Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Man-na

Xuất Hành - Chương 16 -
1Man-na và chim cút


Xuất Hành - Chương 16 -
26Trong sáu ngày, anh em hãy lượm man-na; còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát, thì sẽ không có."


Xuất Hành - Chương 16 -
31Nhà Ít-ra-en đặt tên cho vật ấy là man-na. Nó giống như hạt ngò, màu trắng và mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong.

Xuất Hành - Chương 16 -
33Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Hãy lấy một cái bình và đổ vào đó một đấu đầy man-na, rồi đặt trước nhan ĐỨC CHÚA để giữ lại cho con cháu anh em."


Xuất Hành - Chương 16 -
35Con cái Ít-ra-en đã ăn man-na suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ tới đất định cư; họ đã ăn man-na cho đến khi tới ranh giới đất Ca-na-an.


Dân Số - Chương 11 -
6Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi."

Dân Số - Chương 11 -
7Man-na như hạt ngò và trông nó như nhựa hương.


Dân Số - Chương 11 -
9Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì man-na cũng rơi xuống.

Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
3Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra.


Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
16Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết, để bắt anh (em) phải cùng cực và thử thách anh (em), hầu làm cho anh (em) được hạnh phúc trong tương lai.

Giô-suê - Chương 5 -
12Hôm sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ; thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Ca-na-an.

Giô-suê - Chương 15 -
31Xích-lắc, Mát-man-na, Xan-xan-na,


Sử Biên Niên I - Chương 2 -
49Bà cũng sinh Sa-áp, cha của Mát-man-na, và Sơ-va, cha của Mác-bê-na và của Ghíp-a.
Con gái của ông Ca-lếp là Ác-xa.

Sử Biên Niên I - Chương 12 -
11thứ tư là Mít-man-na, thứ năm là Giếc-mơ-gia,


Nơkhemia - Chương 9 -
20Chúa đã ban thần khí tốt lành
cho họ nên khôn ngoan sáng suốt.
Ngài cũng chẳng từ chối không cho họ man-na.
Khi cơn khát dày vò, Ngài lại ban nước uống.

Thánh Vịnh - Chương 78 -
24Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống,
và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.

Khôn Ngoan - Chương 16 -
1Ví dụ thứ bốn : mưa đá và man-na


Khôn Ngoan - Chương 16 -
22Man-na như băng tuyết,
chịu được lửa hồng mà không tan chảy.
Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng
lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông,
là nhằm phá huỷ hoa màu của thù địch.

Gioan - Chương 6 -
31Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."

Gioan - Chương 6 -
49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.


Thư Do Thái - Chương 9 -
4Trong đó, có hương án bằng vàng và Hòm Bia Giao Ước hoàn toàn bọc vàng; Hòm Bia này chứa bình vàng đựng man-na, cây gậy trổ hoa của ông A-ha-ron và các tấm bia Giao Ước.


Khải Huyền - Chương 2 -
17Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho man-na đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận.


www.thanhlinh.net