Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lối thoát

Gióp - Chương 12 -
24Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội,
bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
21Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ,
lối thoát khỏi tử thần thuộc quyền của ĐỨC CHÚA.
 


www.thanhlinh.net