Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoan hô

Sử Biên Niên II - Chương 23 -
12Khi bà A-than-gia-hu nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa hoan hô vua, thì bà đi về phía dân chúng đang ở Đền Thờ ĐỨC CHÚA.
Giuđitha - Chương 14 -
9Bà vừa dứt lời, toàn dân lớn tiếng hoan hô và reo mừng vang dậy khắp thành.
Thánh Vịnh - Chương 20 -
6Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,
được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta!
Ước gì CHÚA thoả mãn mọi điều ngài khấn xin!
 
Thánh Vịnh - Chương 145 -
7Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
7Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!
Nào loan tin, ca ngợi và công bố:
"ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en! "
 
Mát-thêu - Chương 21 -
9Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.
 
Mát-thêu - Chương 21 -
15Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Đền Thờ: "Hoan hô Con vua Đa-vít! ", thì tức tối
Mác-cô - Chương 11 -
10Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời! "
Luca - Chương 19 -
1Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người (Mt 21: 15 -16 )