Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gắng sức

Giảng Viên - Chương 3 -
10Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thư Philípphê - Chương 2 -
12Ấy vậy, anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ, khi tôi vắng mặt, anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ.