Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giả hình

Thánh Vịnh - Chương 26 -
4Con không ngồi chung với quân xảo trá,
chẳng giao du cùng bọn giả hình,
 
Huấn Ca - Chương 1 -
29Đừng giả hình trước mặt người ta
và hãy giữ gìn trong lời ăn tiếng nói.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
1Giả hình
Huấn Ca - Chương 32 -
15Ai tìm hiểu Lề Luật sẽ thấm nhuần Lề Luật,
còn với kẻ giả hình, Lề Luật trở thành cớ vấp ngã.
 
Huấn Ca - Chương 33 -
2Người khôn thì không ghét bỏ Lề Luật,
còn kẻ giả hình giữ Lề Luật
thì cũng như con tàu giữa phong ba.
 
Isaia - Chương 1 -
1Hạch tội quân giả hình
Mát-thêu - Chương 22 -
18Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!
Mát-thêu - Chương 23 -
1Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình (Mc 12: 38 -40; Lc 11: 43 -46; 20: 45 -47 )
Mát-thêu - Chương 23 -
13"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (
Mát-thêu - Chương 23 -
14Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).
 
Mát-thêu - Chương 23 -
15"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.
 
Mát-thêu - Chương 23 -
23"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.
Mát-thêu - Chương 23 -
25"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.
Mát-thêu - Chương 23 -
27"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.
Mát-thêu - Chương 23 -
28Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!
 
Mát-thêu - Chương 23 -
29"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính.
Mát-thêu - Chương 24 -
51và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
 
Mác-cô - Chương 12 -
15Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! "
Thư Rôma - Chương 12 -
9Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;
Thư Galát - Chương 2 -
13Những người Do-thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 1 -
5Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình.
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
2đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung.
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
5Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy.
 
Thư Giacôbê - Chương 3 -
17Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
1Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha.