Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lười biếng

Xuất Hành - Chương 5 -
8Cứ bắt chúng phải nộp đủ số gạch như chúng vẫn làm trước đây, đừng giảm bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế mà chúng hô lên: Nào chúng ta đi tế lễ Thiên Chúa chúng ta!
Xuất Hành - Chương 5 -
17Vua đáp: "Các ngươi là quân lười biếng, quân lười biếng! Vì thế, các ngươi mới nói: chúng ta hãy đi tế lễ ĐỨC CHÚA.
Châm Ngôn - Chương 12 -
27Kẻ lười biếng có thịt săn cũng không chịu nấu,
nhưng siêng năng là vốn quý của con người.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
4Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì,
người chuyên cần muốn chi cũng được thoả mãn.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
15Thói lười biếng làm con người ngủ mê,
kẻ biếng nhác sẽ phải nhịn đói.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
24Đứa lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
15Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
16Kẻ lười biếng tự hào
mình khôn hơn bảy người có tài đối đáp.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
1Kẻ lười biếng
Huấn Ca - Chương 22 -
1Kẻ lười biếng giống như hòn đá dính phân,
ai ai cũng chê cười khinh bỉ.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
2Kẻ lười biếng ví tựa đống phân,
ai đụng vào là phủi tay lập tức.
 
Huấn Ca - Chương 33 -
28Phải thúc nó làm việc kẻo nó ra lười biếng,
vì, "nhàn cư vi bất thiện."
 


www.thanhlinh.net