Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giả dối

Gióp - Chương 21 -
34Vậy thì có nghĩa gì những lời ủi an vô tích sự
các anh dành cho tôi?
Những câu giải đáp của các anh, chỉ là trò giả dối!
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
3Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá
ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
11Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết.
 
Thánh Vịnh - Chương 41 -
7Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối,
nhưng chủ ý thâu tin độc địa,
vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
11Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: "Mọi người đều giả dối! "
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
163Điều giả dối, con chê con ghét,
luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
6Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành,
kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
1Kẻ ngu muội hy vọng hão huyền giả dối,
đứa dại bay cao nhờ đôi cánh mộng mơ.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
4Từ dơ bẩn, có gì sạch được sao?
Từ giả dối, có chi thật được nào?
 
Huấn Ca - Chương 37 -
1Bạn bè giả dối
Isaia - Chương 32 -
7Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa,
nó bày ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối
hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ
ngay khi họ đòi quyền lợi của mình.
 
Isaia - Chương 59 -
3Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu,
ngón tay các ngươi đầy tội ác tầy trời,
môi miệng các ngươi nói lời giả dối,
lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
10Đến thế rồi mà Giu-đa, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với Ta, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
4Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! Đã có Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! "
Giêrêmia - Chương 9 -
2Chúng uốn lưỡi như thể giương cung;
sự giả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này.
Vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ;
còn Ta, chúng không thèm biết đến, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
26Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra.
Hôsê - Chương 12 -
1Ép-ra-im lấy giả dối,
và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta.
Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa,
vẫn trung thành với Đấng Thánh của mình.
 
Hôsê - Chương 12 -
2Ép-ra-im bầu bạn với không khí,
ngày nào cũng chạy theo gió đông;
nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn,
nó lập giao ước với Át-sua, và chở dầu cho Ai-cập.
Lên án Gia-cóp và Ép-ra-im
 
Hôsê - Chương 12 -
12Ga-la-át chỉ có gian tà.
Quả thật chúng chỉ là quân giả dối:
tại Ghin-gan chúng sát tế bò bê,
bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá
trên các luống đất ngoài đồng.
 
Thư Rôma - Chương 3 -
4Không phải thế! Thiên Chúa nhất định là Đấng chân thật, còn mọi người đều giả dối. Như có lời chép trong Kinh Thánh:
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
 
Thư Rôma - Chương 3 -
7Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi?
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
6Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối,
Thư Côlôxê - Chương 2 -
8Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.
 


www.thanhlinh.net