Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khinh người

Thánh Vịnh - Chương 101 -
5Ai nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ.
Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng:
những bọn đó, không khi nào con chịu.
  Thánh Vịnh - Chương 123 -
4hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.