia.