Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gian dối, giả dối

Xuất Hành - Chương 23 -
7Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết kẻ vô tội và công chính, vì Ta không cho kẻ có tội được trắng án.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
4Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,
vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.
Chúa tín thành, không mảy may gian dối,
Người quả là chính trực công minh.
 
Gióp - Chương 6 -
30Phải chăng tôi nói lời gian dối khi mở miệng?
Chẳng lẽ chưa bao giờ tôi nếm mùi cay đắng gian truân?
 
Gióp - Chương 21 -
34Vậy thì có nghĩa gì những lời ủi an vô tích sự
các anh dành cho tôi?
Những câu giải đáp của các anh, chỉ là trò giả dối!
 
Gióp - Chương 31 -
5Giả như tôi đồng hành cùng gian dối
và chân tôi dồn bước với điêu ngoa
 
Gióp - Chương 36 -
4Quả thật, lời lẽ của tôi không mảy may gian dối;
người đang ở bên ông là một người hiểu nhiều biết rộng.
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
3Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá
ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?
 
Thánh Vịnh - Chương 12 -
1Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối
Thánh Vịnh - Chương 12 -
3Người với người chỉ nói lời gian dối,
môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
11Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết.
 
Thánh Vịnh - Chương 41 -
7Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối,
nhưng chủ ý thâu tin độc địa,
vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao.
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
5Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành.
chuộng điều gian dối hơn sự thật.
 
Thánh Vịnh - Chương 58 -
4Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ,
phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
11Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: "Mọi người đều giả dối! "
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
163Điều giả dối, con chê con ghét,
luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
5Chứng nhân ngay thật thì không hề gian dối,
chứng nhân xảo trá toàn nói chuyện dối gian.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
23Cân non cân già làm ĐỨC CHÚA ghê tởm,
bàn cân gian dối, nào tốt đẹp chi !
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
6Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành,
kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
12Đừng dùng lời gian dối mà hại anh em,
đối với một người bạn cũng không nên làm như thế.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
13Đừng chủ ý bịa đặt điều gian dối nào,
vì cứ như thế sẽ chẳng đưa tới gì tốt đẹp.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
8Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo,
và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
1Gian dối
Huấn Ca - Chương 34 -
1Kẻ ngu muội hy vọng hão huyền giả dối,
đứa dại bay cao nhờ đôi cánh mộng mơ.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
4Từ dơ bẩn, có gì sạch được sao?
Từ giả dối, có chi thật được nào?
 
Huấn Ca - Chương 34 -
8Không có gian dối, Lề Luật mới được chu toàn;
lời nói có chân thành, khôn ngoan mới trọn vẹn.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
1Bạn bè giả dối
Isaia - Chương 30 -
9Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,
những đứa con không muốn nghe luật của ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 32 -
7Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa,
nó bày ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối
hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ
ngay khi họ đòi quyền lợi của mình.
 
Isaia - Chương 57 -
4Này các ngươi nhạo cười ai vậy?
Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai?
Há các ngươi không phải là
con của tội ác,
là nòi giống của gian dối hay sao?
 
Isaia - Chương 59 -
3Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu,
ngón tay các ngươi đầy tội ác tầy trời,
môi miệng các ngươi nói lời giả dối,
lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
10Đến thế rồi mà Giu-đa, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với Ta, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
31Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi.
Vậy mà dân Ta lại ưa thích!
Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì?
 
Giêrêmia - Chương 7 -
4Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! Đã có Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! "
Giêrêmia - Chương 9 -
2Chúng uốn lưỡi như thể giương cung;
sự giả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này.
Vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ;
còn Ta, chúng không thèm biết đến, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 14 -
14Nhưng ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Các ngôn sứ ấy đã nhân danh Ta mà tuyên sấm điều gian dối. Ta đã không sai chúng, không truyền lệnh cho chúng, cũng chẳng hề phán với chúng. Thị kiến gian dối, bói toán hão huyền, lòng dạ man trá: đó là những điều chúng tuyên sấm cho các ngươi.
Giêrêmia - Chương 23 -
26Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra.
Hôsê - Chương 7 -
13Khốn cho chúng vì chúng đã lìa bỏ Ta.
Chúng sẽ bị tiêu diệt, vì đã dám xúc phạm đến Ta.
Ta, Ta muốn giải cứu chúng,
còn chúng lại nói lời gian dối phạm đến Ta.
 
Hôsê - Chương 12 -
1Ép-ra-im lấy giả dối,
và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta.
Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa,
vẫn trung thành với Đấng Thánh của mình.
 
Hôsê - Chương 12 -
2Ép-ra-im bầu bạn với không khí,
ngày nào cũng chạy theo gió đông;
nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn,
nó lập giao ước với Át-sua, và chở dầu cho Ai-cập.
Lên án Gia-cóp và Ép-ra-im
 
Hôsê - Chương 12 -
12Ga-la-át chỉ có gian tà.
Quả thật chúng chỉ là quân giả dối:
tại Ghin-gan chúng sát tế bò bê,
bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá
trên các luống đất ngoài đồng.
 
Xôphônia - Chương 1 -
9Trong ngày đó, Ta sẽ trừng phạt
tất cả những kẻ nghênh ngang bước lên ngưỡng cửa
và những kẻ chất đầy cung điện chúa mình
những của chiếm được nhờ bạo tàn và gian dối.
 
Gioan - Chương 1 -
47Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."
Gioan - Chương 8 -
44Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối.
Thư Rôma - Chương 3 -
4Không phải thế! Thiên Chúa nhất định là Đấng chân thật, còn mọi người đều giả dối. Như có lời chép trong Kinh Thánh:
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
 
Thư Rôma - Chương 3 -
7Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi?
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
6Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối,
Thư Êphêsô - Chương 4 -
25Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau.
Thư Côlôxê - Chương 2 -
8Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
22Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối.
Khải Huyền - Chương 22 -
15Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài.