Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ghét

Sáng Thế Ký - Chương 26 -
27Ông I-xa-ác nói với họ: "Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi đi khỏi xứ các ông, thì các ông còn đến gặp tôi làm gì? "
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
30Ông Gia-cóp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi: "Các con đã mang hoạ đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này, tức là người Ca-na-an và người Pơ-rít-di. Cha chỉ có một dúm người, chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha, cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt."
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
4Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
5Giu-se chiêm bao, cậu thuật lại cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
8Các anh bảo cậu: "Mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng tao sao? " Và họ càng ghét cậu thêm vì những chiêm bao và những lời nói của cậu.
Xuất Hành - Chương 5 -
21Họ nói với hai ông: "Xin ĐỨC CHÚA chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pha-ra-ô và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi."
Xuất Hành - Chương 20 -
5Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
Xuất Hành - Chương 23 -
5Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng, ngươi không được để mặc người ấy; ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy.
 
Lê Vi - Chương 19 -
17Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó.
Lê Vi - Chương 26 -
11Ta sẽ đặt Nhà Tạm của ta giữa các ngươi, và sẽ không chán ghét các ngươi.
Lê Vi - Chương 26 -
15nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc của Ta và chán ghét các quyết định của Ta, mà không đem ra thực hành các mệnh lệnh của Ta, lại huỷ bỏ giao ước của Ta,
Lê Vi - Chương 26 -
17Ta sẽ quay mặt lại phạt các ngươi và các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại; các kẻ ghét các ngươi sẽ thống trị các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn dù không có người đuổi theo.
 
Lê Vi - Chương 26 -
30Ta sẽ tiêu huỷ những nơi cao của các ngươi, sẽ chặt những hương án của các ngươi, sẽ chất thây các ngươi trên thây những ngẫu tượng của các ngươi, và Ta sẽ chán ghét các ngươi.
Lê Vi - Chương 26 -
43Đất sẽ bị chúng bỏ rơi và sẽ được hưởng bù những năm sa-bát của nó, khi đất bị tàn phá không có chúng ở nữa, khi chúng chịu phạt vì lỗi lầm của chúng, bởi lẽ chúng đã gạt bỏ các quyết định của Ta và chán ghét các quy tắc của Ta.
 
Lê Vi - Chương 26 -
44Nhưng cả khi ấy nữa, khi chúng ở trong đất của kẻ thù chúng, Ta cũng sẽ không gạt bỏ chúng và không chán ghét chúng, đến nỗi tận diệt chúng và huỷ bỏ giao ước của Ta với chúng, vì Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng.
Dân Số - Chương 10 -
35Khi Hòm Bia khởi hành, ông Mô-sê lên tiếng:
"Lạy ĐỨC CHÚA, xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn,
và cho kẻ ghét Ngài phải chạy trốn Thánh Nhan! "
 
Dân Số - Chương 35 -
21hoặc ai vì thù ghét mà giơ tay đánh người ấy chết, kẻ đã đánh sẽ bị xử tử: đó là một kẻ sát nhân. Người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân, khi gặp nó.
Dân Số - Chương 35 -
22Nhưng nếu vì ngẫu nhiên, chứ không phải vì thù ghét, ai xô ngã người khác, hay vô ý ném vật gì trúng người ấy,
Dân Số - Chương 35 -
23hoặc ai vì không thấy mà đánh rơi trúng người ấy một hòn đá chết người, làm cho người ấy chết, tuy chẳng thù ghét cũng chẳng muốn hại người ấy,
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
27Anh em đã lẩm bẩm trong lều trại và nói: "Chính vì ĐỨC CHÚA ghét chúng ta mà Người đã đưa chúng ta ra khỏi đất Ai-cập, để trao chúng ta vào tay người E-mô-ri và tiêu diệt chúng ta.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
42làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân đã ngộ sát người đồng loại, mà trước đó không thù ghét người ấy; nó sẽ vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
9Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
10Còn ai thù ghét Người, thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết; với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
15ĐỨC CHÚA sẽ đẩy xa anh (em) mọi bệnh tật, mọi dịch tễ khốc hại của Ai-cập mà anh (em) từng biết; Người sẽ không giáng những thứ đó xuống anh (em), nhưng sẽ bắt những kẻ ghét anh (em) phải chịu.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
28kẻo tại miền đất từ đó Ngài đã đưa chúng con ra, người ta lại nói: "Chính vì ĐỨC CHÚA đã không thể đưa chúng vào đất Người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét chúng mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong sa mạc!
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
31Anh (em) đừng thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA; điều Người ghét, thì chúng đã làm cho các thần của chúng; ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
22Anh (em) không được dựng trụ đá để mà thờ: đó là cái mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) ghét.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 19 -
4Đây là những trường hợp mà kẻ sát nhân có thể đến đó ẩn náu và được sống: nếu nó vô ý giết người đồng loại mà trước đó nó không thù ghét.
Đệ Nhị Luật - Chương 19 -
6Nếu không, người đòi nợ máu, trong lúc tâm can sôi sục, sẽ rượt theo kẻ sát nhân, và vì đường dài nên đuổi kịp mà giết chết người ấy, trong khi người ấy không đáng phải án chết, vì trước đó không thù ghét nạn nhân.
Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
13Khi một người đàn ông lấy vợ và ăn nằm với nàng, rồi ghét bỏ nàng,
Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
16Người cha cô gái sẽ nói với các kỳ mục: "Tôi đã gả con gái cho người đàn ông này, nhưng anh ta ghét bỏ nó;
Đệ Nhị Luật - Chương 24 -
3mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết,
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
7ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này trên quân thù anh (em), những kẻ ghét và bắt bớ anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
41Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử,
thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta,
 
Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
11Lạy ĐỨC CHÚA, xin chúc phúc cho lòng dũng cảm của nó,
xin Ngài khứng nhận việc tay nó làm;
xin đập gãy lưng thù địch nó,
và ước gì những kẻ ghét nó không còn chỗi dậy được! "
 
Thủ Lãnh - Chương 11 -
7Ông Gíp-tác trả lời các kỳ mục Ga-la-át: "Nào chẳng phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi, lúc các ông lâm cảnh khốn cùng? "
Thủ Lãnh - Chương 14 -
16Vợ ông Sam-sôn khóc tỉ tê bên ông. Nàng nói: "Anh chỉ có ghét em thôi, chẳng yêu em chút nào. Anh ra câu đố cho đồng bào em, mà lại không giải cho em." Ông nói với nàng: "Này, cha mẹ anh, anh cũng còn không giải cho, huống chi là em! "
Thủ Lãnh - Chương 15 -
2Bố vợ nói: "Thật sự tôi tưởng là anh đã chán ghét nó, nên tôi đã trao nó cho người đã làm phù rể cho anh. Con em nó lại chẳng khá hơn nó sao? Vậy để con em thay cho chị nó đi! "
Samuel I - Chương 13 -
4Toàn thể Ít-ra-en nghe tin rằng: vua Sa-un đã hạ viên trấn thủ Phi-li-tinh, và Ít-ra-en cũng đã trở nên đáng ghét đối với người Phi-li-tinh. Dân liền tập hợp lại sau lưng vua Sa-un ở Ghin-gan.
Samuel I - Chương 27 -
12Vua A-khít tin ông Đa-vít; vua nói: "Nó đã làm cho nó trở nên đáng ghét đối với Ít-ra-en, dân của nó, và nó sẽ là tôi tớ ta mãi mãi."
 
Samuel II - Chương 5 -
8Ngày hôm đó, vua Đa-vít nói: "Mọi kẻ muốn đánh người Giơ-vút, thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù người què, những kẻ mà lòng vua Đa-vít ghét." Vì thế có câu: "Người mù người què sẽ không được vào Đền."
Samuel II - Chương 10 -
6Con cái Am-mon thấy rằng mình đã trở nên đáng ghét đối với vua Đa-vít. Con cái Am-mon đã sai người đi thuê của dân A-ram ở Bết Rơ-khốp và dân A-ram ở Xô-va: hai mươi ngàn bộ binh; của vua thành Ma-a-kha: một ngàn người; của dân thành Tốp: mười hai ngàn người.
Samuel II - Chương 13 -
15Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ: cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Am-nôn bảo cô: "Đứng dậy! Cút đi! "
Samuel II - Chương 13 -
22Áp-sa-lôm không nói bất cứ điều gì với Am-nôn, bởi lẽ Áp-sa-lôm ghét Am-nôn vì chuyện cưỡng hiếp Ta-ma, em cậu.
 
Samuel II - Chương 16 -
21A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm: "Xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Ít-ra-en sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên."
Samuel II - Chương 19 -
7Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài, vì hôm nay tôi biết, nếu Áp-sa-lôm còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên.
Các Vua I - Chương 11 -
22Pha-ra-ô nói với ông: "Ở với ta, ngươi có thiếu gì mà phải tìm về đất nước ngươi? " Ông thưa: "Không thiếu gì, nhưng xin cứ để tôi đi." (25 b) Điều ác của Ha-đát là ông gớm ghét Ít-ra-en mà ông lại làm vua cai trị Ê-đôm.
 
Các Vua I - Chương 22 -
8Vua Ít-ra-en trả lời vua Giơ-hô-sa-phát: "Còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn ĐỨC CHÚA được, nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà chỉ toàn điều dữ. Đó là Mi-kha-giơ-hu, con của Gim-la." Vua Giơ-hô-sa-phát nói: "Đức vua đừng nói như vậy."
Sử Biên Niên I - Chương 19 -
6Con cái Am-mon thấy rằng mình đã ra đáng ghét đối với vua Đa-vít, nên vua Kha-nun và con cái Am-mon sai người đem ba mươi ngàn ký bạc đi thuê chiến xa và kỵ binh của A-ram Na-ha-ra-gim, của A-ram xứ Ma-a-kha và của Xô-va.
Sử Biên Niên II - Chương 1 -
11Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn: "Vì ngươi có những tâm tư như thế, - ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quý và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân Ta, dân mà Ta đã đặt ngươi làm vua cai trị -,
Sử Biên Niên II - Chương 18 -
7Vua Ít-ra-en trả lời vua Giơ-hô-sa-phát: "Còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn ĐỨC CHÚA được, nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà lúc nào cũng chỉ toàn điều dữ. Đó là Mi-kha-giơ-hu, con của Gim-la. Vua Giơ-hô-sa-phát nói: "Đức vua đừng nói như vậy."
Sử Biên Niên II - Chương 19 -
2Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét ĐỨC CHÚA, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người?
Nơkhemia - Chương 9 -
10Chúa đã giáng xuống điềm thiêng dấu lạ
phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi và toàn dân trong xứ,
vì Ngài biết chúng căm thù ghen ghét cha ông chúng con,
và Ngài đã làm cho Thánh Danh lừng lẫy
như mọi người còn thấy ngày nay.
 
Giuđitha - Chương 5 -
17Bao lâu chúng không phạm tội trước nhan Thiên Chúa của chúng, thì chúng được hạnh phúc, vì Thiên Chúa, Đấng ghét sự gian ác, luôn ở với chúng.
Étte - Chương 4 -
17u) Ngài thấu biết mọi sự trên đời,
Ngài biết rõ lòng con hằng căm ghét
cái vinh của những kẻ không Lề Luật,
và con cũng nhờm tởm gớm ghê
việc chăn gối với những kẻ không cắt bì
cũng như với những người dân ngoại.
 
Étte - Chương 8 -
12c) Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thoả mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. (12d) Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. (12đ) Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng loã trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai hoạ không sao thoát khỏi. (12e) Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. (12g) Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. (12h) Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. (12i) Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.
 
Étte - Chương 8 -
12v) Thành nào và nói chung miền nào bất cứ không chịu thi hành chỉ thị này là chọc giận ta, ta sẽ dùng gươm, dùng lửa tiêu diệt hết. Nơi đó chẳng những sẽ không có bóng người qua lại, mà cả đến muông thú, chim trời cũng ghét bỏ và mãi mãi tránh xa."
 
Étte - Chương 9 -
1Ngày mười ba tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa, mệnh lệnh và chỉ dụ của vua đến lúc phải thi hành. Trong ngày kẻ thù của người Do-thái mong thắng được họ, thì người Do-thái đã lật ngược thế cờ: chính họ đã thắng những kẻ thù ghét họ.
Étte - Chương 9 -
5Người Do-thái dùng gươm đâm chém hết mọi địch thù của họ. Đó là một cuộc tàn sát, một cuộc tận diệt. Họ đối xử tuỳ thích với những kẻ thù ghét họ.
Étte - Chương 9 -
16Những người Do-thái khác trong các miền thuộc quyền vua cũng tụ họp lại để tự bảo vệ tính mạng và sống yên ổn, không sợ địch thù nữa. Họ đã giết bảy mươi lăm ngàn kẻ thù ghét họ, nhưng không tra tay cướp của.
Macabê I - Chương 7 -
26Vua liền phái Ni-ca-no, đi tiêu diệt họ. Ông là một trong những danh tướng của vua, nhưng lại thù ghét dân Ít-ra-en.
Macabê I - Chương 11 -
21Có những tên vô lại thù ghét chính dân tộc mình, đã đi gặp vua Đê-mết-ri-ô và báo cho vua biết ông Giô-na-than đang bao vây đồn quân.
Macabê I - Chương 11 -
38Thấy cõi đất đã im hơi lặng tiếng trước mặt mình và không còn sức kháng cự nào nữa, vua Đê-mết-ri-ô liền cho giải ngũ toàn thể quân đội, ai về nhà nấy, chỉ giữ lại số quân ngoại bang vua đã tuyển mộ trong đám dân trên các đảo. Vì thế tất cả quân đội do các vua trước để lại đều thù ghét vua.
Macabê I - Chương 13 -
6Trái lại, tôi sẽ báo thù cho dân tộc, cho Nơi Thánh, cho vợ con của anh em, bởi vì, do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta."
Macabê II - Chương 4 -
36Khi vua từ các miền thuộc xứ Ki-li-ki-a trở về, các người Do-thái trong thành và cả những người Hy-lạp vốn ghét tội ác đều đến gặp vua, vì ông Ô-ni-a đã bị sát hại vô lý.
Macabê II - Chương 4 -
49Chính vì vậy, cả dân thành Tia vốn ghét tội ác cũng đã lo mai táng họ hết sức trọng thể.
Macabê II - Chương 5 -
8Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc: bị tố cáo với vua A-rê-ta nước Ả-rập, phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội Lề Luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai-cập.
Gióp - Chương 8 -
22Kẻ thù ghét anh phải thẹn thùng xấu hổ,
nơi ở của phường gian ác cũng chẳng còn.
 
Gióp - Chương 34 -
17Người ghét lẽ công bình, làm sao cai trị nổi?
Ông có dám lên án Đấng Công Chính, Đấng Toàn Năng?
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
6trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Ngài ghét những kẻ làm điều ác,
 
Thánh Vịnh - Chương 11 -
5CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,
ghét những ai ưa thích bạo tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
19Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,
chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.
 
Thánh Vịnh - Chương 26 -
5hằng gớm ghét bè lũ vô lương,
không ngồi chung với phường gian ác.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
7Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,
phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 34 -
22Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
19Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười,
và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu.
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
3Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét.
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
5Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo,
không còn chê ghét việc gian tà.
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
20Kẻ vô cớ thù con đều mạnh thế,
người vô lý ghét con thật quá nhiều!
 
Thánh Vịnh - Chương 41 -
8Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào,
tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm:
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
8Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù
làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
11làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.
 
Thánh Vịnh - Chương 45 -
8ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
17"Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
13Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
2Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
5Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu,
bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con.
Chẳng lấy chi của người, thế mà con phải trả!
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
19Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng,
ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con.
 
Thánh Vịnh - Chương 83 -
3Kìa kẻ thù Chúa ồn ào náo động,
bọn ghét Ngài đang ngóc đầu lên.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
17Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn,
vì, lạy CHÚA, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
24trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,
bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.
 
Thánh Vịnh - Chương 97 -
10Kẻ yêu CHÚA, hãy ghét điều gian ác,
Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.
 
Thánh Vịnh - Chương 101 -
3Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông.
Con ghét kẻ làm điều tà vạy,
không để cho dính dáng đến mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
25Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét,
dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
10Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét,
giải thoát họ khỏi tay địch thù:
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
104Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
113Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
128Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
163Điều giả dối, con chê con ghét,
luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.
 
Thánh Vịnh - Chương 120 -
7sống cùng những kẻ ghét hoà bình.
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.
 
Thánh Vịnh - Chương 139 -
21Lạy CHÚA,
kẻ ghét Ngài, làm sao con không ghét?
Làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài?
 
Thánh Vịnh - Chương 139 -
22Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng,
chúng trở thành thù địch của chính con.
 
Châm Ngôn - Chương 5 -
12và phải kêu lên rằng : "Than ôi, tôi đã ghét bỏ lời nghiêm huấn,
và lời sửa dạy, lòng tôi đã coi khinh !
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
16Có sáu điều làm ĐỨC CHÚA gớm ghét,
có bảy điều khiến Người ghê tởm :
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
13(Kính sợ ĐỨC CHÚA là gớm ghét điều dữ).
Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương
cũng như những lời gian manh, tráo trở,
đó là những điều ta chê ghét.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
36Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình,
mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết."
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
8Đừng khiển trách đứa ngoan cố kẻo nó thù ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được họ thương mến.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
12Ghét ghen sinh cãi vã,
tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
18Môi lọc lừa che giấu lòng thù ghét,
kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
15Ai bảo lãnh người lạ sẽ chuốc hoạ vào thân,
kẻ ghét chuyện giao kèo được bình yên vô sự.
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
1Yêu lời nghiêm huấn là yêu tri thức,
ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
5Người chính trực ghét lời dối trá lọc lừa,
kẻ gian ác làm điều xấu xa ô nhục.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
24Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt,
người thương con sẽ lo sửa phạt con.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
17Người nóng tính làm những điều dại dột,
đứa mưu mô bị kẻ ghét người khinh.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
20Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ,
người giàu sang có vô số bạn bè.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
30Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,
nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
9Kẻ ngu si chỉ mưu toan tội lỗi,
quân chế nhạo bị kẻ ghét người khinh.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
19Đừng ganh ghét với bọn bất lương,
chớ ghen tương cùng phường gian ác.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
17Đừng năng lui tới với bạn bè,
kẻo nó chán ngấy con mà đem lòng ghét bỏ.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
24Kẻ ghét ghen, môi miệng khéo vờ vĩnh,
nhưng thâm tâm vẫn đặt chuyện lọc lừa.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
26Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét,
nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
28Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại,
miệng ngọt xớt gây đổ vỡ nát tan.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
23người đàn bà dễ ghét kiếm được tấm chồng,
đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ.
 
Giảng Viên - Chương 2 -
17Tôi đâm ra chán ghét cuộc đời, vì đối với tôi, dưới ánh mặt trời, mọi việc làm ra đều xấu cả : quả thế, tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát.
 
Giảng Viên - Chương 2 -
18Tôi đã chán ghét mọi gian lao vất vả tôi phải chịu dưới ánh mặt trời, những gì tôi để lại cho người đến sau tôi.
Giảng Viên - Chương 3 -
8một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
1Thật vậy, tất cả những điều ấy, tôi đã để ý lưu tâm, và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa. Được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết ! Mọi sự đều có thể xảy ra.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
24Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
4Ngài chê ghét những hành vi đáng trách của họ :
những việc phù phép, những lễ bái vô luân.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
9Vì đối với Thiên Chúa
đứa vô đạo và tội vô đạo, cả hai đều đáng ghét.
 
Huấn Ca - Chương 0 -
01 LỜI TỰA CỦA DỊCH GIẢ 1 (1) Lề Luật, các ngôn sứ (2) và sau các ngài là các tác giả khác đã truyền lại cho chúng ta nhiều điều quan trọng, (3) khiến người ta không thể không ca ngợi Ít-ra-en về đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan của họ. (4) Mặt khác, những người đọc các sách nói trên phải được thêm kiến thức thì đã dĩ nhiên, (5) nhưng những kẻ ham học như thế còn phải có khả năng (6) nói và viết để giúp cho dân ngoại nữa. (7) Vì thế, sau khi dày công học hỏi (8) Lề Luật, (9) các ngôn sứ và (10) các tác phẩm khác của tiền nhân, (11) và hiểu được ý nghĩa sâu xa của sách ấy, (12) ông nội tôi là cụ Giê-su đã có sáng kiến viết đôi điều liên quan đến đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan. (13) Những ai thích học hỏi và gắn bó với những điều này, (14) sẽ nhờ thế mà sống phù hợp hơn với Lề Luật. (15) Vậy mời các bạn (17) hãy vui lòng chăm chú (16) đọc sách này, (18) đồng thời thông cảm cho người viết (19) về những chỗ tuy đã khổ công phiên dịch, nhưng hình như (20) chúng tôi chưa diễn được hết ý của một số thành ngữ. (21) Quả thật, những gì được diễn tả trong nguyên ngữ Híp-ri, (22) sẽ không còn nguyên vẹn khi được chuyển qua một ngôn ngữ khác. (23) Không những thế, (24) mà ngay cả Lề Luật, các ngôn sứ (25) và các sách khác (26) khi được dịch ra cũng khác biệt không ít với nguyên bản. (27) Vào năm ba mươi tám triều vua Ê-ve-ghét, (28) khi tới Ai-cập và ở lại đó, (29) tôi đã tìm được một bản văn chứa đựng một giáo huấn không phải tầm thường. (30) Và tôi nghĩ mình phải chịu khó đem hết nhiệt tâm mà phiên dịch bản văn này. (32) Trong thời gian ấy, (31) tôi đã phải vất vả nhiều đêm (33) thì công việc xuất bản cuốn sách mới hoàn thành. (34) Mục đích của tôi là phục vụ những người đang ở nước ngoài mà thích học hỏi (35) và muốn điều chỉnh lại nếp sống của mình sao cho phù hợp với Lề Luật.
Huấn Ca - Chương 7 -
15Đừng chán ghét những công việc vất vả nhọc nhằn,
cũng như việc đồng áng Đấng Tối Cao đã định.
 
Huấn Ca - Chương 9 -
18Kẻ lắm mồm lắm miệng, trong thành ai cũng ngán cũng sợ,
người nói năng láu táu, ai cũng ghét cũng chê.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
7Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng,
đều coi gian tà là khả ố.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
2Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp,
và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài.
 
Huấn Ca - Chương 12 -
6Vì chính Đấng Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi,
Người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
11Con đừng nói: "Tại Đức Chúa mà tôi phạm tội",
vì điều Người gớm ghét, thì Người không làm.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
8Người đã chẳng buông tha những kẻ cho ông Lót ở nhờ,
những kẻ Người gớm ghét vì chúng kiêu ngạo.
 
Huấn Ca - Chương 17 -
26Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao,
và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
6Người ghét thói ba hoa sẽ tránh được sự dữ.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
9vì người nghe con nói sẽ dè chừng,
và tới lúc nào đó, sẽ ghét con.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
5Có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan,
còn kẻ ba hoa thì đáng ghét.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
8Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét,
người hiếu thắng thì bị khinh chê.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
1Người như vậy thật đáng ghét.
Huấn Ca - Chương 21 -
6Ai ghét bỏ lời khiển trách là bước theo đường quân tội lỗi,
ai kính sợ Đức Chúa thì thật lòng trở lại.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
28Đứa hay mách lẻo bôi nhọ chính bản thân,
và bị hàng xóm láng giềng ghét bỏ.
 
Huấn Ca - Chương 25 -
2Nhưng cũng có ba hạng người tôi gớm ghét,
và không chịu nổi lối sống của họ:
nghèo mà kiêu, giàu mà gian trá,
già đầu mà ngu, còn đi ngoại tình.
 
Huấn Ca - Chương 25 -
14Không cái khổ nào bằng cái khổ do kẻ ghét ta gây nên.
Không sự báo thù nào như sự báo thù của kẻ địch.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
24Tôi vốn ghét nhiều điều,
nhưng chẳng ghét chi bằng hạng người đó
và Đức Chúa cũng sẽ ghét nữa.
 
Huấn Ca - Chương 33 -
2Người khôn thì không ghét bỏ Lề Luật,
còn kẻ giả hình giữ Lề Luật
thì cũng như con tàu giữa phong ba.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
20Kẻ hay lý sự thì bị chê ghét,
người như thế chỉ chết đói mà thôi.
 
Huấn Ca - Chương 42 -
9Đối với một người cha,
con gái là kho tàng không bảo đảm,
ông mất ăn mất ngủ vì lo lắng:
con còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì,
con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét,
 
Huấn Ca - Chương 50 -
25Hồn tôi giận ghét hai dân tộc,
còn dân thứ ba chẳng phải là một dân:
 
Isaia - Chương 1 -
14Ta chán ghét những ngày đầu tháng,
những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta,
Ta không chịu nổi nữa.
 
Isaia - Chương 41 -
11Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi
sẽ thẹn thùng xấu hổ,
và mọi kẻ gây hấn với ngươi
đều kể như không có và bị tiêu diệt.
 
