Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Học hỏi, học biết

Gióp - Chương 8 -
1Cần học hỏi về đức công chính của Thiên Chúa
Thánh Vịnh - Chương 19 -
12Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
71Đau khổ quả là điều hữu ích,
để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
73Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài.
 
Châm Ngôn - Chương 5 -
1Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi,
hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe,
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
3Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan,
không hiểu biết chi về Đấng Thánh.
 
Giảng Viên - Chương 1 -
16Tôi tự nhủ : Này tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Giê-ru-sa-lem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi được nhiều điều khôn ngoan, tích luỹ được bao nhiêu kiến thức ;
Giảng Viên - Chương 12 -
12Ngoài ra, hỡi bạn là người con của tôi, bạn hãy coi chừng : làm nhiều sách vở có bao giờ đủ, học hỏi cho lắm chỉ thêm mệt xác.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
9Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền,
những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị
để chư vị học biết lẽ khôn ngoan,
mà khỏi phải sẩy chân trật bước.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
10Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh,
thì được kể là bậc thánh nhân.
Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
17Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan
là thật lòng ham muốn học hỏi.
Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
13Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được,
xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi.
Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
8Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư ?
Thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ
và đoán đúng tương lai,
thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ,
biết trước các dấu lạ điềm thiêng, cũng như các thành tựu
diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác.
Vua chúa cần có Đức Khôn Ngoan
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
26Như vậy, lạy Đức Chúa,
con cái Ngài yêu thương sẽ học biết điều này :
không phải hoa trái nuôi dưỡng người ta,
nhưng lời Ngài mới giữ gìn chăm sóc
những ai hằng tin tưởng vào Ngài.
 
Huấn Ca - Chương 0 -
01 LỜI TỰA CỦA DỊCH GIẢ 1 (1) Lề Luật, các ngôn sứ (2) và sau các ngài là các tác giả khác đã truyền lại cho chúng ta nhiều điều quan trọng, (3) khiến người ta không thể không ca ngợi Ít-ra-en về đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan của họ. (4) Mặt khác, những người đọc các sách nói trên phải được thêm kiến thức thì đã dĩ nhiên, (5) nhưng những kẻ ham học như thế còn phải có khả năng (6) nói và viết để giúp cho dân ngoại nữa. (7) Vì thế, sau khi dày công học hỏi (8) Lề Luật, (9) các ngôn sứ và (10) các tác phẩm khác của tiền nhân, (11) và hiểu được ý nghĩa sâu xa của sách ấy, (12) ông nội tôi là cụ Giê-su đã có sáng kiến viết đôi điều liên quan đến đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan. (13) Những ai thích học hỏi và gắn bó với những điều này, (14) sẽ nhờ thế mà sống phù hợp hơn với Lề Luật. (15) Vậy mời các bạn (17) hãy vui lòng chăm chú (16) đọc sách này, (18) đồng thời thông cảm cho người viết (19) về những chỗ tuy đã khổ công phiên dịch, nhưng hình như (20) chúng tôi chưa diễn được hết ý của một số thành ngữ. (21) Quả thật, những gì được diễn tả trong nguyên ngữ Híp-ri, (22) sẽ không còn nguyên vẹn khi được chuyển qua một ngôn ngữ khác. (23) Không những thế, (24) mà ngay cả Lề Luật, các ngôn sứ (25) và các sách khác (26) khi được dịch ra cũng khác biệt không ít với nguyên bản. (27) Vào năm ba mươi tám triều vua Ê-ve-ghét, (28) khi tới Ai-cập và ở lại đó, (29) tôi đã tìm được một bản văn chứa đựng một giáo huấn không phải tầm thường. (30) Và tôi nghĩ mình phải chịu khó đem hết nhiệt tâm mà phiên dịch bản văn này. (32) Trong thời gian ấy, (31) tôi đã phải vất vả nhiều đêm (33) thì công việc xuất bản cuốn sách mới hoàn thành. (34) Mục đích của tôi là phục vụ những người đang ở nước ngoài mà thích học hỏi (35) và muốn điều chỉnh lại nếp sống của mình sao cho phù hợp với Lề Luật.
Huấn Ca - Chương 8 -
9Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại,
vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình;
nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết,
và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp.
 
Isaia - Chương 26 -
9Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,
trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,
người bốn bể học biết đường công chính.
 
Isaia - Chương 26 -
10Kẻ ác dù có được dung tha
cũng không học biết đường công chính;
trong xứ người lương thiện, nó vẫn làm những chuyện gian tà,
chẳng thấy được oai phong của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
16Nếu chúng chuyên cần học hỏi đường lối của dân Ta, lấy danh Ta mà thề "có ĐỨC CHÚA hằng sống", theo cách chúng đã dạy dân Ta lấy danh Ba-an mà thề, thì chúng sẽ được nhập cư giữa dân Ta.
Mát-thêu - Chương 13 -
52Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."
 
Mát-thêu - Chương 24 -
32"Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
Mác-cô - Chương 13 -
28"Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
Luca - Chương 1 -
4mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.
 
Gioan - Chương 12 -
34Vậy, dân chúng thưa Người: "Chúng tôi đã học biết trong sách Luật rằng: Đấng Ki-tô phải trường tồn mãi mãi. Thế sao ông lại nói: "Con Người phải được giương cao"? Con Người đó là ai? "
Thư Rôma - Chương 16 -
17Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
31Mọi người có thể lần lượt nói tiên tri, để ai nấy đều được học hỏi và khích lệ.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
20Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu;
Thư Philípphê - Chương 4 -
9Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
 
Thư Côlôxê - Chương 1 -
7Anh em đã học hỏi điều này với anh Ê-páp-ra là người đồng sự yêu quý của chúng tôi và là người thay thế chúng tôi với tư cách là người phục vụ trung thành của Đức Ki-tô.
Thư Do Thái - Chương 10 -
26Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa,