Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khôn ngoan

Sáng Thế Ký - Chương 41 -
39Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: "Sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông.
Xuất Hành - Chương 1 -
10Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ."
Xuất Hành - Chương 35 -
35Người đã cho họ lòng trí dồi dào khôn ngoan để thực hiện mọi tác phẩm của thợ chạm, của người nghệ sĩ, của thợ thêu dùng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm, sợi gai mịn, cũng như của thợ dệt: tất cả những người thực hiện mọi công việc, và nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật.
 
Xuất Hành - Chương 36 -
1Ông Bơ-xan-ên, ông O-ho-li-áp và mọi người lòng trí khôn ngoan mà ĐỨC CHÚA đã ban cho được khéo tay và giỏi giang, để biết chu toàn mọi việc phục vụ nơi thánh, những người ấy sẽ làm theo tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã truyền.
Ông Mô-sê cho ngưng quyên góp vật liệu
 
Xuất Hành - Chương 36 -
2Ông Mô-sê gọi các ông Bơ-xan-ên và O-ho-li-áp lại, cùng với mọi người lòng trí khôn ngoan đã được ĐỨC CHÚA đặt sự khôn ngoan vào lòng, mọi kẻ có nhiệt tâm bắt tay vào việc.
Xuất Hành - Chương 36 -
8Trong đám thợ đang thực hiện công trình, tất cả những người khôn ngoan tài giỏi thì dựng Nhà Tạm; ông Mô-sê cho dựng Nhà đó với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm; ông cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
6Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh! "
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
19Anh (em) không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.
Thủ Lãnh - Chương 5 -
29Công chúa khôn ngoan nhất của bà đã trả lời,
và bà cứ nhẩm đi nhắc lại:
 
Samuel II - Chương 14 -
20Chính là để cho sự việc có một bộ mặt khác mà tôi tớ ngài là ông Giô-áp đã làm việc đó. Nhưng sự khôn ngoan của chúa thượng sánh được với sự khôn ngoan của sứ giả Thiên Chúa: ngài biết tất cả những gì xảy ra trên mặt đất."
 
Samuel II - Chương 20 -
22Với sự khôn ngoan của mình, người đàn bà đến gặp toàn dân. Người ta chặt đầu Se-va, con của Bích-ri, và ném xuống cho ông Giô-áp. Ông cho thổi tù và, rồi họ bỏ thành mà phân tán đi, ai nấy về lều mình, còn ông Giô-áp thì về Giê-ru-sa-lem với vua.
 
Các Vua I - Chương 2 -
6Con sẽ đối xử theo sự khôn ngoan của con, và đừng để cho đầu bạc của nó xuống âm phủ bình an.
Các Vua I - Chương 3 -
12thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.
Các Vua I - Chương 3 -
28Toàn thể Ít-ra-en nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử.
 
Các Vua I - Chương 5 -
10Sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn trổi vượt hơn sự khôn ngoan của tất cả mọi người Phương Đông và hơn tất cả sự khôn ngoan của Ai-cập.
Các Vua I - Chương 5 -
11Ông khôn ngoan hơn bất cứ ai, hơn ông Ê-than người Ét-ra, hơn ông Hê-man, ông Can-côn, ông Đác-đa, ba người con của ông Ma-khôn; danh tiếng vua đồn ra khắp các dân tộc chung quanh.
Các Vua I - Chương 5 -
14Từ mọi dân tộc, thiên hạ kéo tới nghe sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; vua nhận được tặng phẩm của tất cả các vua trên mặt đất đã nghe biết sự khôn ngoan của vua.
 
Các Vua I - Chương 5 -
21Khi nghe những lời của vua Sa-lô-môn, vua Khi-ram rất đỗi vui mừng và nói: "Hôm nay xin chúc tụng ĐỨC CHÚA, vì Người đã ban cho Đa-vít một người con khôn ngoan cai trị dân đông đảo này."
Các Vua I - Chương 5 -
26ĐỨC CHÚA cho vua Sa-lô-môn được khôn ngoan như Người đã phán với vua; vua Sa-lô-môn và vua Khi-ram giao hảo với nhau và hai bên đã kết ước.
 
Các Vua I - Chương 10 -
4Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và cung điện vua đã xây,
Các Vua I - Chương 10 -
6bà nói với vua: "Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật.
Các Vua I - Chương 10 -
7Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe.
Các Vua I - Chương 10 -
8Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài!
Các Vua I - Chương 10 -
24Thiên hạ ai nấy đều mong diện kiến vua Sa-lô-môn để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua.
Các Vua I - Chương 11 -
41Các truyện khác về vua Sa-lô-môn và tất cả những gì vua đã thực hiện cũng như sự khôn ngoan của vua đều đã được ghi chép trong sách Sử biên niên của vua Sa-lô-môn.
Sử Biên Niên I - Chương 22 -
12Chỉ mong sao ĐỨC CHÚA ban cho con được khôn ngoan sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Ít-ra-en, để con tuân giữ lề luật của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con.
Sử Biên Niên II - Chương 1 -
1Vua Sa-lô-môn được ơn Khôn Ngoan (1 V 3:1-15; 10:26-29)
Sử Biên Niên II - Chương 1 -
10Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này, vì ai cai quản được dân của Chúa, một dân lớn như thế này? "
 
Sử Biên Niên II - Chương 1 -
11Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn: "Vì ngươi có những tâm tư như thế, - ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quý và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân Ta, dân mà Ta đã đặt ngươi làm vua cai trị -,
Sử Biên Niên II - Chương 1 -
12cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết. Hơn nữa, giàu sang, phú quý và vinh quang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến nỗi trước và sau ngươi, không có vua nào sánh với ngươi được."
 
