Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khinh chê

Gióp - Chương 12 -
5"Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê!
Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa."
Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế.
 
Gióp - Chương 31 -
34Phải chăng vì sợ dư luận quần chúng
sợ bị các gia tộc khinh chê,
mà tôi lặng thinh không dám ra khỏi cửa?
 
Thánh Vịnh - Chương 51 -
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
39Thế mà nay Chúa lại khinh chê ruồng bỏ,
nổi lôi đình với đấng Ngài đã xức dầu tấn phong;
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
8Người biết điều phải trái sẽ được khen ngợi,
kẻ phán đoán lệch lạc sẽ bị khinh chê.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
27Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa,
người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu.
 
Châm Ngôn - Chương 28 -
16Kẻ cầm quyền ngu dốt lo chiếm đoạt cho nhiều,
còn ai khinh chê lợi lộc bất chính, sẽ được trường thọ.
 
Huấn Ca - Chương 3 -
11Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang
lúc cha mình được tôn kính;
và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.
 
Huấn Ca - Chương 8 -
4Đừng đùa giỡn với kẻ vô giáo dục,
kẻo tổ tiên con bị khinh chê.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
8Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét,
người hiếu thắng thì bị khinh chê.
 
Huấn Ca - Chương 31 -
16Những món đã dọn ra,
hãy ăn làm sao cho xứng một con người,
đừng nhai nhồm nhoàm kẻo bị khinh chê.
 
Isaia - Chương 49 -
7Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm,
với người làm tôi mọi cho bạo chúa,
ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en,
Người phán thế này:
Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy
vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
29Bộ tóc dài của ngươi, hãy cắt bỏ.
Trên đồi trọc, hãy cất lên ca khúc thở than.
Vì ĐỨC CHÚA đã khinh chê ruồng rẫy
thế hệ đã từng chọc giận Người.
 
Ai Ca - Chương 1 -
7Giê-ru-sa-lem nhớ lại
những ngày gian khổ và kiếp sống lang thang
khi dân ngã gục, không người tiếp cứu,
dưới bàn tay tàn bạo của quân thù.
Quân áp bức thấy nàng sụp đổ, thì cười nhạo khinh chê.
 
Ai Ca - Chương 1 -
15Mọi người hùng đang ở với tôi, Chúa đều khinh chê và loại bỏ.
Nhằm chống lại tôi, nhằm diệt
quân tinh nhuệ của tôi,
Người triệu tập hết vào công hội.
Chúa chà đạp, giày xéo nàng trinh nữ, con gái Giu-đa,
như đạp nho trong bồn.
 
Mác-cô - Chương 9 -
12Người đáp: "Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?
Luca - Chương 18 -
9Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: