Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kiếm tìm

Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
29Từ chỗ đó anh em sẽ tìm ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và anh (em) sẽ thấy nếu anh (em) hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
Gióp - Chương 8 -
5Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa,
nếu anh cầu khẩn Đấng Toàn Năng,
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
11Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,
vì lạy CHÚA, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 14 -
2Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 24 -
6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
 
Thánh Vịnh - Chương 53 -
3Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
2Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
10Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
176Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,
vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
28Lúc ấy thiên hạ sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng đáp lời,
sẽ kiếm tìm ta, nhưng không sao gặp được.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
14Trí người minh mẫn kiếm tìm tri thức,
miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ.
 
Châm Ngôn - Chương 18 -
15Trí người minh mẫn tiếp thu hiểu biết,
tri thức là điều tai kẻ khôn kiếm tìm.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
27Mật ong, ăn quá nhiều không tốt,
những lời ca ngợi, con chớ mải kiếm tìm.
 
Châm Ngôn - Chương 28 -
5Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bình,
nhưng ai kiếm tìm ĐỨC CHÚA thì am tường mọi sự.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
 
Giảng Viên - Chương 3 -
15Điều gì đang có, xưa kia đã có,
điều gì sẽ có, xưa đã có rồi.
Thiên Chúa kiếm tìm điều không còn nữa.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
25Tôi chăm chú hết lòng, cố nhận thức, khảo sát, kiếm tìm lẽ khôn ngoan cũng như cách thẩm định chính xác, và tôi nhận biết rằng gian ác là ngu dại, là ngốc nghếch, là điên rồ.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
1Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian,
hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa
và thành tâm kiếm tìm Người.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
2Từ thời trai trẻ,
tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan,
tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời ;
và vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
11Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng,
và săn sóc những ai kiếm tìm mình.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
27Cứ theo dõi và kiếm tìm,
thì khôn ngoan sẽ tỏ mình ra cho con biết,
và một khi đã nắm được rồi, con chớ buông ra.
 
Huấn Ca - Chương 32 -
14Kẻ kính sợ Đức Chúa thì đón nhận lời giáo huấn.
Ai từ sáng sớm đã kiếm tìm Người, sẽ được đoái thương.
 
Isaia - Chương 26 -
9Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,
trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,
người bốn bể học biết đường công chính.
 
Isaia - Chương 26 -
16Lạy ĐỨC CHÚA, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.
 
Isaia - Chương 31 -
1Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện,
những kẻ cậy dựa vào chiến mã,
tin tưởng vì có lắm chiến xa,
vì kỵ binh hùng mạnh,
mà không chịu ngước nhìn Đức Thánh của Ít-ra-en,
không kiếm tìm ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 58 -
2Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,
chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính
và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.
Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,
chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.
 
Giêrêmia - Chương 10 -
21- Là vì các mục tử đều ngu xuẩn,
chúng chẳng kiếm tìm ĐỨC CHÚA,
nên chúng chẳng thành công,
cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán.
 
Giêrêmia - Chương 30 -
14Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết,
chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh;
Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,
chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,
và tội lỗi của ngươi quá nặng.
 
Êdêkien - Chương 34 -
6Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
 
Hôsê - Chương 7 -
10Ít-ra-en kiêu ngạo, tội nó tố cáo nó. Chúng đâu chịu trở về
với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng.
Sự thể đã rành rành như vậy
mà chúng cũng chẳng kiếm tìm Người.
 
Hôsê - Chương 10 -
12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang;
đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
 
Amốt - Chương 8 -
12Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ,
từ phương bắc đến phương đông,
chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời ĐỨC CHÚA
mà không gặp được.
Lại báo trước hình phạt
 
Xôphônia - Chương 1 -
6Ta sẽ tận diệt những kẻ lìa xa ĐỨC CHÚA,
những kẻ chẳng kiếm tìm, cũng không thỉnh vấn ĐỨC CHÚA.
 
Thư Rôma - Chương 3 -
11chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa.


www.thanhlinh.net