Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa, Lời Người

Xuất Hành - Chương 23 -
21Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người.
Xuất Hành - Chương 23 -
22Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi.
Dân Số - Chương 30 -
14Người chồng có thể chứng nhận là có hiệu lực, hay huỷ bỏ mọi lời người vợ khấn hứa và thề tự buộc ăn chay hãm mình.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
13Người đã thông báo cho anh em giao ước của Người, giao ước mà Người truyền cho anh em đem ra thực hành, đó là mười lời Người viết trên hai bia đá.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
36Từ trời, Người đã cho anh (em) nghe tiếng Người, để dạy dỗ anh (em); dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa.
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
5Không phải vì anh (em) công chính hay vì lòng anh (em) ngay thẳng mà anh (em) sắp được vào chiếm hữu đất của chúng, nhưng chính vì các dân tộc ấy có tội mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). ĐỨC CHÚA làm như vậy để giữ vững lời Người đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp.
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
19Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó.
Giô-suê - Chương 13 -
14Chỉ có chi tộc Lê-vi là không được nhận phần gia nghiệp: các hoả tế dâng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, là gia nghiệp của chi tộc đó, như lời Người đã phán với họ.
 
Giô-suê - Chương 13 -
33Nhưng ông Mô-sê không cho chi tộc Lê-vi được hưởng gia nghiệp. Chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, là gia nghiệp của họ, như lời Người đã phán với họ.
 
Giô-suê - Chương 14 -
10Và bây giờ, này ĐỨC CHÚA đã để tôi sống như lời Người đã phán cách đây bốn mươi lăm năm, kể từ khi ĐỨC CHÚA nói lời đó với ông Mô-sê, thuở Ít-ra-en còn đi trong sa mạc. Bây giờ, hôm nay đây tôi đã được tám mươi lăm tuổi.
Giô-suê - Chương 23 -
10Chỉ một người trong anh em mà đuổi được cả ngàn người, vì chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chiến đấu cho anh em, theo lời Người đã phán với anh em.
Giô-suê - Chương 24 -
24Dân nói với ông Giô-suê: "Chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người."
 
Samuel I - Chương 1 -
23Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà: "Em nghĩ thế nào là phải thì cứ làm; cứ ở lại cho đến khi cai sữa cho nó. Chỉ xin ĐỨC CHÚA thực hiện lời Người." Người đàn bà ở lại và cho con bú cho đến khi cai sữa cho nó.
 
Samuel I - Chương 3 -
17Ông nói: "Người đã phán với con điều gì? Thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời Người đã phán với con."
Samuel I - Chương 11 -
5Và này ông Sa-un từ ngoài đồng về theo sau đàn bò. Ông hỏi: "Có gì mà dân khóc vậy? " Họ kể lại cho ông những lời người Gia-vết nói.
Samuel I - Chương 24 -
10Ông Đa-vít nói với vua Sa-un: "Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít đang tìm cách hại cha?
Samuel II - Chương 14 -
18Vua trả lời người đàn bà rằng: "Đừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi." Người đàn bà nói: "Xin đức vua là chúa thượng tôi cứ nói."
Samuel II - Chương 19 -
43Mọi người Giu-đa trả lời người Ít-ra-en: "Vì đức vua là bà con gần với tôi. Sao anh lại tức giận vì điều ấy? Chúng tôi đâu có ăn bám đức vua, hoặc được người mang đến cho cái gì? "
Samuel II - Chương 19 -
44Người Ít-ra-en trả lời người Giu-đa rằng: "Tôi có quyền trên đức vua gấp mười lần, ngay cả trên vua Đa-vít, tôi cũng có quyền hơn anh. Sao anh lại khinh tôi? Tôi chẳng phải là người đầu tiên nói đến chuyện đưa đức vua của tôi về sao? " Nhưng lời lẽ của người Giu-đa thì cứng cỏi hơn lời lẽ của người Ít-ra-en.
 
Samuel II - Chương 23 -
2Thần khí ĐỨC CHÚA dùng tôi mà phán,
lời Người ở trên lưỡi tôi.
 
Các Vua I - Chương 2 -
4và ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện lời Người đã phán với cha rằng: "Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en.
Các Vua I - Chương 8 -
20ĐỨC CHÚA đã thực hiện lời Người phán; ta đã lên kế vị Đa-vít thân phụ ta và ngồi trên ngai Ít-ra-en, như ĐỨC CHÚA đã phán; ta đã xây nhà để kính Danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en;
Các Vua I - Chương 12 -
15Thế là vua không chịu nghe dân: ĐỨC CHÚA đã để như vậy cho lời Người được ứng nghiệm, lời mà ĐỨC CHÚA đã dùng ông A-khi-gia người Si-lô mà phán với ông Gia-róp-am con ông Nơ-vát.
Các Vua II - Chương 5 -
14Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
 
Các Vua II - Chương 7 -
2Viên giám mã đỡ tay vua đáp lời người của Thiên Chúa: "Cho dù ĐỨC CHÚA có mở cống trên trời, điều đó liệu có xảy ra không? " Ông Ê-li-sa nói: "Chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng sẽ không được ăn! "
 
Các Vua II - Chương 7 -
17Vua đã đặt một viên giám mã canh cửa thành, người đó là người đã đỡ tay vua. Dân chúng giẫm lên người đó ở cửa thành, làm cho người đó chết, đúng y như lời người của Thiên Chúa đã nói khi vua xuống gặp ông.
Các Vua II - Chương 8 -
2Người phụ nữ trỗi dậy và làm theo lời người của Thiên Chúa dạy. Bà và gia đình bà đã đi và ở tạm bên xứ người Phi-li-tinh bảy năm.
Các Vua II - Chương 8 -
19Nhưng vì vua Đa-vít, tôi trung của người, ĐỨC CHÚA không muốn huỷ diệt Giu-đa, theo lời Người đã phán với vua, là sẽ ban cho vua và con cháu vua một ngọn đèn luôn cháy sáng mọi ngày.
 
Các Vua II - Chương 19 -
4Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông nghe thấy tất cả những lời của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại."
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
10ĐỨC CHÚA đã thực hiện lời Người phán; ta đã lên kế vị Đa-vít thân phụ ta và ngồi trên ngai Ít-ra-en, như ĐỨC CHÚA đã phán; ta đã xây nhà để kính Danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Sử Biên Niên II - Chương 21 -
7Nhưng ĐỨC CHÚA không muốn huỷ diệt nhà Đa-vít, chỉ vì giao ước Người đã thiết lập với vua Đa-vít và vì lời Người đã hứa là sẽ ban cho vua và con cháu một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
 
Sử Biên Niên II - Chương 36 -
16Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa.
 
Gióp - Chương 22 -
22Hãy đón nhận giáo huấn miệng Người phán ra,
và đặt lời Người dạy trong tâm hồn.
 
Thánh Vịnh - Chương 12 -
7Lời CHÚA phán là lời chân thật,
như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
4Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái.
Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,
tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
31Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,
lời CHÚA hứa được chứng nghiệm tỏ tường.
Chính Người là khiên che thuẫn đỡ
cho những ai ẩn náu bên Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
7Giờ đây tôi biết rằng: CHÚA đã ban chiến thắng
cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người,
mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
4Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
6Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
5Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
11Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
20Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,
luôn sẵn sàng phụng lệnh.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
19cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán
và ông được lời CHÚA giải oan.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
28Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,
mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
12Bấy giờ họ mới tin lời Người phán,
và hát lên bài tán tụng Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
24Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,
chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán,
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
20Sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh,
cứu họ khỏi sa vào hố sâu.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
9Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
11Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
105Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
116Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống,
đừng để con thất vọng ê chề.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
147Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
con hằng cậy trông ở lời Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
161Quan quyền bách hại con vô cớ,
nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 130 -
5Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 132 -
1Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít
Thánh Vịnh - Chương 145 -
13Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 147 -
19Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.
 
Thánh Vịnh - Chương 148 -
8lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,
ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
20Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành,
người đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA thật hạnh phúc dường bao.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
6Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy
kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
16Vì vậy tôi nói :
Trí khôn ngoan hơn cả sức mạnh,
nhưng cái khôn của người nghèo lại bị khinh dể,
lời người ấy nói, chẳng ai chịu lắng nghe.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
1"Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên,
lạy Đức Chúa từ bi lân tuất,
Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,
 
Huấn Ca - Chương 2 -
15Những ai kính sợ Đức Chúa
thì không ngang bướng bất tuân lời Người dạy,
và những ai kính mến Người
thì giữ vững đường lối của Người.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
28Vật này không đụng vào vật khác,
và cho đến vạn đại, chúng không cưỡng lời Người.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
31tất cả những thứ đó đều mừng vui
thi hành lệnh Người truyền.
Trên mặt đất này, mỗi khi cần thiết,
chúng sẵn sàng thực thi lời Chúa đúng lúc đúng thời.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
26Nhờ Người, sứ giả của Người thuận buồm xuôi gió
cũng nhờ lời Người, muôn vật được xếp đặt lớp lang.
 
Isaia - Chương 11 -
4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
 
Isaia - Chương 37 -
4Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, nghe thấy lời lẽ của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại."
 
Isaia - Chương 51 -
22Đây là lời Chúa Thượng của ngươi,
lời ĐỨC CHÚA và Thiên Chúa của ngươi,
Đấng biện hộ cho dân Người, Người phán như sau:
Này Ta cất khỏi tay ngươi chén nồng choáng váng;
chén lôi đình của Ta, ngươi sẽ không còn phải uống nữa.
 
Isaia - Chương 66 -
5Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi những ai nghe lời Người mà run sợ.
Anh em các ngươi là những kẻ
ghét bỏ
và trục xuất các ngươi vì danh Ta.
Chúng nói: "Xin ĐỨC CHÚA tỏ vinh quang của Người
để chúng ta thấy các ngươi hoan hỷ."
Nhưng chính bọn chúng sẽ phải xấu hổ bẽ bàng.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
19Các bà ơi, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, mở tai ra đón nhận lời Người;
hãy dạy các con gái mình bài ca than vãn,
và dạy lẫn nhau khúc ai ca này:
 
Giêrêmia - Chương 15 -
16Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
18Nhưng ai đã được họp bàn với ĐỨC CHÚA,
để chứng kiến và nghe lời Người?
Ai đã chú ý và nghe theo lời Người?
 
Giêrêmia - Chương 40 -
3và Người đã cho tai hoạ xảy đến. ĐỨC CHÚA thực hiện như lời Người đã phán. Các ông đã đắc tội với ĐỨC CHÚA và không chịu nghe tiếng Người, nên tai hoạ xảy đến cho các ông.
Ai Ca - Chương 1 -
18"Đấng chính trực công minh là ĐỨC CHÚA,
còn tôi, tôi chống lại lời Người.
Nghe đi nào, mọi dân, mọi nước,
và thấy cho nỗi khổ cực của tôi.
Con cái tôi, thanh niên, thiếu nữ, bị bắt đi lưu đày.
 
Ai Ca - Chương 2 -
17ĐỨC CHÚA thi hành điều Người đã quyết,
thực hiện lời Người đã phán xưa,
lời Người truyền dạy từ bao thuở,
nên đã diệt trừ, chẳng chút xót thương.
Người làm cho kẻ thù ngươi hả hê sung sướng,
tăng sức mạnh cho kẻ chống đối ngươi.
 
Êdêkien - Chương 2 -
2Một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho chân tôi đứng
 
Êdêkien - Chương 3 -
1Ngôn sứ Ê-dê-ki-en được dành riêng để phục vụ Lời Chúa
Đanien - Chương 10 -
15Nghe những lời người nói đó, tôi cúi mặt xuống đất, không nói nên lời.
Đanien - Chương 13 -
53ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội, bất kể lời Chúa dạy: "Ngươi chớ giết người vô tội và người công chính.
Hôsê - Chương 9 -
17Thiên Chúa của tôi sẽ xua đuổi chúng,
vì chúng không chịu nghe lời Người;
giữa chư dân, chúng sẽ phải lang thang phiêu bạt.
 
Giôen - Chương 2 -
11Tiếng ĐỨC CHÚA đã vang lên trước đạo binh của Người,
vì binh đội của Người rất đông đảo,
kẻ thi hành lời Người thật hùng mạnh,
và Ngày của ĐỨC CHÚA thật lớn lao và rất đáng sợ!
Nào ai chịu nổi?
 
Amốt - Chương 8 -
10Ta sẽ biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc,
mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca;
Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải thô
và mọi mái đầu đều phải cạo trọc.
Ta sẽ làm cho đất này chịu tang
như người ta chịu tang đứa con một
và kết cục của nó như một ngày cay đắng.
Đói khát lời Chúa
 
Mát-thêu - Chương 2 -
15Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
 
Mát-thêu - Chương 17 -
5Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "
Mát-thêu - Chương 22 -
33Dân chúng kinh ngạc khi nghe lời Người dạy.
 
Mác-cô - Chương 9 -
7Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."
Luca - Chương 1 -
2Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.
Luca - Chương 2 -
50Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
 
Luca - Chương 9 -
35Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! "
Luca - Chương 10 -
39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.
Luca - Chương 22 -
61Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."
Gioan - Chương 4 -
39Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.
Gioan - Chương 5 -
32Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.
Gioan - Chương 5 -
38Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.
Gioan - Chương 8 -
55Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 -
29Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 -
32Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
4Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
25Sau khi đã long trọng làm chứng và nói lời Chúa, hai Tông Đồ trở về Giê-ru-sa-lem và loan Tin Mừng cho nhiều làng miền Sa-ma-ri.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
16Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: "Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
19Vậy những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do-thái.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
48Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
49Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14 -
25rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
35Còn ông Phao-lô và ông Ba-na-ba thì ở lại An-ti-ô-khi-a. Cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo Tin Mừng lời Chúa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
36Ít ngày sau, ông Phao-lô nói với ông Ba-na-ba: "Ta hãy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành ta đã loan báo lời Chúa, xem họ ra sao."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
6Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
32Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
11Những người Do-thái ở đây cởi mở hơn những người ở Thê-xa-lô-ni-ca: họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách Thánh để xem có đúng như vậy không.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
10Cứ như thế trong vòng hai năm, khiến mọi người ở A-xi-a, Do-thái cũng như Hy-lạp, đều được nghe lời Chúa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
20Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
35Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận."
 
Thư Rôma - Chương 3 -
2Nhiều lắm chứ! Về mọi mặt! Trước hết, họ đã được Thiên Chúa giao phó lời Người cho họ.
Thư Rôma - Chương 9 -
28Quả thế, Đức Chúa sẽ thực hiện lời Người cách trọn vẹn và mau chóng trên mặt đất.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
5Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
17Thật thế, chúng tôi không phải như nhiều người, những kẻ xuyên tạc Lời Chúa, mà với tư cách là những người trung thực, được Thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Người, trong Đức Ki-tô.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
16Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ta.
Thư Galát - Chương 6 -
6Người được học Lời Chúa, hãy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình.
 
Thư Côlôxê - Chương 4 -
3Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Ki-tô; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 1 -
6còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban:
Thư Thêxalônica 1 - Chương 1 -
8Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
13Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
1Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
17Những kỳ mục thi hành chức vụ chủ toạ cách tốt đẹp, thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy.
Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
2hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
Thư Titô - Chương 1 -
3Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta.
Thư Do Thái - Chương 4 -
13Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.
 
Thư Do Thái - Chương 12 -
5Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.
Thư Do Thái - Chương 13 -
7Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ.
Thư Giacôbê - Chương 1 -
1Lãnh nhận và thực hành Lời Chúa
Thư Giacôbê - Chương 1 -
23Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình.
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
1Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
25Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
2Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ,
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
8và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
1Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào,
Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
4Họ nói: "Đâu rồi lời Người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành."
Thư Gioan 1 - Chương 2 -
5Còn hễ ai giữ lời Người dạy,
nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.
Căn cứ vào đó,
chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.
 
Khải Huyền - Chương 3 -
3Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi.
Khải Huyền - Chương 19 -
2Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết."