Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khuyên nhủ, khuyên răn

Lê Vi - Chương 20 -
21Khi người đàn ông nào lấy chị dâu hay em dâu mình, thì đó là một điều nhơ nhớp; nó đã lột trần chỗ kín của anh em nó, chúng sẽ không có con cái.
Lời khuyên nhủ cuối cùng
 
Lê Vi - Chương 22 -
1Lời khuyên nhủ cuối cùng
Macabê II - Chương 7 -
25Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh.
Macabê II - Chương 12 -
42Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vị anh hùng Giu-đa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã bị giết chết.
Gióp - Chương 4 -
3Này anh đã khuyên nhủ bao người,
đã làm cho những đôi tay rã rời nên mạnh mẽ.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
8Chúa rằng: "Này đây Ta răn dạy,
chỉ cho con biết đường lối phải theo,
để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
24dắt dìu khuyên nhủ bao lời,
một mai đưa tới rạng ngời quang vinh.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
25Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên nhủ,
đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
30vì chúng không chấp nhận lời ta khuyên răn,
và khinh nhờn điều ta sửa dạy,
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
15Kẻ ngu cứ tưởng mình đi đường ngay chính,
ai nghe lời khuyên nhủ mới là người khôn.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
10Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ,
nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan.
 
Châm Ngôn - Chương 22 -
20Há thầy đã chẳng viết cho con ba mươi huấn dụ
gồm những lời khuyên răn và hiểu biết đó sao ?
 
Dacaria - Chương 1 -
1Khuyên nhủ sám hối
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
40Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: "Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
23Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
15Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: "Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
42Khi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba đi ra, người ta mời hai ông lại nói về đề tài ấy ngày sa-bát sau.43Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14 -
22Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
32Ông Giu-đa và ông Xi-la, vì cũng là ngôn sứ, đã nói chuyện lâu với các anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
40Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Ly-đi-a; sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
1Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phao-lô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Ma-kê-đô-ni-a.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
2Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hy-lạp
Thư Rôma - Chương 11 -
36Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men.
KHUYÊN NHỦ
 
Thư Rôma - Chương 12 -
1Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.
Thư Rôma - Chương 12 -
8Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.
 
Thư Rôma - Chương 15 -
30Thưa anh em, vì Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và vì tình yêu của Thánh Thần, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi, bằng cách cầu xin Thiên Chúa cho tôi,
Thư Rôma - Chương 16 -
1Tái bút lần thứ nhất: khuyên nhủ coi chừng
Thư Rôma - Chương 16 -
17Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ.
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
25Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người -nhờ Chúa thương- đáng được anh em tín nhiệm.
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
1Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu.
Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
1Chính tôi, Phao-lô, một kẻ trước mặt anh em thì khúm núm, mà vắng mặt thì lại ra oai, tôi xin dựa vào lòng nhân từ và khoan dung của Đức Ki-tô mà khuyên nhủ anh em.
Thư Galát - Chương 5 -
1III. PHẦN KHUYÊN NHỦ
Thư Galát - Chương 6 -
1Đôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành
Thư Êphêsô - Chương 4 -
1II. KHUYÊN NHỦ
Thư Êphêsô - Chương 4 -
1Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.
Thư Êphêsô - Chương 6 -
4Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
 
Thư Côlôxê - Chương 3 -
1III. PHẦN KHUYÊN NHỦ
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
12chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
1Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
10và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Ma-kê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 5 -
14Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em: hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
1Khuyên nhủ kiên trì
Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
12Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
13Trong khi chờ tôi đến, hãy chuyên cần đọc Sách Thánh trong các buổi họp, chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
1Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha; hãy coi các thanh niên như anh em,
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
1Lời khuyên nhủ thiết tha
Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
1Lời khuyên nhủ thiết tha
Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
2hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
Thư Titô - Chương 1 -
9người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối.
 
Thư Do Thái - Chương 2 -
1Lời khuyên nhủ
Thư Do Thái - Chương 12 -
5Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
1Những lời khuyên nhủ bậc kỳ mục
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
1Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
1Những lời khuyên nhủ các tín hữu
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
12Nhờ tay anh Xin-va-nô mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa: anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó.
 
Thư Giuđa - Chương 1 -
3Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta, thì nay lại bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em chiến đấu cho đức tin đã được truyền lại cho dân thánh chỉ một lần là đủ.
Thư Giuđa - Chương 1 -
1Lời khuyên nhủ các tín hữu. Giáo huấn của các Tông Đồ