Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hối lộ

Xuất Hành - Chương 23 -
8Ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 10 -
17vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là Thần các thần, là Chúa các chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả uý, là Đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ,
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
19Anh (em) không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.
Đệ Nhị Luật - Chương 27 -
25Đáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
 
Samuel I - Chương 8 -
3Các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngả theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý.
Sử Biên Niên II - Chương 19 -
7Vậy phải một lòng kính sợ ĐỨC CHÚA, mà nắm vững và thi hành công lý, vì ĐỨC CHÚA Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công, chuyện nhận quà hối lộ."
 
Gióp - Chương 15 -
34Quả thật, phường gian ác sẽ không có con nối dõi,
lều đứa ăn hối lộ sẽ bị lửa thiêu.
 
Thánh Vịnh - Chương 15 -
5cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 26 -
10Tay chúng gây tội ác tầy trời,
riêng tay mặt đầy quà hối lộ.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
27Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa,
người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu.
 
Châm Ngôn - Chương 17 -
8Quà hối lộ là bùa mê dưới mắt người đem biếu,
người đó làm gì cũng thành công.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
11Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu.
Đừng ỷ vào hy lễ bất chính.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
12Hối lộ và bất công rồi ra sẽ biến mất,
nhưng lòng trung tín sẽ tồn tại muôn đời.
 
Isaia - Chương 1 -
23Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch,
đồng loã cùng trộm cướp.
Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp.
Chúng không phân xử công minh cho cô nhi,
cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.
 
Isaia - Chương 5 -
23những kẻ vì nhận quà hối lộ
mà tuyên bố kẻ có tội là công chính,
và phủ nhận sự công chính của người công chính.
 
Isaia - Chương 33 -
15Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,
của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.
Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,
việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
 
Êdêkien - Chương 22 -
12Ở giữa ngươi, người ta nhận quà hối lộ nhằm gây đổ máu; ngươi cho vay để ăn lời, để lấy lãi quá nặng, bóc lột người đồng chủng nhằm trục lợi; còn Ta thì ngươi lại lãng quên - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Amốt - Chương 5 -
12Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể,
tội lỗi các ngươi nặng tầy trời:
nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ,
nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.
 
Mikha - Chương 7 -
3Bàn tay chúng thạo làm điều ác:
thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quà hối lộ,
bậc trưởng thượng buông lời độc ác
luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng;
 
Khabacúc - Chương 1 -
1Lời phàn nàn thứ hai của ngôn sứ: Kẻ áp bức đòi tiền hối lộ
Khabacúc - Chương 2 -
7Nào các kẻ cho ngươi vay mượn
lại chẳng bất thình lình đứng lên,
các kẻ hối lộ ngươi lại không tỉnh ngộ?
Bấy giờ ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng.
 


www.thanhlinh.net