Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm thinh

Sáng Thế Ký - Chương 34 -
5Ông Gia-cóp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, con gái ông, nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.
 
Các Vua II - Chương 7 -
9Bấy giờ, họ nói với nhau: "Chúng ta làm thế thì không phải. Hôm nay là ngày mang lại tin vui. Nếu chúng ta làm thinh và chần chừ mãi cho tới khi trời sáng, thì chúng ta sẽ mắc tội. Bây giờ, đến đây, chúng ta cùng đi báo tin cho đền vua."
Các Vua II - Chương 18 -
36Dân làm thinh, không đáp một lời; vì vua đã ra lệnh: "Các ngươi đừng đáp lại hắn! "
Nơkhemia - Chương 5 -
8Tôi bảo họ: "Chúng tôi đã tuỳ khả năng mà chuộc lại các đồng bào Do-thái chúng ta trước đây đã bị bán cho dân ngoại. Thế mà chính các ông lại định bán đồng bào mình cho người ta để người ta bán lại cho chúng tôi." Họ làm thinh, không đáp lại được lời nào.
Étte - Chương 4 -
14Vì đến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do-thái sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác; còn chính con và nhà cha con lại bị tru diệt. Biết đâu không phải vì thời buổi như thế này mà con đã lên tới địa vị hoàng hậu? "
 
Macabê I - Chương 11 -
5Người ta thuật lại cho vua những gì ông Giô-na-than đã gây ra, có ý cho vua khiển trách ông ; nhưng vua làm thinh.
Gióp - Chương 4 -
2Nếu chúng tôi ngỏ lời, liệu anh chịu nổi không?
Nhưng nào ai có thể cứ làm thinh chẳng nói!
 
Gióp - Chương 13 -
19Vậy nếu có ai cãi và thắng được tôi,
tôi sẽ làm thinh ngay và chết tức thì.
 
Gióp - Chương 23 -
17Nhưng dù ngay giữa đêm trường bị tối tăm che mặt,
tôi vẫn không nín lặng làm thinh.
 
Gióp - Chương 29 -
10các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm thinh, lưỡi dính chặt với hàm.
 
Thánh Vịnh - Chương 39 -
3Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,
mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
 
Thánh Vịnh - Chương 83 -
2Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh,
xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
12Kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác,
người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
7một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
 
Huấn Ca - Chương 1 -
24Ai làm thinh không nói một thời gian,
thì thiên hạ sẽ mở miệng khen là sáng suốt.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
1Nên nói hay làm thinh
Huấn Ca - Chương 41 -
21vì lăng nhục khi nhận hoặc cho,
hay làm thinh trước những ai chào hỏi,
 
Isaia - Chương 36 -
21Họ làm thinh, không đáp một lời, vì vua đã ra lệnh: "Các ngươi đừng đáp lại hắn."
Isaia - Chương 42 -
14"Từ lâu Ta đã từng nín lặng,
Ta làm thinh, Ta đã dằn lòng,
như sản phụ lâm bồn, Ta rên siết,
Ta hổn hển, Ta thở chẳng ra hơi.
 
Isaia - Chương 57 -
11Ngươi còn lo còn sợ gì ai nữa, ngươi quả là dối trá.
Trí ngươi đâu còn nhớ đến Ta, lòng ngươi đâu còn chỗ cho Ta!
Có phải vì từ lâu Ta làm thinh không nói
mà ngươi không kính sợ Ta chăng?
 
Giêrêmia - Chương 4 -
19Ruột gan tôi, ôi ruột gan tôi, đau quá chừng quá đỗi.
Trong lồng ngực tôi, tim đập thình thình.
Tôi không thể nào làm thinh được
vì tiếng tù và rúc, tiếng hò la xung trận, tôi đã nghe rõ cả.
 
Amốt - Chương 5 -
13Bởi thế, thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh,
vì đây là một thời khốn quẫn.
 
Mát-thêu - Chương 26 -
63Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với Người: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa không? "
Mác-cô - Chương 3 -
4Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh.
Mác-cô - Chương 9 -
34Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.
Mác-cô - Chương 14 -
61Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không? "
Luca - Chương 14 -
4Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.
Luca - Chương 19 -
40Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! "
 
Luca - Chương 20 -
26Họ không tài nào bắt quả tang Người lỡ lời trước mặt dân; nghe câu trả lời của Người, họ ngạc nhiên và làm thinh luôn.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 18 -
9Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: "Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh,
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
34phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp, vì họ không được phép lên tiếng; trái lại, họ phải sống phục tùng như chính Lề Luật dạy.