Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lầm lỡ

Thánh Vịnh - Chương 59 -
5Lạy CHÚA, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,
mà chúng cũng xông vào dàn trận.
Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
2Nhiệt tình mà thiếu suy xét nào có ích chi,
bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ.
 
Huấn Ca - Chương 14 -
1Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm,
và không phải khổ vì hối hận.
 
Huấn Ca - Chương 18 -
27Người khôn ngoan thì thận trọng trong mọi sự,
và giữ mình khỏi lầm lỡ trong ngày tội lỗi hoành hành.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
12Nhưng hãy năng đến với một người đạo đức,
người con biết là vẫn tuân giữ lệnh truyền,
người tâm đầu ý hợp với con, biết cảm thông khi con lầm lỡ.