Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lặng thinh

Lê Vi - Chương 10 -
3Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Đó là điều ĐỨC CHÚA đã phán:
Giữa các kẻ đến gần Ta,
Ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của Ta;
trước mặt toàn dân, Ta sẽ cho thấy vinh quang của Ta."
Ông A-ha-ron lặng thinh.
B. Khiêng xác đi
 
Gióp - Chương 6 -
24Xin vui lòng chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh,
tôi sai ở chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy.
 
Gióp - Chương 31 -
34Phải chăng vì sợ dư luận quần chúng
sợ bị các gia tộc khinh chê,
mà tôi lặng thinh không dám ra khỏi cửa?
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
5Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
3Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
7Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người.
Bạn chẳng nên nổi giận
với kẻ được thành công hay với người xáo trá.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
1Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.
Lạy Thiên Chúa là Đấng con ca ngợi,
xin Chúa đừng lặng thinh.
 
Giảng Viên - Chương 12 -
4Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
12Khi tôi lặng thinh, họ chờ tôi lên tiếng,
khi tôi lên tiếng, họ chăm chú lắng nghe,
và khi tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng cung kính.
 
Khabacúc - Chương 1 -
13Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình?
 
Xôphônia - Chương 1 -
7Hãy lặng thinh trước nhan ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng,
vì ngày của ĐỨC CHÚA đã đến gần!
Quả thật, ĐỨC CHÚA đã chuẩn bị một hy lễ,
Người đã tách riêng ra các khách được mời.
 
Dacaria - Chương 2 -
17Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan ĐỨC CHÚA,
bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.
 


www.thanhlinh.net