Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kiêu căng

Giuđitha - Chương 9 -
10Xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ,
để Ngài đánh đứa nô lệ cùng với tên thủ lãnh,
và đánh tên thủ lãnh cùng với đứa tôi đòi.
Xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ
mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng.
 
Étte - Chương 3 -
13b) Cai quản muôn dân nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hoà, không ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thuỳ, để phục hồi cảnh an hoà mọi người hằng mong ước. (13c) Để tìm cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố vấn. Trong số đó, quan Ha-man giữa chúng ta là một nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành tâm thiện chí và hết dạ tín trung, nên trong vương quốc, đã lên tới địa vị thứ nhì. (13d) Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được.
 
Étte - Chương 4 -
17d) Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ:
Không phải vì xấc xược, kiêu kỳ hoặc háo danh
mà con làm thế,
đã không bái lạy tên Ha-man ngạo mạn kiêu căng.
Quả thật, để cứu Ít-ra-en,
thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng.
 
Étte - Chương 4 -
17v) Ngài biết rõ con đang cùng đường túng thế,
con ghê tởm cái huy hiệu kiêu hãnh mang trên đầu
trong những ngày xuất hiện trước công chúng;
con ghê tởm nó như ghê tởm cái khăn phải dùng khi khó ở.
Con chẳng mang nó vào những ngày bình an.
 
Étte - Chương 8 -
12c) Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thoả mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. (12d) Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. (12đ) Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng loã trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai hoạ không sao thoát khỏi. (12e) Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. (12g) Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. (12h) Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. (12i) Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.
 
Étte - Chương 8 -
12k) Riêng Ha-man, con của Hăm-mơ-đa-tha người Ma-kê-đô-ni-a, y thực là một người xa lạ đối với đồng bào Ba-tư, lại còn xa lạ hơn nữa đối với một người có lòng từ ái như ta, nhưng đã được ta đón tiếp như một khách quý. (12l) Y còn được hưởng lòng nhân nghĩa ta vốn dành cho mọi dân tộc đến mức được công khai gọi là quốc phụ và được mọi người bái lạy như nhân vật chiếm địa vị thứ hai sau ngai vàng. (12m) Nhưng vì không thắng nổi tính kiêu căng, y đã tìm cách làm cho ta mất cả quyền bính lẫn tính mạng. (12n) Y đã dùng những thủ đoạn tinh vi và những lập luận quanh co mà xin tiêu diệt vị cứu tinh và ân nhân của ta là Moóc-đo-khai; đồng thời, với chính những thủ đoạn và lập luận trên, y còn tiêu diệt con người đức hạnh đã cùng ta chia sẻ địa vị cao sang trong vương quốc là Ét-te, và xin tiêu diệt cả dân tộc của hai nhân vật đó. (12o) Hành động như thế, y tưởng có thể đưa ta vào thế cô lập và phải chuyển quyền cai trị của người Ba-tư sang tay người Ma-kê-đô-ni-a.
 
Macabê II - Chương 1 -
28Xin trừng trị những ai áp bức chúng con và bọn người kiêu căng nhục mạ chúng con.
Macabê II - Chương 9 -
7Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người Do-thái, nên mới ra lệnh phải chạy mau hơn nữa. Xe đang chạy ầm ầm thì đột nhiên, vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đều bị thương tích.
Gióp - Chương 22 -
29Vì Người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng
và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt.
 
Gióp - Chương 33 -
17để kéo họ xa những việc đã làm
giúp họ tránh được thói kiêu căng,
 
Gióp - Chương 35 -
12Bấy giờ nghe kêu cứu, Người cũng không đáp lại,
vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn kiêu căng.
 
Gióp - Chương 36 -
9Bấy giờ, Người tỏ cho họ biết việc họ làm,
và tội ác họ phạm do lòng kiêu căng.
 
Gióp - Chương 40 -
11Hãy trút cơn thịnh nộ lôi đình,
trừng đôi mắt hạ đứa kiêu căng.
 
Gióp - Chương 40 -
12Hãy giương cặp mắt hạ nhục phường kiêu hãnh,
và đập tan tại chỗ bọn ác nhân.
 
Thánh Vịnh - Chương 1 -
1Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
6trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Ngài ghét những kẻ làm điều ác,
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
2Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ:
họ mắc phải mưu nó đã bày ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
24Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
hãy yêu mến CHÚA đi!
CHÚA giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
5Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
13Mở miệng ra là chúng nói điều tội lỗi,
ước gì chúng bị hại vì thói kiêu căng của mình,
vì lộng ngôn phạm thượng, vì ăn gian nói dối.
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
6Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ,
lấy thói bạo tàn làm áo che thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
8Chúng chế giễu, buông lời thâm độc,
lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người;
 
Thánh Vịnh - Chương 75 -
5Ta bảo lũ kiêu căng: "Đừng kiêu ngạo!
Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai!
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
2Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 101 -
5Ai nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ.
Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng:
những bọn đó, không khi nào con chịu.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
69Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,
nhưng huấn lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng.
 
Thánh Vịnh - Chương 123 -
4hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.
 
Thánh Vịnh - Chương 140 -
6Quân kiêu hãnh ngấm ngầm đánh bẫy,
chúng bủa lưới đặt dò, bên vệ đường gài bẫy hại con.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
13(Kính sợ ĐỨC CHÚA là gớm ghét điều dữ).
Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương
cũng như những lời gian manh, tráo trở,
đó là những điều ta chê ghét.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
2Kiêu hãnh đi liền với ô nhục,
khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
25Nhà đứa kiêu căng, ĐỨC CHÚA giật cho sập,
đất kẻ goá bụa, Người giữ vững đường ranh.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
5Đứa kiêu căng làm ĐỨC CHÚA ghê tởm,
hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
18Kiêu căng đưa đến sụp đổ,
ngạo mạn dẫn đến té nhào.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
19Thà sống tự hạ với kẻ khiêm nhu
hơn chia chiến lợi phẩm với phường kiêu hãnh.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
4Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao,
vẻ hào nhoáng của ác nhân : thảy đều là tội lỗi.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
24Đứa kiêu căng xấc xược được gọi là quân nhạo báng,
nó cư xử ngạo ngược kiêu căng.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
8Kiêu căng tự mãn đâu ích gì ?
Giàu sang hợm hĩnh nào được chi ?
 
Huấn Ca - Chương 10 -
7Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng,
đều coi gian tà là khả ố.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
9Làm sao tro bụi lại dám kiêu căng,
vì ngay khi còn sống, nó đã bị xổ ruột?
 
Huấn Ca - Chương 10 -
12Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa,
khi lòng nó lìa xa Đấng Tạo Thành.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
13Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi,
và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc gieo ghê tởm;
vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân,
và tiêu diệt chúng hoàn toàn.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
30Chim mồi nhốt trong lồng làm sao,
thì tâm địa kẻ kiêu căng cũng thế;
nó như thám tử rình chờ con ngã quỵ.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
4Kinh hoàng và bạo lực làm tài sản tiêu tan,
nhà cửa đứa kiêu căng cũng bị tiêu tan như thế.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
22Nếu con lỡ nặng lời với bạn, đừng lo sợ: con có thể giải hoà.
Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và trò bội phản
làm bạn hữu nào cũng phải trốn xa.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
28Kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ, châm biếm,
nhưng luôn có nguy cơ bị báo thù
như con mồi luôn bị sư tử rình rập.
 
Huấn Ca - Chương 32 -
12Tại nhà, hãy giải trí vui chơi và làm chi tuỳ thích,
nhưng đừng ăn nói kiêu căng mà mang tội.
 
Huấn Ca - Chương 48 -
18Thời vua Khít-ki-gia trị vì,
vua Xan-khê-ríp đem quân tiến đánh,
và cử ông Ráp-xa-kê làm tướng chỉ huy.
Ông này đã kiêu căng ngạo mạn
giơ tay chống lại Xi-on.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
10Tôi kêu cầu Đức Chúa là Cha của Chúa tôi:
"Xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn,
khi bè lũ kiêu căng hoành hành
mà chẳng có người nào trợ giúp.
Con sẽ không ngừng ca ngợi Thánh Danh
và hát lên bài ca cảm tạ."
 
Isaia - Chương 2 -
12Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh đã dành sẵn một ngày
để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ,
trị tất cả những gì tự cao tự đại: chúng sẽ bị hạ xuống,
 
Isaia - Chương 5 -
15Phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất,
bọn kiêu căng đã phải cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
 
Isaia - Chương 9 -
8Toàn dân, tức là Ép-ra-im và người ở Sa-ma-ri, sẽ biết lời ấy,
lòng đầy kiêu căng ngạo mạn, họ nói:
 
Isaia - Chương 10 -
12Nhưng đến khi Chúa Thượng đã hoàn thành mọi việc Người làm trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem, Người phán: Ta sẽ trừng phạt hậu quả lòng tự đại của vua Át-sua và con mắt kiêu căng ngạo nghễ của nó.
 
Isaia - Chương 13 -
11Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng.
Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn,
vẻ tự đắc của quân cường bạo, Ta sẽ hạ xuống.
 
Isaia - Chương 13 -
19Ba-by-lon, hòn ngọc các vương quốc,
niềm tự hào kiêu hãnh của người Can-đê,
sẽ bị Thiên Chúa phá đổ như Xơ-đôm và Gô-mô-ra.
 
Isaia - Chương 16 -
6Chúng ta đã biết tính kiêu căng của Mô-áp,
một dân rất kiêu căng.
Thói ngạo mạn, tính kiêu căng, vẻ điên khùng
cùng những lời ngu ngốc của nó, chúng ta đều biết cả.
 
Isaia - Chương 25 -
11Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay để bơi;
nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó,
mặc dù tay nó cố vẫy vùng.
 
Isaia - Chương 28 -
14Bởi thế, hãy nghe lời của ĐỨC CHÚA,
hỡi những kẻ kiêu căng ngạo ngược,
những kẻ đang cai trị dân này ở Giê-ru-sa-lem.
 
Giêrêmia - Chương 13 -
9"ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy.
Giêrêmia - Chương 13 -
17Nếu các người không nghe theo điều đó,
tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.
Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,
vì đàn chiên của ĐỨC CHÚA bị dẫn đi đày.
Cảnh cáo vua Giô-gia-khin
 
Giêrêmia - Chương 48 -
2Niềm kiêu hãnh của Mô-áp, nay còn đâu!
Ở Khét-bôn, người ta mưu toan gây tai hoạ cho nó:
"Nào ta hãy loại nó ra khỏi các dân nước! "
Cả Mát-mên nữa, ngươi cũng sẽ bị tiêu vong,
bị lưỡi gươm đuổi theo sát gót.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
29Chúng ta đã từng được nghe
về thói kiêu căng của Mô-áp, một xứ rất mực kiêu kỳ,
về thói tự mãn và tính ngông nghênh ngạo mạn
cũng như lòng tự cao của nó.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
16Thói tự cao tự đại,
lòng kiêu căng của ngươi đã lừa dối ngươi;
ngươi ở trong các hốc đá, ngươi chiếm giữ các đỉnh đồi!
Khi ngươi làm tổ trên cao tựa chim phượng hoàng,
thì từ đó, Ta lại hất ngươi xuống - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
1Tội kiêu căng
Baruc - Chương 4 -
34Ta sẽ cất đi, không cho nó hưởng
niềm vui của một đô thị đông dân;
nó đã từng kiêu căng ngạo ngược,
thì rồi ra phải ủ dột buồn sầu.
 
Êdêkien - Chương 7 -
10Này ngày ấy đang đến, số của ngươi tới rồi. Ngạo ngược trổ hoa, kiêu căng đâm chồi.
Êdêkien - Chương 7 -
20Cậy vào các đồ trang sức lộng lẫy của mình, chúng kiêu căng tự phụ và làm ra các hình ảnh ghê tởm, các ngẫu tượng gớm ghiếc. Vì thế, đối với chúng, Ta sẽ biến những thứ đó thành đồ ô uế,
Êdêkien - Chương 16 -
49Đây là tội của Xơ-đôm, em gái ngươi: kiêu căng, phè phỡn; nó cùng với các con gái sống nhởn nhơ, vô tư lự, không ra tay giúp đỡ người nghèo khổ bần cùng.
Êdêkien - Chương 32 -
12Ta sẽ quật ngã đoàn dân đông đảo của ngươi nhờ gươm của các dũng sĩ là những kẻ hung dữ nhất trong các dân tộc. Chúng sẽ triệt hạ thói kiêu căng của Ai-cập và toàn dân của nó sẽ bị tiêu diệt.
Đanien - Chương 4 -
34Giờ đây, ta, Na-bu-cô-đô-nô-xo,
ta ca ngợi, tán dương và tôn vinh Vua Trời,
vì mọi việc Người làm đều chân thật,
đường lối của Người vốn công minh.
Người có quyền hạ bệ kẻ quen thói kiêu căng hống hách."
 
Đanien - Chương 5 -
20Nhưng khi trở nên tự cao tự đại và sinh lòng kiêu căng quá mức, người đã bị truất ngôi và mất hết vinh dự.
Amốt - Chương 6 -
8ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã lấy mạng sống Người mà thề rằng
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh -:
Ta ghê tởm tính kiêu căng của Gia-cóp,
Ta chán ghét các đền đài của nó,
vậy Ta sẽ đem nộp thành và mọi sự trong thành.
 
Xôphônia - Chương 3 -
11Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn
vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.
Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng,
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang
trên núi thánh của Ta nữa.
 
Dacaria - Chương 9 -
6Át-đốt thành nơi ở cho đám con lai.
Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hãnh của người Phi-li-tinh,
 
Dacaria - Chương 10 -
11ĐỨC CHÚA sẽ băng qua biển Ai-cập,
sẽ đập tan ba đào ngoài biển cả,
khiến mọi chỗ nước sâu trong sông Nin thành khô cạn.
Bấy giờ niềm kiêu hãnh của Át-sua bị hạ xuống
và vương trượng của Ai-cập sẽ bị đẩy xa.
 
Dacaria - Chương 11 -
3Hãy nghe tiếng rú của các mục tử,
vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan;
hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con,
vì niềm kiêu hãnh của Gio-đan đã bị sụp đổ.
 
Luca - Chương 1 -
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
 
Thư Rôma - Chương 1 -
30vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ,
Thư Côrintô 2 - Chương 5 -
12Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn.
Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
5và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Ki-tô.
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
20Quả vậy, tôi sợ rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn.
Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
6Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ.
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
4thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,
Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
4phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa;


www.thanhlinh.net