Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hòa bình

Lê Vi - Chương 26 -
6Ta sẽ thiết lập hoà bình trong đất các ngươi, và các ngươi sẽ ngủ nghỉ mà không ai quấy phá, Ta sẽ khiến thú dữ biến khỏi đất các ngươi, và gươm sẽ không đi qua đất các ngươi.
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
26Từ sa mạc Cơ-đê-mốt, tôi đã sai sứ giả đến với Xi-khôn, vua Khét-bôn, nói những lời hoà bình như sau:
Thủ Lãnh - Chương 4 -
17Xi-xơ-ra chạy bộ trốn về phía lều bà Gia-ên, vợ ông Khe-ve, người Kê-ni, vì lúc ấy đang có hoà bình giữa Gia-vin, vua Kha-xo, với nhà Khe-ve, người Kê-ni.
Samuel I - Chương 7 -
14Các thành mà người Phi-li-tinh đã chiếm của Ít-ra-en lại trở về với Ít-ra-en, từ Éc-rôn đến Gát, và Ít-ra-en đã giải phóng lãnh thổ họ khỏi tay người Phi-li-tinh. Có hoà bình giữa Ít-ra-en và người E-mô-ri.
 
Các Vua II - Chương 20 -
19Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Lời ĐỨC CHÚA ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ: "Sao lại không? Miễn là có hoà bình và an ninh trong đời ta."
 
Macabê I - Chương 8 -
20"Ông Giu-đa cũng gọi là Ma-ca-bê, và các anh em cùng với dân Do-thái sai chúng tôi đến gặp quý ngài để ký hiệp ước liên minh và hoà bình, hầu chúng tôi được kể vào số đồng minh và bạn hữu của quý ngài."
Macabê I - Chương 8 -
22Đây là bản sao bức thư họ đã khắc trên các tấm bảng đồng và gửi về Giê-ru-sa-lem để làm bằng chứng hiệp ước liên minh và hoà bình.
 
Macabê I - Chương 13 -
40Những người nào trong anh em có khả năng đăng ký vào đội cận vệ của chúng tôi, thì những người ấy được đăng ký. Ước gì có hoà bình giữa chúng ta."
Macabê I - Chương 14 -
11Ông kiến tạo hoà bình cho xứ sở
và Ít-ra-en đầy hoan hỷ mừng vui.
 
Gióp - Chương 25 -
2Thiên Chúa nắm quyền thống trị,
Người đáng kinh đáng sợ dường nào.
Người thiết lập hoà bình trên cõi trời cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
20Vì chúng chẳng nói đến hoà bình,
lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở.
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
3Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 85 -
11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
 
Thánh Vịnh - Chương 120 -
7sống cùng những kẻ ghét hoà bình.
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.
 
Thánh Vịnh - Chương 147 -
14Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
20Lòng kẻ mưu điều ác chất đầy chuyện lừa đảo,
người cổ vũ hoà bình được chan chứa niềm vui.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
22Ngoài ra, không những họ chỉ hiểu biết sai lầm về Thiên Chúa
mà đang khi phải sống trong cuộc chiến khốc liệt vì u mê,
họ gọi những tai hoạ đó là hoà bình.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
18Hoà bình sao được giữa chó rừng và chó nhà?
Và hoà bình sao được giữa kẻ giàu sang với người lam lũ?
 
Isaia - Chương 2 -
1Hoà bình vĩnh cửu
Isaia - Chương 9 -
5Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
 
Isaia - Chương 9 -
6Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh,
từ nay cho đến mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
 
Isaia - Chương 32 -
17Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình.
 
Isaia - Chương 33 -
7Này đây dân thành A-ri-ên kêu la ngoài đường phố,
các sứ giả hoà bình than khóc đắng cay.
 
Isaia - Chương 39 -
8Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Lời ĐỨC CHÚA ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ: "Miễn sao có hoà bình và yên ổn bao lâu ta còn sống! "
 
Isaia - Chương 54 -
10Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,
giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,
ĐỨC CHÚA là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.
 
Giêrêmia - Chương 8 -
15Người ta đợi hoà bình, nhưng chẳng được may lành chi hết!
Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh.
 
Giêrêmia - Chương 14 -
13Và tôi thưa: "Ôi, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, này các ngôn sứ nói với họ: các ngươi sẽ không phải thấy cảnh gươm đao, không phải lâm cơn túng đói, vì Ta sẽ ban cho các ngươi một nền hoà bình vững chắc ở nơi này."
 
Giêrêmia - Chương 14 -
19Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa?
Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm?
Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con
đến vô phương chữa chạy?
Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết!
Mong đến thời bình phục,
mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!
 
Giêrêmia - Chương 38 -
4Các thủ lãnh thưa với vua: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ."
Êdêkien - Chương 7 -
25Lo âu ập đến. Chúng tìm kiếm hoà bình, nhưng chẳng được.
Êdêkien - Chương 13 -
10Bởi vì chúng đã làm cho dân Ta lạc đường khi nói rằng: "Hoà bình", mà thực ra chẳng có hoà bình; trong khi dân xây tường thì chúng lại trát vôi lên tường.
Êdêkien - Chương 13 -
16là các ngôn sứ của Ít-ra-en đã tuyên sấm về Giê-ru-sa-lem và có những thị kiến hoà bình về nó, mà chẳng có hoà bình - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Mikha - Chương 5 -
4Chính Người sẽ đem lại hoà bình.
Khi Át-sua xâm nhập xứ sở
và giày đạp đất nước chúng ta,
chúng ta sẽ đặt bảy mục tử và tám thủ lãnh chống lại chúng.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
 
Luca - Chương 12 -
51"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.
Thư Êphêsô - Chương 2 -
15Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người.
Thư Giacôbê - Chương 3 -
18Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.
 
Khải Huyền - Chương 6 -
4Một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa, người cỡi ngựa nhận được quyền cất hoà bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau; người ấy được ban một thanh gươm lớn.