Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kiêu ngạo

Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
14thì lòng anh (em) đừng kiêu ngạo mà quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
Đệ Nhị Luật - Chương 17 -
20Như vậy lòng vua không kiêu ngạo với anh em mình, và vua không trệch khỏi mệnh lệnh mà qua bên phải bên trái, để vua và con cháu được trị vì lâu ngày ở giữa Ít-ra-en.
 
Sử Biên Niên II - Chương 26 -
1Vua Út-di-gia-hu kiêu ngạo và bị trừng phạt
Sử Biên Niên II - Chương 32 -
25Nhưng vua Khít-ki-gia không đền đáp ơn huệ ĐỨC CHÚA đã ban; vì vua sinh lòng kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ giáng trên vua, trên Giu-đa và dân cư ở Giê-ru-sa-lem.
Sử Biên Niên II - Chương 32 -
26Bấy giờ vua Khít-ki-gia và dân cư ở Giê-ru-sa-lem hạ mình xuống, sửa tính kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA không giáng xuống nữa, bao lâu vua Khít-ki-gia còn sống.
Tôbia - Chương 4 -
13Và giờ đây, hỡi con, hãy yêu thương anh em con, và lòng con chớ coi rẻ anh em con, cũng như con trai con gái của dân tộc con, mà không tìm vợ trong số những người ấy. Thật vậy, kiêu ngạo sinh ra nhiều đổ vỡ và bất hoà, và ở dưng đưa tới túng thiếu và nghèo mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát.
 
Tôbia - Chương 4 -
13Và giờ đây, hỡi con, hãy yêu thương anh em con, và lòng con chớ coi rẻ anh em con, cũng như con trai con gái của dân tộc con, mà không tìm vợ trong số những người ấy. Thật vậy, kiêu ngạo sinh ra nhiều đổ vỡ và bất hoà, và ở dưng đưa tới túng thiếu và nghèo mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát.
 
Giuđitha - Chương 6 -
19"Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trên trời, xin Chúa thấy cho: chúng thật là kiêu ngạo; xin thương xót giống nòi chúng con đang phải nhục nhã, và hôm nay, xin đoái nhìn gương mặt những người đã được thánh hiến cho Chúa."
Giuđitha - Chương 9 -
7Kìa quân Át-sua, chúng đông vô kể,
chúng kiêu ngạo vì có nhiều chiến mã, kỵ binh.
Chúng vênh vang vì bộ binh hùng mạnh,
cậy vào giáo, vào khiên, vào cung tên cũng như nỏ bắn đá.
Chúng đâu nhận biết rằng
Ngài là Đức Chúa, Đấng tiêu diệt mọi thứ chiến tranh.
 
Étte - Chương 4 -
17đ) Nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm
trên vinh quang Thiên Chúa.
Con sẽ không bái lạy một ai, ngoại trừ Ngài, lạy Chúa,
và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo.
 
Macabê II - Chương 5 -
21Vậy sau khi chiếm đoạt của Đền Thờ năm mươi bốn ngàn ký bạc, vua An-ti-ô-khô vội vã trở về An-ti-ô-khi-a; vì kiêu ngạo, vua tưởng mình có thể làm cho thuyền bơi trên đất, chân đi trên biển, lòng vua hoá ra tự cao tự đại.
Macabê II - Chương 7 -
36Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với Giao Ước của Thiên Chúa thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Còn vua, khi Thiên Chúa xét xử, vua sẽ phải chuốc lấy án phạt vì tội kiêu ngạo.
Macabê II - Chương 9 -
8Chỉ vừa mới đây, vì kiêu ngạo không ai bằng, vua tưởng mình có quyền ra lệnh cho sóng cả, có sức đem núi lớn đặt lên bàn cân, thì bây giờ đang nằm sóng sượt trên mặt đất và phải nhờ người khác cáng đi. Điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Thiên Chúa.
Macabê II - Chương 9 -
11Mãi đến lúc này, khi toàn thân đã rữa, vua mới bắt đầu chừa được thói kiêu ngạo thái quá, mới biết thân biết phận nhờ trận đòn Thiên Chúa giáng xuống và nhờ những cơn đau không ngớt hoành hành.
Thánh Vịnh - Chương 19 -
14Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thống trị con.
Như thế con sẽ nên vẹn toàn
không còn vương trọng tội.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
19Cho phường điêu ngoa phải câm họng;
chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược
chống lại người công chính.
 
Thánh Vịnh - Chương 54 -
5Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 75 -
5Ta bảo lũ kiêu căng: "Đừng kiêu ngạo!
Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai!
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
14Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con:
chúng đâu có kể chi đến Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
51Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
85Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
chẳng kể gì luật Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
122Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,
để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
3Miệng kẻ dại có mầm kiêu ngạo,
môi người khôn bảo vệ người khôn.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
6Quả vậy, ngay từ buổi đầu,
khi những người khổng lồ kiêu ngạo bị diệt vong,
thì niềm hy vọng của thế gian
lại tìm nương náu trên một chiếc bè,
để lại dòng giống cho thế hệ mai sau
nhờ có Cha ra tay hướng dẫn.
 
Huấn Ca - Chương 3 -
1Kiêu ngạo
Huấn Ca - Chương 3 -
28Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,
vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
5Sự nghiệp của con người nằm trong tay Đức Chúa,
vì chính Người làm cho kẻ sĩ được nở mặt nở mày.
Chống tính kiêu ngạo
 
Huấn Ca - Chương 10 -
18Con người được dựng nên không phải để kiêu ngạo,
con cái của đàn bà được sinh ra không phải để giận dữ.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
1Đụng vào nhựa thì sẽ dính,
chơi với người kiêu ngạo thì sẽ giống như y.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
20Đối với kẻ kiêu ngạo thì thấp hèn là điều ghê tởm,
cũng vậy, đối với người giàu có thì kẻ nghèo là đồ gớm ghê.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
8Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo,
và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
8Người đã chẳng buông tha những kẻ cho ông Lót ở nhờ,
những kẻ Người gớm ghét vì chúng kiêu ngạo.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
15Bọn kiêu ngạo cãi nhau là đổ máu,
chẳng ai nghe nổi lời chúng nhục mạ nhau.
Những điều bí mật
 
Êdêkien - Chương 16 -
56Ngươi đã chẳng bàn tán về Xơ-đôm, em gái ngươi, vào thời ngươi kiêu ngạo,
Đanien - Chương 11 -
12và bị tiêu diệt. Vua Phương Nam sẽ sinh lòng kiêu ngạo. Ông hạ được hàng ngàn hàng vạn địch quân, nhưng không chiến thắng.
Hôsê - Chương 5 -
5Ít-ra-en kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó.
Ít-ra-en và Ép-ra-im chao đảo vì tội ác của mình.
Cùng với chúng, Giu-đa cũng chao đảo.
 
Hôsê - Chương 7 -
10Ít-ra-en kiêu ngạo, tội nó tố cáo nó. Chúng đâu chịu trở về
với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng.
Sự thể đã rành rành như vậy
mà chúng cũng chẳng kiếm tìm Người.
 
Ôvađia - Chương 1 -
3Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi;
ngươi ở trong khe đá, cư ngụ trên chỗ cao.
Ngươi tự nhủ trong lòng: "Nào ai đẩy được ta xuống đất? "
 
Xôphônia - Chương 2 -
10Đó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của mình.
Quả thật, chúng đã nhạo báng
và đắc chí nhạo cười dân của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Malakhi - Chương 3 -
15Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì."
Malakhi - Chương 3 -
19Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.
Mác-cô - Chương 7 -
22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
6Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và anh A-pô-lô, vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
18Vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em, có vài người đã sinh ra kiêu ngạo.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
19Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó, mà là quyền năng của Thần Khí.
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
2Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo! Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em!
Thư Côrintô 1 - Chương 8 -
1Về vấn đề thịt cúng, đã rõ là tất cả chúng ta đều hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng.
Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
2Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng,
Thư Giacôbê - Chương 4 -
6Nhưng ân sủng Người ban còn mạnh hơn; vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
5Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.


www.thanhlinh.net