Isaia - Chương 45 -
24Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.
Hết thảy những ai giận ghét Người
sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.
 
Isaia - Chương 60 -
15Thay vì ngươi bị bỏ rơi, chê ghét, không bóng người lai vãng,
Ta sẽ làm cho ngươi thành niềm hãnh diện đến muôn đời,
thành nguồn vui qua muôn thế hệ.
 
Isaia - Chương 61 -
8Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta chuộng lẽ công minh,
ghét chuyện cướp bóc gian tà, nên Ta sẽ theo lòng thành tín
mà ban phần thưởng cho các ngươi,
và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.
 
Isaia - Chương 66 -
5Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi những ai nghe lời Người mà run sợ.
Anh em các ngươi là những kẻ
ghét bỏ
và trục xuất các ngươi vì danh Ta.
Chúng nói: "Xin ĐỨC CHÚA tỏ vinh quang của Người
để chúng ta thấy các ngươi hoan hỷ."
Nhưng chính bọn chúng sẽ phải xấu hổ bẽ bàng.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
8Cơ nghiệp của Ta đã xử với Ta
như một con sư tử trong rừng;
nó rống lên chống Ta, vì vậy Ta ghét nó.
 
Giêrêmia - Chương 44 -
4Ta đã không ngừng sai đến với các ngươi tất cả các tôi tớ Ta là các ngôn sứ để nói rằng: "Chớ làm điều ghê tởm mà Ta ghét ấy! "
Ai Ca - Chương 2 -
7Chúa chán ghét bàn thờ,
thánh điện của Người, Người cũng ghê tởm.
Tường luỹ các dinh thự của Người,
Người trao nộp vào tay địch thủ.
Chúng hò la trong Nhà ĐỨC CHÚA, như trong buổi hội hè.
 
Ai Ca - Chương 3 -
52Những người thù ghét tôi vô cớ
đuổi xua tôi như thể đuổi chim.
 
Êdêkien - Chương 16 -
37nên Ta sắp tập hợp tất cả tình nhân của ngươi lại, những kẻ ngươi lấy làm vừa lòng, tất cả những kẻ ngươi quý yêu cũng như tất cả những kẻ ngươi ghen ghét. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ khắp mọi miền chung quanh để trừng phạt ngươi. Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mắt chúng và chúng sẽ thấy tất cả sự trần truồng của ngươi.
Êdêkien - Chương 16 -
45Ngươi đúng là đứa con gái của mẹ ngươi, kẻ chán ghét chồng con; ngươi đúng là chị em cùng một nòi với chị em ngươi, những kẻ chán ghét chồng con mình. Mẹ các ngươi là người Khết, cha các ngươi là người E-mô-ri.
 
Êdêkien - Chương 23 -
28Quả thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta trao nộp ngươi vào tay những kẻ ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi không còn lưu luyến.
Êdêkien - Chương 23 -
29Chúng sẽ hành hạ ngươi vì thù ghét; chúng sẽ chiếm lấy tất cả lợi tức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi trần truồng không mảnh vải che thân, phơi bày sự trần truồng và thói đàng điếm của ngươi ra. Chính tội ác tày trời, thói đàng điếm của ngươi
Êdêkien - Chương 35 -
11nên Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta sẽ xử sự theo cơn giận và lòng ghen ghét của ngươi như ngươi đã xử sự khi ngươi ghét chúng. Qua chúng, Ta sẽ cho ngươi biết Ta là ai, khi Ta xét xử ngươi.
Đanien - Chương 4 -
16Bấy giờ ông Đa-ni-en, cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa, lặng người đi một lúc, tâm trí ông bàng hoàng. Nhà vua lên tiếng nói: "Hỡi Bên-tơ-sát-xa, đừng để giấc chiêm bao và lời giải mộng làm ngươi bàng hoàng." Bên-tơ-sát-xa đáp: "Tâu chúa thượng, mong cho giấc chiêm bao ấy là của những kẻ ghét ngài, và lời giải mộng dành cho kẻ thù của ngài.
Hôsê - Chương 9 -
15Mọi tội ác của chúng lộ hết ở Ghin-gan.
Tại nơi này Ta chê ghét chúng.
Những hành vi gian ác của chúng
khiến Ta xua đuổi chúng khỏi nhà Ta.
Ta không còn yêu thương chúng nữa.
Hết thảy các thủ lãnh của chúng đều là quân phản bội.
 
Amốt - Chương 5 -
10Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công
và thù oán kẻ ăn ngay nói thật.
 
Amốt - Chương 5 -
15Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;
biết đâu, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se.
 
Amốt - Chương 5 -
21Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường;
hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.
 
Amốt - Chương 6 -
8ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã lấy mạng sống Người mà thề rằng
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh -:
Ta ghê tởm tính kiêu căng của Gia-cóp,
Ta chán ghét các đền đài của nó,
vậy Ta sẽ đem nộp thành và mọi sự trong thành.
 
Mikha - Chương 3 -
2Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác,
các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.
 
Dacaria - Chương 8 -
17Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Malakhi - Chương 1 -
3Còn Ê-xau, Ta đã ghét nó. Ta đã biến núi non của nó thành chốn bỏ hoang, và gia nghiệp của nó thành nơi cư ngụ cho loài lang sói.
Malakhi - Chương 2 -
16Quả thật, Ta ghét việc rẫy vợ, - ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán -, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Hãy coi chừng và chớ phản bội.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
1Đừng giận ghét (Lc 12:57-59)
Mát-thêu - Chương 5 -
43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
Mát-thêu - Chương 6 -
24"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
 
Mát-thêu - Chương 10 -
22Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
Mát-thêu - Chương 24 -
9"Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy.
Mát-thêu - Chương 24 -
10Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau.
Mác-cô - Chương 13 -
13Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
Luca - Chương 1 -
71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
 
Luca - Chương 6 -
22"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.
Luca - Chương 6 -
27"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,
Luca - Chương 16 -
13"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
 
Luca - Chương 19 -
14Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.
 
Luca - Chương 21 -
17Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Gioan - Chương 3 -
20Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
Gioan - Chương 7 -
7Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa.
Gioan - Chương 15 -
18Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.
Gioan - Chương 15 -
19Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.
Gioan - Chương 15 -
23Ai ghét Thầy, thì cũng ghét Cha Thầy.
Gioan - Chương 15 -
24Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy.
Gioan - Chương 15 -
25Như thế là ứng nghiệm lời đã viết trong Sách Luật của họ: Chúng ghét con vô cớ.
 
Gioan - Chương 17 -
14Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.
Thư Rôma - Chương 1 -
30vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ,
Thư Rôma - Chương 2 -
22Bạn nói: chớ ngoại tình, mà bạn lại ngoại tình! Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp bóc đền miếu!
Thư Rôma - Chương 7 -
15Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.
Thư Rôma - Chương 9 -
13Như có lời chép: Ta yêu Gia-cóp mà ghét Ê-xau.
 
Thư Rôma - Chương 12 -
9Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
20Quả vậy, tôi sợ rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn.
Thư Êphêsô - Chương 2 -
14Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét;
Thư Êphêsô - Chương 2 -
16Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét.
Thư Êphêsô - Chương 5 -
29Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh,
Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
3vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện,
Thư Titô - Chương 3 -
3Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau.
 
Thư Do Thái - Chương 1 -
9Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu, mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
Thư Giacôbê - Chương 4 -
2Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin;
Thư Giacôbê - Chương 4 -
4Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng: yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa.
Thư Gioan 1 - Chương 2 -
9Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng
mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.
 
Thư Gioan 1 - Chương 2 -
11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối
và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,
vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.
 
Thư Gioan 1 - Chương 3 -
13Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,
nếu thế gian ghét anh em.
 
Thư Gioan 1 - Chương 3 -
15Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.
Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào
có sự sống đời đời ở lại trong nó.
 
Thư Gioan 1 - Chương 4 -
20Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"
mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối;
vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,
thì không thể yêu mến Thiên Chúa
mà họ không trông thấy.
 
Thư Giuđa - Chương 1 -
23hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế.
 
Khải Huyền - Chương 2 -
6Nhưng ngươi được điều này: ngươi ghét các việc của bè Ni-cô-la, như chính Ta cũng ghét.
Khải Huyền - Chương 17 -
16Mười sừng ông đã thấy và Con Thú, chúng sẽ ghét Con Điếm, sẽ bắt nó phải đơn độc và trần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng lửa thiêu huỷ nó.
Khải Huyền - Chương 18 -
2Người lên tiếng hô mạnh mẽ: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét,