Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm hại, ám hại

Sáng Thế Ký - Chương 26: 29 Ông sẽ không làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không động đến ông, mà đã chỉ làm điều tốt cho ông và đã để cho ông đi bình an. Giờ đây ông là người được ĐỨC CHÚA chúc phúc."
Sáng Thế Ký - Chương 31: 7 Cha các bà đã đánh lừa tôi, và đã đổi công xá của tôi mười lần, nhưng Thiên Chúa đã không để cho ông ấy làm hại tôi.
Sáng Thế Ký - Chương 31: 29 Cha có đủ khả năng làm hại các con, nhưng đêm qua Thiên Chúa của cha các con đã phán với cha rằng: "Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với Gia-cóp."
Sáng Thế Ký - Chương 43: 6 Ông Ít-ra-en nói: "Sao các con lại làm hại cha mà đi khai với ông ấy rằng các con còn một đứa em? "
Xuất Hành - Chương 4: 19 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê ở Ma-đi-an: "Đi đi, hãy trở về Ai-cập, bởi vì mọi kẻ tìm cách làm hại mạng sống ngươi đã chết cả rồi."
Xuất Hành - Chương 22: 4 Khi có ai làm hại ruộng đồng hay vườn nho và thả súc vật cho nó ăn hại ruộng người khác, thì phải lấy phần tốt nhất trong ruộng, trong vườn nho của mình mà bồi thường.
 
Xuất Hành - Chương 23: 29 Ta sẽ không đuổi các dân này đi khuất mắt ngươi ngay trong một năm, kẻo xứ ấy trở thành hoang vu, và dã thú sinh sôi nẩy nở làm hại ngươi.
Đệ Nhị Luật - Chương 7: 22 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ dần dần đuổi các dân tộc đó cho khuất mắt anh (em); anh (em) sẽ không thể tận diệt chúng mau chóng, kẻo dã thú sinh sôi nảy nở làm hại anh (em).
Thủ Lãnh - Chương 15: 3 Ông Sam-sôn nói với họ: "Lần này thì tôi vô tội đối với người Phi-li-tinh, nếu tôi làm hại chúng."
Rút - Chương 4: 6 Người bảo tồn dòng dõi nói: "Thế thì tôi không thể dùng quyền bảo tồn đó được, để khỏi làm hại gia nghiệp của tôi. Xin ông thay tôi mà dùng quyền đó, vì tôi không thể dùng được."
 
Samuel I - Chương 25: 34 Nhưng có ĐỨC CHÚA hằng sống là Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng đã ngăn cản không cho tôi làm hại bà! Giả như bà đã không vội vàng đến gặp tôi, thì cho đến khi trời sáng, sẽ không còn lại một tên đàn ông con trai nào của Na-van."
Samuel II - Chương 18: 32 Đức vua hỏi người Cút: "Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không? " Người Cút trả lời: "Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy! "
 
Samuel II - Chương 20: 6 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai: "Bây giờ, Se-va, con của Bích-ri, sẽ làm hại chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Phần ngươi, hãy đem các bề tôi của chúa thượng ngươi mà đuổi theo nó, kẻo nó tìm được những thành kiên cố và thoát khỏi tầm mắt chúng ta."
Samuel II - Chương 24: 21 Ông A-rau-na nói: "Chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi tớ người có mục đích gì? " Vua Đa-vít nói: "Đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính ĐỨC CHÚA, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân."
Samuel II - Chương 24: 25 Vua Đa-vít xây một bàn thờ ở đó để kính ĐỨC CHÚA và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. ĐỨC CHÚA đã thương đến xứ sở, và tai ương đã chấm dứt không làm hại Ít-ra-en nữa.
 
Sử Biên Niên I - Chương 16: 22 "Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."
 
Tôbia - Chương 6: 8 Thiên sứ trả lời: "Hãy lấy tim và gan cá đem um khói, trước mặt một người đàn ông hoặc đàn bà bị quỷ hay thần khí ác độc ám hại, thì sẽ tránh được mọi ám khí và từ này về sau không còn sợ ma quỷ và ác thần ở với người đó nữa.
 
 
Tôbia - Chương 6: 15 Hiện giờ em sợ lắm, vì, nàng, thì nó không làm hại, nhưng ai muốn gần nàng thì nó giết. Em là con một của cha em, sợ rằng nếu em chết, em sẽ làm cho cuộc đời của cha em và của mẹ em phải đau khổ vì em mà đi xuống mồ. Và các ngài không có người con nào khác để chôn cất."
Giuđitha - Chương 11: 1 Tướng Hô-lô-phéc-nê nói với bà Giu-đi-tha: "Này bà, cứ yên tâm, đừng hồi hộp sợ hãi, vì chưa bao giờ ta làm hại ai đã ưng phục vụ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua toàn cõi đất.
Giuđitha - Chương 11: 4 Thật thế, sẽ chẳng ai làm hại bà, mà ngược lại người ta sẽ đối xử tử tế với bà, như vẫn thường đối xử với các tôi tớ của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, chúa tể của ta."
 
Macabê I - Chương 7: 14 Họ nói : "Một tư tế thuộc dòng dõi A-ha-ron mà mang quân đội đến, chắc không phải là để làm hại chúng ta."
Macabê II - Chương 3: 12 Vả lại, không bao giờ được phép làm hại những người vốn đặt tin tưởng vào Nơi Thánh và Đền Thờ, là chốn tôn nghiêm, là nơi bất khả xâm phạm, được cả thế giới coi trọng.
 
Macabê II - Chương 5: 8 Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc: bị tố cáo với vua A-rê-ta nước Ả-rập, phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội Lề Luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai-cập.
Thánh Vịnh - Chương 15: 3 Miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã.
 
Thánh Vịnh - Chương 105: 15 "Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."
 
Châm Ngôn - Chương 8: 36 Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình, mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết."
 
Châm Ngôn - Chương 11: 9 Quân vô đạo dùng miệng lưỡi làm hại tha nhân, bậc chính nhân nhờ tri thức mà được cứu thoát.
 
Châm Ngôn - Chương 11: 17 Người nhân hậu làm ích cho bản thân, kẻ tàn nhẫn lại làm hại chính mình.
 
Châm Ngôn - Chương 19: 3 Kẻ ngu dại làm hại đời mình, nhưng lòng nó lại căm ĐỨC CHÚA.
 
Châm Ngôn - Chương 20: 2 Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử, kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình.
 
Châm Ngôn - Chương 26: 28 Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt gây đổ vỡ nát tan.
 
Châm Ngôn - Chương 29: 24 Kẻ đồng loã với tên trộm cắp là làm hại chính bản thân mình. Nó nghe thấy lời nguyền rủa mà vẫn không chịu tiết lộ chi.
 
Khôn Ngoan - Chương 16: 10 Nhưng con dân Ngài, nanh rắn độc cũng không làm hại được, vì có Ngài xót thương và ra tay cứu chữa.
 
Huấn Ca - Chương 14: 6 Không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó.
 
Huấn Ca - Chương 35: 13 Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức.
 
Giêrêmia - Chương 8: 17 Vì vậy Ta sẽ cho loài rắn, loài rắn độc, đến làm hại các ngươi, mà không phù phép nào ngăn nổi; chúng sẽ cắn chết các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 10: 5 Chúng như thể bù nhìn trong ruộng dưa, không biết nói; người ta phải mang chúng đi, vì chúng không bước được! Đừng sợ chúng, vì chúng không làm hại, cũng chẳng sinh ích gì.
 
Giêrêmia - Chương 12: 14 ĐỨC CHÚA phán như sau: Tất cả những kẻ láng giềng xấu xa của Ta, những kẻ làm hại cơ nghiệp mà Ta đã ban cho dân Ta là Ít-ra-en làm sở hữu. Này Ta sắp bứng chúng ra khỏi đất đai của chúng, cả nhà Giu-đa, Ta cũng sẽ bứng ra khỏi xứ sở chúng.
Giêrêmia - Chương 48: 32 Hỡi nho Xíp-ma, ta khóc ngươi hơn là khóc Gia-de. Các nhánh của ngươi vượt qua biển cả, vươn tới tận Gia-de. kẻ tàn phá xông vào làm hại mùa hái nho hái trái.
 
Mác-cô - Chương 10: 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."
Luca - Chương 4: 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.
Luca - Chương 10: 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7: 24 Thấy một người anh em bị một người Ai-cập làm hại, ông liền bênh, và để trả thù cho người bị áp bức, ông đánh chết người Ai-cập.
Thư Rôma - Chương 13: 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 7: 2 Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không làm hại ai, không làm cho ai phải sạt nghiệp, không bóc lột ai.
Thư Phêrô 1 - Chương 3: 13 Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện?
Thư Phêrô 1 - Chương 3: 14 Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến.
Khải Huyền - Chương 2: 11 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại.
 
Khải Huyền - Chương 9: 10 Chúng có đuôi như đuôi bọ cạp, mang nọc; đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng năm tháng.
Khải Huyền - Chương 9: 19 Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như rắn, có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại.
Khải Huyền - Chương 11: 5 Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.