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
3Nữ hoàng Sơ-va thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, và cung điện vua đã xây,
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
5Bà nói với vua: "Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và về sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
6Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa về sự khôn ngoan kỳ diệu của ngài. Ngài vượt xa tiếng tăm lừng lẫy tôi đã nghe về ngài.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
7Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài.
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
23Tất cả các vua trên mặt đất đều mong diện kiến vua Sa-lô-môn để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua,
Étra - Chương 7 -
25"Phần ông, ông Ét-ra, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa của ông, sự khôn ngoan mà ông nắm trong tay, ông hãy đặt các thẩm phán, các quan toà để xử kiện cho toàn dân Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát, cho tất cả những người biết Lề Luật của Thiên Chúa của ông. Còn kẻ không biết Lề Luật đó, các ông sẽ giúp cho họ biết.
Nơkhemia - Chương 9 -
20Chúa đã ban thần khí tốt lành
cho họ nên khôn ngoan sáng suốt.
Ngài cũng chẳng từ chối không cho họ man-na.
Khi cơn khát dày vò, Ngài lại ban nước uống.
 
Tôbia - Chương 4 -
18Biết ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi và chớ coi thường bất cứ lời chỉ giáo nào hữu ích.
Tôbia - Chương 4 -
18Biết ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi và chớ coi thường bất cứ lời chỉ giáo nào hữu ích.
Giuđitha - Chương 11 -
20Lời lẽ của bà Giu-đi-tha làm vừa lòng tướng Hô-lô-phéc-nê và các võ quan của ông. Chúng thán phục trí khôn ngoan của bà và nói:
Étte - Chương 3 -
13b) Cai quản muôn dân nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hoà, không ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thuỳ, để phục hồi cảnh an hoà mọi người hằng mong ước. (13c) Để tìm cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố vấn. Trong số đó, quan Ha-man giữa chúng ta là một nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành tâm thiện chí và hết dạ tín trung, nên trong vương quốc, đã lên tới địa vị thứ nhì. (13d) Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được.
 
Étte - Chương 6 -
13Ha-man thuật lại cho vợ là De-rết và cho mọi bạn hữu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Các bạn hữu khôn ngoan đó và De-rết vợ y mới nói: "Nếu Moóc-đo-khai thuộc dòng giống Do-thái thì trước mặt hắn, ngài chỉ mới bắt đầu tuột dốc đó thôi. Ngài sẽ không thắng được hắn đâu. Trước mặt hắn, ngài sẽ tuột dốc thê thảm."
Ha-man dự yến tiệc cùng hoàng hậu Ét-te
 
Macabê II - Chương 2 -
9Cũng bản văn ấy cho biết vua Sa-lô-môn, một người khôn ngoan tột bậc, đã cử hành lễ cung hiến và khánh thành Đền Thờ như thế nào.
Macabê II - Chương 4 -
37Vua An-ti-ô-khô rất đỗi ưu phiền, vua động lòng trắc ẩn, khóc thương người quá cố đầy khôn ngoan và giàu đức độ.
Gióp - Chương 6 -
13Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi,
hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi?
 
Gióp - Chương 11 -
1Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mời gọi ông Gióp thú tội
Gióp - Chương 12 -
1Thiên Chúa quyền năng biểu lộ sự khôn ngoan qua các hành động của Người
Gióp - Chương 12 -
2Các anh thật chỉ là con người!
Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết.
 
Gióp - Chương 12 -
13Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh,
mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.
 
Gióp - Chương 15 -
2Chẳng lẽ người khôn ngoan muốn trả lời,
lại dùng những lý lẽ vu vơ, và ngốn gió đông cho đầy bụng,
 
Gióp - Chương 17 -
10Các anh cứ trở lại, cứ đến đây,
nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai là khôn ngoan cả.
 
Gióp - Chương 28 -
12Nhưng khôn ngoan từ đâu ra, và trí hiểu ở chốn nào?
 
Gióp - Chương 28 -
13Người phàm không lượng giá được khôn ngoan,
vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ sống.
 
Gióp - Chương 28 -
18So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô nghĩa,
được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai.
 
Gióp - Chương 28 -
19Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng ngọc xứ Cút,
cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng.
 
Gióp - Chương 28 -
22Âm ty và tử thần lên tiếng bảo:
"Tiếng tăm của khôn ngoan tai chúng tôi đã được biết."
 
Gióp - Chương 28 -
23Đường nẻo của khôn ngoan một mình Thiên Chúa tỏ,
chính Người biết nơi ở của khôn ngoan.
 
Gióp - Chương 34 -
1Ba nhà khôn ngoan không biện hộ nổi cho Thiên Chúa
Gióp - Chương 34 -
34Những người biết điều hay lẽ phải
cũng như các bậc khôn ngoan đang nghe tôi,
tất cả đều sẽ nói:
 
Gióp - Chương 34 -
35"Ông Gióp này ham nói mà chẳng hiểu gì,
lời lẽ của ông chẳng khôn ngoan gì cả.
 
Gióp - Chương 36 -
21Hãy coi chừng, đừng trở lại làm điều bất công,
chính vì điều đó mà ông phải khốn quẫn.
Thánh thi ca ngợi đức khôn ngoan toàn năng
 
Gióp - Chương 38 -
1Công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan làm ông Gióp ngỡ ngàng
Gióp - Chương 38 -
2Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết,
để làm cho kế hoạch của Ta ra tối tăm khó hiểu?
 
Gióp - Chương 38 -
37Ai đủ khôn ngoan để đếm mây trời,
ai nghiêng cho vò nước trời đổ xuống,
 
Gióp - Chương 42 -
3"Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
không còn được rõ ràng minh bạch? "
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
22Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng,
dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lão thành.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
2Các châm ngôn này nhằm giúp con người
biết lẽ khôn ngoan và nhận lời nghiêm huấn,
hiểu được những lời lẽ thâm thuý cao sâu,
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
3đón nhận lời nghiêm huấn để biết cách xử sự khôn ngoan :
biết sống công bình, công minh và chính trực.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
5Người khôn ngoan hãy nghe để được thêm kiến thức ;
người hiểu biết hãy nghe, và sẽ tìm được lời hướng dẫn.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
7Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của tri thức.
Kẻ ngu si khinh thường khôn ngoan và lời nghiêm huấn.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
19Ai manh tâm trục lợi, số phận là thế đó.
Của phi nghĩa cướp đi sinh mạng người chiếm đoạt.
Đức Khôn Ngoan kêu gọi người khờ dại
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
20Đức Khôn Ngoan kêu to ngoài đường phố,
cất tiếng nơi quảng trường,
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
1Những phúc lành do khôn ngoan ban tặng
Châm Ngôn - Chương 2 -
4nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc,
và lùng kiếm như thể kho tàng,
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
6Vì chính ĐỨC CHÚA ban tặng khôn ngoan ;
tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
10Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con,
và tri thức khiến hồn con vui thú,
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
14Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc,
được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
16Bên hữu khôn ngoan là trường thọ,
bên tả là danh giá giàu sang.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
17Đường khôn ngoan là đường thú vị,
nẻo khôn ngoan là nẻo bình an.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
18Khôn ngoan chính là cây sự sống
đối với người nào nắm được khôn ngoan.
Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
19ĐỨC CHÚA dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất,
dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
21Này con, đừng xao lãng,
nhưng hãy cố gắng sống khôn ngoan và thận trọng :
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
35Người khôn ngoan được hưởng phần vinh dự,
kẻ khờ dại phải nhục nhã ê chề.
 
Châm Ngôn - Chương 4 -
1Để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn
Châm Ngôn - Chương 4 -
6Con chớ bao giờ lìa bỏ khôn ngoan,
thì khôn ngoan sẽ giữ gìn con mãi.
Hãy yêu mến khôn ngoan,
khôn ngoan sẽ chở che bảo vệ.
 
Châm Ngôn - Chương 4 -
7Đây là bước đầu của khôn ngoan :
con hãy mua lấy khôn ngoan ;
và dùng tất cả những gì con sở hữu
mà sắm lấy hiểu biết.
 
Châm Ngôn - Chương 4 -
8Hãy kính trọng khôn ngoan,
con sẽ được khôn ngoan tán dương ca tụng ;
nếu con cùng khôn ngoan gắn bó,
khôn ngoan sẽ đem vinh dự lại cho con.
 
Châm Ngôn - Chương 5 -
1Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi,
hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe,
 
Châm Ngôn - Chương 7 -
4Hãy gọi khôn ngoan là bà chị,
xem hiểu biết như thể người thân.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
1Đức Khôn Ngoan tiếp tục kêu gọi
Châm Ngôn - Chương 8 -
1Hỏi rằng Đức Khôn Ngoan đã không mời gọi,
và Hiểu Biết đã chẳng lên tiếng đó sao ?
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
2Trên đỉnh cao bên đường phố,
tại các giao lộ, Đức Khôn Ngoan đứng đó ;
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
3bên cổng dẫn vào thành,
nơi lối đi tới cửa thành, Đức Khôn Ngoan kêu to :
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
1Đức Khôn Ngoan tự ca ngợi
Châm Ngôn - Chương 8 -
21để làm giàu cho những kẻ yêu ta,
khiến kho tàng của họ thêm phong phú.
Đức Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
1Đức Khôn Ngoan mở tiệc đãi khách
Châm Ngôn - Chương 9 -
1Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình,
dựng lên bảy cây cột,
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
3và sai các nữ tỳ ra đi.
Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố
và kêu gọi :
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
4"Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !"
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo :
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
10Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của khôn ngoan ;
biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
8Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền,
kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
23Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu,
còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
30Người công chính được thừa hưởng cây sự sống,
kẻ khôn ngoan chinh phục được lòng người.
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
18Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm,
miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
1Phụ nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà,
phụ nữ dại dột tự tay phá đổ.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
6Đứa nhạo báng tìm khôn ngoan chẳng thấy,
người hiểu biết gặp tri thức dễ dàng.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
15Kẻ khờ khạo ai nói gì cũng tin,
người khôn ngoan thì đắn đo từng bước.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
16Được khôn ngoan tốt hơn được vàng,
được hiểu biết quý hơn được bạc.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
21Người có trí khôn ngoan được coi là sáng suốt,
lời ngọt ngào làm cho sức thuyết phục gia tăng.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
23Trí khôn ngoan làm miệng nên khéo léo
và thêm sức thuyết phục cho đôi môi.
 
Châm Ngôn - Chương 17 -
28Nếu biết giữ thinh lặng,
kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan ;
nếu biết ngậm môi,
kẻ đó được coi là người thông hiểu.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
14Cửa nhà, tài sản là gia nghiệp của cha ông,
còn người vợ khôn ngoan là do ĐỨC CHÚA.
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
9con đừng nói vào tai đứa dốt,
vì nó sẽ khinh dể lời lẽ khôn ngoan của con.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
3Có khôn ngoan mới dựng được nhà,
có sáng suốt mới biết xây cho vững.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
5Người khôn ngoan được nên mạnh mẽ,
kẻ hiểu biết làm sức mạnh gia tăng.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
7Đối với kẻ ngu, đức khôn ngoan cao vời vợi,
nơi cổng thành, nó chẳng dám hé môi.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
14Con nên nhớ : đức khôn ngoan đối với con cũng vậy.
Nếu con gặp được, hẳn sẽ có tương lai,
và niềm hy vọng của con sẽ không tan vỡ.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
23Những câu sau đây cũng là của bậc khôn ngoan :
Xét xử thiên vị là điều không tốt.
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
11Này con, hãy khôn ngoan cho thầy được thoả dạ
và có thể đối đáp với ai sỉ nhục thầy.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
8Quân chống đối làm cả thành sôi sục,
người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
24Trên mặt đất có bốn loài bé nhỏ,
nhưng rất mực khôn ngoan :
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
26Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói
và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban.
 
Giảng Viên - Chương 1 -
13Tôi đã chú tâm tìm hiểu và dùng trí khôn ngoan mà khảo sát tất cả những gì xảy ra dưới bầu trời : đó là công việc nhọc nhằn Thiên Chúa bắt con cái loài người phải để tâm thực hiện.
Giảng Viên - Chương 1 -
16Tôi tự nhủ : Này tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Giê-ru-sa-lem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi được nhiều điều khôn ngoan, tích luỹ được bao nhiêu kiến thức ;
Giảng Viên - Chương 2 -
3Tôi rắp tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan ; tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho đến khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian.
Giảng Viên - Chương 2 -
21Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ.
Giảng Viên - Chương 7 -
11Sự khôn ngoan đáng quý như một gia nghiệp,
và hữu ích cho những ai thấy ánh mặt trời.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
12Quả thật, núp bóng khôn ngoan khác nào núp bóng tiền bạc :
nhưng khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn,
vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được sống.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
19Sự khôn ngoan làm cho người khôn mạnh hơn cả mười thủ lãnh trong thành.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
23Tôi đã lấy khôn ngoan của tôi mà thử nghiệm tất cả những điều ấy. Tôi đã nói : "Tôi muốn nên khôn ngoan !", nhưng chuyện đó đối với tôi thật xa vời.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
25Tôi chăm chú hết lòng, cố nhận thức, khảo sát, kiếm tìm lẽ khôn ngoan cũng như cách thẩm định chính xác, và tôi nhận biết rằng gian ác là ngu dại, là ngốc nghếch, là điên rồ.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
1Có ai được như người khôn ngoan,
có ai biết giải nghĩa sự đời ?
Sự khôn ngoan làm cho gương mặt con người ngời sáng,
và nét cứng cỏi nên dịu dàng.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
5Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải việc chẳng lành,
và lòng người khôn ngoan biết được thời được buổi,
biết được Thiên Chúa sẽ xét xử.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
17tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời : cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi ; cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy cũng không thể khám phá ra.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
1Thật vậy, tất cả những điều ấy, tôi đã để ý lưu tâm, và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa. Được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết ! Mọi sự đều có thể xảy ra.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
11Tôi lại thấy dưới ánh mặt trời
không phải cứ nhanh chân là chạy giỏi, cứ mạnh là thắng,
hễ khôn ngoan là có ăn, hễ thông thái là giàu có,
hễ hiểu biết là được ân huệ :
vì điều may điều rủi đến với hết mọi người.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
15Cũng trong thành đó, có một người nghèo mà khôn ngoan. Chính ông là người đã cứu được thành nhờ sự khôn ngoan của mình ; nhưng rồi không ai còn nhớ đến người nghèo đó nữa.
Giảng Viên - Chương 9 -
16Vì vậy tôi nói :
Trí khôn ngoan hơn cả sức mạnh,
nhưng cái khôn của người nghèo lại bị khinh dể,
lời người ấy nói, chẳng ai chịu lắng nghe.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
18trí khôn ngoan mạnh hơn vũ khí,
nhưng một kẻ vụng dại làm hỏng biết bao việc tốt lành.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
1Một con ruồi chết làm thối cả bình dầu thơm ;
một chút ngu si gây phương hại
cho cả khôn ngoan và danh giá.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
10Lưỡi dao đã cùn mà không biết mài cho bén, thì phải dùng sức gấp đôi ; nhưng khôn ngoan hiểu biết thì thật có lợi.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
1I. ĐỨC KHÔN NGOAN VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI
Khôn Ngoan - Chương 1 -
4Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ;
xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
Đức Khôn Ngoan không cư ngụ.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
6Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.
 
Khôn Ngoan - Chương 3 -
15Quả vậy, cố gắng làm điều lành, sẽ đạt tới thành quả rực rỡ,
vì lẽ trí khôn ngoan là cội rễ không thể nào hư hoại.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
9Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc,
sống không tì ố đã là sống thọ.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
17Quân vô đạo thấy người khôn ngoan chết
mà không hiểu Đức Chúa định đoạt về họ thế nào,
và tại sao Người đem họ đến nơi yên ổn.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
1Đức Khôn Ngoan gặp gỡ con người
Khôn Ngoan - Chương 6 -
12Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.
Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
13Ai khao khát Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
14Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan,
thì không phải nhọc nhằn vất vả.
Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
15Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan
là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.
Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm,
sẽ mau trút được mọi lo âu.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
16Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm.
Trên các nẻo đường họ đi,
Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện.
Mỗi khi họ suy tưởng điều gì,
Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
22Đức Khôn Ngoan là gì, đã sinh thành ra sao,
tôi xin giãi bày hết, không giấu giếm chư vị một bí mật nào,
nhưng sẽ lần theo từng dấu vết từ thuở khai thiên lập địa
mà phô bày ra ánh sáng mọi hiểu biết về Đức Khôn Ngoan.
Tôi sẽ không rời xa sự thật.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
7Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.
Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
10Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp,
đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng,
vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
12Tôi vui hưởng mọi sự tốt lành ấy,
vì chính Đức Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi ;
thế mà tôi lại không biết rằng
Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
14Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người.
Chiếm được Đức Khôn Ngoan
là được nên bạn hữu với Thiên Chúa,
và được Người tin cậy,
vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban.
Kêu xin Thiên Chúa soi sáng
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
24Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động.
Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập
và xuyên thấu mọi vật mọi loài.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
25Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa
và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng,
nên không thể vương một tì ố.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
26Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu,
là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa,
là hình ảnh lòng nhân hậu của Người.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
27Dầu chỉ một mình,
Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự ;
luôn luôn bất biến,
Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài.
Từ thế hệ này qua thế hệ khác,
Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện,
biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa,
nên ngôn sứ của Người.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
29Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.
So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
1Từ chân trời này,
Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia,
cai quản mọi loài thật tốt đẹp.
Đức Khôn Ngoan, hiền thê lý tưởng
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
2Từ thời trai trẻ,
tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan,
tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời ;
và vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
3Nguồn gốc cao sang của mình,
Đức Khôn Ngoan làm rạng ngời vinh hiển,
bởi Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa ;
và Chúa Tể muôn loài
vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
4Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ
những hiểu biết về Thiên Chúa,
và chính Đức Khôn Ngoan
quyết định về những công
trình của Người.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
5Nếu trên đời này, giàu sang là báu vật ai ai cũng khao khát,
thì còn có gì giàu sang hơn Đức Khôn Ngoan,
vì Đức Khôn Ngoan làm nên tất cả ?
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
7Con người mến chuộng đức công bình ư ?
Thì chính Đức Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức :
Quả vậy, Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ,
cẩn trọng, công bình và dũng mãnh.
Trên đời này, còn chi hữu ích cho con người
hơn các nhân đức ấy ?
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
8Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư ?
Thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ
và đoán đúng tương lai,
thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ,
biết trước các dấu lạ điềm thiêng, cũng như các thành tựu
diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác.
Vua chúa cần có Đức Khôn Ngoan
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
9Thế nên, tôi đã quyết định
cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời,
vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện,
sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
17Tôi gẫm suy những điều ấy và thầm nghĩ trong lòng rằng :
thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử ;
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
18làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tuyệt diệu ;
bàn tay Đức Khôn Ngoan làm ra của cải ê hề ;
thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn Ngoan,
sẽ được nên sáng suốt ;
bàn luận với Đức Khôn Ngoan, tiếng tăm sẽ lẫy lừng.
Bởi thế tôi đi khắp ngả
tìm cách lấy được Đức Khôn Ngoan cho riêng mình.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
21Nhưng tôi vẫn hiểu rằng :
Đức Khôn Ngoan, tôi không thể có được,
nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi,
- biết được ơn này do ai ban tặng,
thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi -
nên tôi hướng về Đức Chúa và cầu nguyện, tôi hết lòng thưa lên :
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
2dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người,
để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
4Xin rộng ban cho con
Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên toà Chúa.
Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
6Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa
mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài,
thì cũng kể bằng không không vậy.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
9Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa,
biết những việc Chúa làm,
hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ,
biết rõ những gì đẹp mắt Chúa
và phù hợp với huấn lệnh của Ngài.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
10Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới,
xin phái đến từ toà cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
cho con biết điều đẹp ý Chúa.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
11Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả,
sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm,
lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
18Chính vì thế mà đường lối người phàm
được sửa lại cho thẳng,
cũng vì thế mà con người được dạy cho biết
những điều đẹp lòng Ngài,
và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ."
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
1III. ĐỨC KHÔN NGOAN HOẠT ĐỘNG TRONG LỊCH SỬ
Khôn Ngoan - Chương 10 -
1Chính Đức Khôn Ngoan đã giữ gìn tổ phụ của thế giới,
đó là con người được hình thành đầu tiên,
và lúc được tạo dựng, mới chỉ có một mình.
Rồi khi ông sa ngã, cũng chính Đức Khôn Ngoan đã giải cứu ông,
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
4Vì tên sát nhân này, cả mặt đất đã phải ngập lụt,
nhưng Đức Khôn Ngoan lại ra tay cứu thoát.
Và chỉ bằng một bè gỗ tầm thường,
Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn chính nhân.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
5Trong cảnh hỗn loạn, khi thiên hạ nhất tề làm điều ác,
thì cũng Đức Khôn Ngoan nhận ra ai là người chính trực
và gìn giữ ông được vẹn toàn trước mặt Thiên Chúa,
ban cho ông sức mạnh giúp ông vượt cả tình cha con.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
6Rồi đến khi những kẻ gian tà bị tiêu diệt,
lại chính Đức Khôn Ngoan giải cứu người công chính
thoát trận mưa lửa trút xuống Ngũ Thành.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
9Nhưng những ai phụng sự Đức Khôn Ngoan
sẽ được Đức Khôn Ngoan giải cứu khỏi mọi nỗi nhục nhằn.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
10Đức Khôn Ngoan hướng dẫn chính nhân
đi đúng đường đúng lối, thoát khỏi cơn giận của anh mình,
cho chính nhân được thấy nước Thiên Chúa,
được biết những điều thánh,
giúp cho ông thành đạt trong công việc nặng nề,
và cho những khó nhọc của ông đem lại nhiều kết quả.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
11Đức Khôn Ngoan đã giúp cho ông
chống những kẻ tham lam bóc lột,
và làm cho ông trở nên giàu có,
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
13Đức Khôn Ngoan không hề bỏ mặc
người công chính bị bán làm tôi,
nhưng đã cứu ông khỏi tội lỗi.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
14Đức Khôn Ngoan đã cùng ông xuống giếng,
chẳng bỏ rơi khi ông phải mang xiềng,
rồi sau đó, ban cho ông vương trượng
để ông cai trị bọn quyền thế.
Đức Khôn Ngoan vạch trần sự gian xảo
của những kẻ đã vu khống cho ông,
và thế là ông được hiển vinh mãi mãi.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
15Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân thánh,
đã giải thoát dòng giống vẹn toàn, khỏi một dân bách hại.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
16Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa,
dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
17Đức Khôn Ngoan trả công
cho dân thánh đã từng chịu gian khó,
dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu,
thành bóng mát che họ ban ngày,
thành ánh sáng soi họ ban đêm,
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
19Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan nhận chìm
rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
21Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm,
và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
1Nhờ tay ngôn sứ thánh,
Đức Khôn Ngoan giúp dân đạt kết quả thuận lợi
trong mọi việc họ làm.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
2Con thuyền này, anh ta đã nghĩ ra vì ham lợi,
đã chế ra với trí khôn ngoan của tay thợ lành nghề.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
5Cha muốn rằng những việc do đức khôn ngoan của Cha làm ra
không được trở thành vô giá trị.
Vì thế, người ta mới dám phó mạng sống mình
cho một miếng ván bé tẻo teo,
mới vượt sóng trên một chiếc bè
mà vẫn được bình an vô sự.
 
Huấn Ca - Chương 0 -
01 LỜI TỰA CỦA DỊCH GIẢ 1 (1) Lề Luật, các ngôn sứ (2) và sau các ngài là các tác giả khác đã truyền lại cho chúng ta nhiều điều quan trọng, (3) khiến người ta không thể không ca ngợi Ít-ra-en về đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan của họ. (4) Mặt khác, những người đọc các sách nói trên phải được thêm kiến thức thì đã dĩ nhiên, (5) nhưng những kẻ ham học như thế còn phải có khả năng (6) nói và viết để giúp cho dân ngoại nữa. (7) Vì thế, sau khi dày công học hỏi (8) Lề Luật, (9) các ngôn sứ và (10) các tác phẩm khác của tiền nhân, (11) và hiểu được ý nghĩa sâu xa của sách ấy, (12) ông nội tôi là cụ Giê-su đã có sáng kiến viết đôi điều liên quan đến đường giáo huấn và lẽ khôn ngoan. (13) Những ai thích học hỏi và gắn bó với những điều này, (14) sẽ nhờ thế mà sống phù hợp hơn với Lề Luật. (15) Vậy mời các bạn (17) hãy vui lòng chăm chú (16) đọc sách này, (18) đồng thời thông cảm cho người viết (19) về những chỗ tuy đã khổ công phiên dịch, nhưng hình như (20) chúng tôi chưa diễn được hết ý của một số thành ngữ. (21) Quả thật, những gì được diễn tả trong nguyên ngữ Híp-ri, (22) sẽ không còn nguyên vẹn khi được chuyển qua một ngôn ngữ khác. (23) Không những thế, (24) mà ngay cả Lề Luật, các ngôn sứ (25) và các sách khác (26) khi được dịch ra cũng khác biệt không ít với nguyên bản. (27) Vào năm ba mươi tám triều vua Ê-ve-ghét, (28) khi tới Ai-cập và ở lại đó, (29) tôi đã tìm được một bản văn chứa đựng một giáo huấn không phải tầm thường. (30) Và tôi nghĩ mình phải chịu khó đem hết nhiệt tâm mà phiên dịch bản văn này. (32) Trong thời gian ấy, (31) tôi đã phải vất vả nhiều đêm (33) thì công việc xuất bản cuốn sách mới hoàn thành. (34) Mục đích của tôi là phục vụ những người đang ở nước ngoài mà thích học hỏi (35) và muốn điều chỉnh lại nếp sống của mình sao cho phù hợp với Lề Luật.
Huấn Ca - Chương 1 -
1Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,
và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
6Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai?
Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ?
 
Huấn Ca - Chương 1 -
8Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,
ngự trên ngai của Người.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
9Đó chính là Đức Chúa.
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình,
 
Huấn Ca - Chương 1 -
10nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người,
và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
14Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa,
ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ,
các tín hữu đã được ơn khôn ngoan.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
15Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu,
và tin tưởng vào con cái loài người.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
16Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa.
Khôn ngoan lấy hoa trái của mình làm cho họ say sưa,
 
Huấn Ca - Chương 1 -
20Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa,
cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.
Kiên nhẫn và tự chủ
 
Huấn Ca - Chương 3 -
29Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,
kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.
Bác ái đối với người nghèo
 
Huấn Ca - Chương 4 -
12Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống,
ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
14Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh,
và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
15Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân,
ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
16Ai tin tưởng vào khôn ngoan,
sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp
và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
17Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ
qua nẻo đường quanh co,
giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy,
và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện
bao lâu chưa tin tưởng họ được;
rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
18Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng,
khiến họ được mừng vui,
và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
19Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ,
và để mặc cho họ sụp đổ.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
22Quả thật, khôn ngoan xứng với tên mình:
không phải nhiều người biết rõ đâu!
 
Huấn Ca - Chương 6 -
24Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại,
và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
25Hãy ghé vai mang lấy,
và đừng bất mãn vì bị khôn ngoan ràng buộc.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
27Cứ theo dõi và kiếm tìm,
thì khôn ngoan sẽ tỏ mình ra cho con biết,
và một khi đã nắm được rồi, con chớ buông ra.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
28Vì cuối cùng, khôn ngoan sẽ cho con được nghỉ ngơi yên hàn,
và sẽ trở thành niềm hoan lạc của con.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
29Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc,
và dây cương của khôn ngoan
sẽ như trang phục huy hoàng của con.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
30Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng,
và dây buộc của khôn ngoan là dải điều quý giá.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
31Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ,
đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
37Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền,
các điều răn của Người, hãy luôn luôn để ý.
Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững,
và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
5Đừng tưởng mình là công chính trước mặt Đức Chúa,
cũng đừng ra vẻ khôn ngoan bên cạnh đức vua.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
19Đừng rời bỏ người vợ khôn ngoan đức hạnh,
vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa.
 
Huấn Ca - Chương 8 -
8Chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại,
hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài;
vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức,
và biết cách phục vụ các bậc quyền cao.
 
Huấn Ca - Chương 9 -
17Một tác phẩm được ca tụng là nhờ tay nghệ sĩ,
ai lãnh đạo dân thì phải khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
1Thủ lãnh khôn ngoan thì giáo dục dân mình,
và uy thế của người thông minh thật là vững chắc.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
25Nô bộc mà khôn ngoan thì được cả người tự do (cũng) phục vụ,
người hiểu biết thì không lẩm bẩm kêu ca.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
1Người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn có thể ngẩng đầu,
và được ngồi giữa những người làm lớn.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
2Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy,
và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào,
 
Huấn Ca - Chương 15 -
3sẽ lấy hiểu biết làm bánh cho người ấy ăn,
lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
4Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan và không chao đảo,
sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
18Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao,
Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả.
 
Huấn Ca - Chương 18 -
27Người khôn ngoan thì thận trọng trong mọi sự,
và giữ mình khỏi lầm lỡ trong ngày tội lỗi hoành hành.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
1Khôn ngoan thật, khôn ngoan giả
Huấn Ca - Chương 19 -
20Khôn ngoan nào cũng là kính sợ Đức Chúa,
trong mọi khôn ngoan đều có việc thi hành Lề Luật.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
23Có cái khôn khéo đáng ghê tởm,
người thiếu khôn ngoan là kẻ ngu đần.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
7Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt,
còn kẻ bép xép, dại khờ lại bỏ lỡ cơ may.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
13Người khôn ngoan nói ít cũng
gây được thiện cảm,
lời hoa mỹ của kẻ ngu đần chỉ là thứ đổ đi.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
27Kẻ ăn nói khôn ngoan được người khác kính nể,
người cư xử chín chắn được bậc quyền cao trọng dụng.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
13Kiến thức của bậc khôn ngoan tràn trề như nước lũ
và lời khuyên của họ như nguồn suối tuôn trào.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
26Kẻ ngu đần nói trước nghĩ sau,
người khôn ngoan nghĩ rồi mới nói.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
6Bảo ban không đúng lúc tựa như hoà nhạc giữa đám tang,
nhưng roi vọt và lời răn đe là khôn ngoan mọi lúc.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
2Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa trị,
tâm can con, ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ,
để đừng dung thứ những lầm lỗi của con,
cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm?
 
Huấn Ca - Chương 24 -
1Đức Khôn Ngoan tự biểu dương
và hãnh diện ở giữa dân mình.
 
Huấn Ca - Chương 24 -
1Đức Khôn Ngoan và Lề Luật
Huấn Ca - Chương 24 -
25Lề Luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pi-sôn,
như sông Tích-ra vào mùa hái quả,
 
Huấn Ca - Chương 24 -
29Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương,
ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm.
 
Huấn Ca - Chương 25 -
5Sự khôn ngoan của các vị bô lão,
tư tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân
thật đẹp đẽ chừng nào!
 
Huấn Ca - Chương 25 -
10Người tìm được khôn ngoan cao cả biết chừng nào
nhưng vẫn chưa bằng người kính sợ Đức Chúa.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
8Không có gian dối, Lề Luật mới được chu toàn;
lời nói có chân thành, khôn ngoan mới trọn vẹn.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
15Nhưng quan trọng hơn hết:
con hãy cầu xin Đấng Tối Cao dẫn con đi theo đường chân lý.
Khôn ngoan thật, khôn ngoan giả
 
Huấn Ca - Chương 37 -
21Quả thật, nó không được Đức Chúa ban ân sủng,
vì nó chẳng khôn ngoan chút nào.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
24Người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn,
ai thấy họ cũng khen là có phúc.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
26Người khôn ngoan thì được dân tín nhiệm,
và danh thơm tồn tại đến muôn đời.
Sống tiết độ
 
Huấn Ca - Chương 39 -
6Nếu đẹp lòng Đức Chúa cao cả,
người ấy sẽ dư đầy trí thông minh,
ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề,
dùng lời kinh mà chúc tụng Đức Chúa.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
10Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của người ấy,
và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
20Rượu và nhạc khiến lòng người phấn khởi,
nhưng lòng mến đức khôn ngoan vẫn đáng quý hơn.
 
Huấn Ca - Chương 42 -
21Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại,
vì Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở,
không cần thêm hay bớt điều gì
và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
33Quả thật, chính Đức Chúa đã làm nên tất cả,
và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh.
 
Huấn Ca - Chương 44 -
15Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
 
Huấn Ca - Chương 47 -
14Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu,
ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập!
 
Huấn Ca - Chương 50 -
27Cuốn sách này ghi lại
một giáo huấn đầy khôn ngoan và hiểu biết
của ông Giê-su, con ông Xi-ra, cháu ông E-la-da,
người thành Giê-ru-sa-lem.
Sự khôn ngoan chất chứa trong tâm hồn,
ông đã đem truyền bá chẳng khác nào mưa tuôn.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
15Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín,
đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi.
Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính,
tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
30Việc phải làm, các bạn hãy hoàn tất trước thời hạn,
và Đức Chúa sẽ ban cho các bạn phần thưởng
vào thời buổi của Người.
Đó là lời khôn ngoan của ông Giê-su, con ông Xi-ra.
 
Isaia - Chương 10 -
13Vì nó đã nói: "Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động,
và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh.
Ta đã xoá bỏ ranh giới các dân tộc
và chiếm đoạt những kho tàng của chúng.
Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư.
 
Isaia - Chương 11 -
2Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 19 -
11Các thủ lãnh Xô-an ngu si đần độn,
những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pha-ra-ô
bày mưu kế điên rồ.
Sao các ngươi lại nói với
Pha-ra-ô:
"Tôi là con của bậc hiền nhân, thuộc dòng dõi tiên đế"?
 
Isaia - Chương 28 -
29Những điều này cũng là do ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Kế hoạch sao nhiệm mầu, sự khôn ngoan thật là cao cả!
 
Isaia - Chương 29 -
14Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc
vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng.
Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại,
và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.
Công lý chiến thắng
 
Isaia - Chương 33 -
6Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào,
sự kính sợ ĐỨC CHÚA, đó chính là kho tàng Người ban.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
15Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.
Giêrêmia - Chương 8 -
9Những hạng khôn ngoan ấy
sẽ thẹn thùng, run sợ, và sa vào cạm bẫy.
Này, lời ĐỨC CHÚA thì chúng khinh miệt,
chúng khôn ngoan nỗi gì?
Nhắc lại mấy lời đe doạ
 
Giêrêmia - Chương 9 -
11Ai là người khôn ngoan hiểu được điều này?
Miệng ĐỨC CHÚA phán với ai để nó tiết lộ?
Vì đâu xứ sở tiêu ma,
bị thiêu huỷ, nên như sa mạc, không người lai vãng?
 
Giêrêmia - Chương 10 -
7Ngài, ai mà không kính sợ, lạy Vua muôn vàn dân nước?
Ngài phải là như vậy!
Vì trong mọi kẻ khôn ngoan của chư dân,
và trong mọi vương quốc của họ,
không ai sánh được như Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 10 -
12Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
cũng là Đấng dùng sự thông suốt
trải rộng các tầng trời.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
5Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít
một chồi non chính trực.
Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là
người khôn ngoan tài giỏi
trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
7Về Ê-đôm.
ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa,
bậc thông thái đã hết mưu trí sao?
Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?
 
Giêrêmia - Chương 50 -
35Gươm đe doạ người Can-đê, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
và đe doạ dân cư Ba-by-lon, đe doạ các thủ lãnh,
các bậc khôn ngoan của nó!
 
Giêrêmia - Chương 51 -
15Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
cũng là Đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời.
 
Baruc - Chương 3 -
1II. ƠN KHÔN NGOAN DÀNH CHO ÍT-RA-EN
Baruc - Chương 3 -
38Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất
và đã sống giữa loài người.
 
Êdêkien - Chương 27 -
9còn những người trét các lỗ rò là các kỳ mục Gơ-van,
là những bậc khôn ngoan từng trải.
 
Êdêkien - Chương 28 -
3Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên!
Không bí mật nào giấu được ngươi.
 
Êdêkien - Chương 28 -
4Nhờ khôn ngoan hiểu biết,
ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho.
 
Êdêkien - Chương 28 -
5Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán,
nên của cải ngươi đã tăng lên
và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của.
 
Êdêkien - Chương 28 -
7nên, này Ta sẽ đưa
những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc
đến đánh phá ngươi.
Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi,
làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc.
 
Êdêkien - Chương 28 -
12Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca thương khóc vua Tia. Ngươi hãy nói: Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ngươi là mẫu người tuyệt hảo
đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời.
 
Êdêkien - Chương 28 -
17Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ đẹp của mình,
ngươi đã để cho vẻ huy hoàng rực rỡ
làm hư hỏng sự khôn ngoan của ngươi.
Ta quẳng ngươi xuống đất,
Ta biến ngươi thành trò diễu cợt cho các vua.
 
Đanien - Chương 1 -
20và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc.
Đanien - Chương 2 -
20bằng những lời sau đây:
"Chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời,
vì Người là Đấng khôn ngoan và quyền năng.
 
Đanien - Chương 2 -
21Người là Đấng làm cho tứ thời bát tiết chuyển vần,
Người phế lập các vua,
Người ban sự khôn ngoan cho các nhà thông thái,
ban tri thức cho người hiểu rộng biết nhiều.
 
Đanien - Chương 2 -
23Lạy Ngài là Chúa của tổ tiên chúng con,
con cảm tạ và ngợi khen Ngài,
vì Ngài đã cho con sự khôn ngoan và sức mạnh.
Và giờ đây, Ngài đã cho con biết điều chúng con xin Ngài:
vì Ngài đã cho con biết chuyện của nhà vua."
 
Đanien - Chương 5 -
11Trong vương quốc của ngài, có một nhân vật mang nơi mình thần khí của các bậc thần thánh. Dưới thời phụ vương của ngài, người ta gặp thấy nơi nhân vật ấy sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan sánh được với sự khôn ngoan của các thần. Phụ vương của ngài là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã đặt ông ấy đứng đầu các thầy phù thuỷ, pháp sư, chiêm tinh và thầy bói.
Đanien - Chương 5 -
14Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng.
Đanien - Chương 13 -
50Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Đa-ni-en: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành."
Hôsê - Chương 14 -
10Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này,
đủ thông minh để biết được điều ấy?
Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay.
Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước,
còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.
 
Ôvađia - Chương 1 -
8Há chẳng phải trong ngày đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta sẽ tiêu diệt hạng khôn ngoan khỏi Ê-đôm,
đuổi người tài trí ra khỏi núi Ê-xau?
 
Dacaria - Chương 9 -
2Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en,
tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.
 
Mát-thêu - Chương 11 -
19Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."
 
Mát-thêu - Chương 11 -
25Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Mát-thêu - Chương 12 -
42Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
 
Mát-thêu - Chương 13 -
54Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?
Mát-thêu - Chương 24 -
45"Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?
Mác-cô - Chương 6 -
2Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?
Mác-cô - Chương 12 -
34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
 
Luca - Chương 7 -
35Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."
 
Luca - Chương 10 -
21Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
 
Luca - Chương 11 -
31Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Luca - Chương 11 -
49"Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 6 -
10Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
10Người cứu ông khỏi mọi bước ngặt nghèo, cho ông được cảm tình của Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và được khôn ngoan trước mặt nhà vua, khiến nhà vua đặt ông làm tể tướng cai quản nước Ai-cập và toàn thể hoàng cung.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
22Cậu bé được dạy cho biết tất cả về sự khôn ngoan của người Ai-cập, và là người đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm.
 
Thư Rôma - Chương 11 -
33Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!
Thư Rôma - Chương 16 -
19Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu.
Thư Rôma - Chương 16 -
27Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
1Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Ki-tô giáo
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
19Vì có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
20Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
21Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
24Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
25Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
26Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
30Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em,
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
5Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
6Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong.
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
7Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển.
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
8Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá.
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
13Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí.
Thư Côrintô 1 - Chương 3 -
18Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật.
Thư Côrintô 1 - Chương 3 -
19Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
10Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi.
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
5Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư?
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
15Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói.
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
8Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày.
Thư Côrintô 2 - Chương 1 -
12Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng: chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời, đặc biệt là với anh em. Chúng tôi không cư xử theo lẽ khôn ngoan người đời, nhưng theo ân sủng của Thiên Chúa.
Thư Êphêsô - Chương 1 -
8Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
 
Thư Êphêsô - Chương 1 -
17Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.
Thư Êphêsô - Chương 3 -
10để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
9Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho.
Thư Côlôxê - Chương 2 -
3trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.
 
Thư Côlôxê - Chương 4 -
5Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại.
Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
15Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.
Thư Giacôbê - Chương 3 -
1Khôn ngoan thật và khôn ngoan giả
Thư Giacôbê - Chương 3 -
13Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan.
Thư Giacôbê - Chương 3 -
15Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ.
Thư Giacôbê - Chương 3 -
17Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.
Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
15Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông.
Khải Huyền - Chương 5 -
12Các vị lớn tiếng hô:
"Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc."
 
Khải Huyền - Chương 7 -
12rằng:
"A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta
lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn,
danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! A-men! "
 

 

  • Tự Điển Kinh Thánh ABC: