Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mồ côi

Tôbia - Chương 1 -
8Tiền đó, tôi tặng cô nhi, quả phụ và những người ngoại kiều sống giữa con cái Ít-ra-en; ba năm một lần, tôi đem đến tặng họ. Chúng tôi dùng số tiền đó mà ăn tiêu theo chiếu chỉ được ban truyền trong luật Mô-sê liên quan đến những việc ấy, và theo các huấn lệnh của bà Đơ-vô-ra, thân mẫu cha ông chúng tôi là Kha-nan-ên, vì cha tôi chết để lại tôi mồ côi.
Tôbia - Chương 1 -
8Tiền đó, tôi tặng cô nhi, quả phụ và những người ngoại kiều sống giữa con cái Ít-ra-en; ba năm một lần, tôi đem đến tặng họ. Chúng tôi dùng số tiền đó mà ăn tiêu theo chiếu chỉ được ban truyền trong luật Mô-sê liên quan đến những việc ấy, và theo các huấn lệnh của bà Đơ-vô-ra, thân mẫu cha ông chúng tôi là Kha-nan-ên, vì cha tôi chết để lại tôi mồ côi.
Étte - Chương 2 -
7Ông nuôi nấng dạy dỗ Ha-đát-xa, tức là Ét-te, con gái của người chú ông, vì cô ta mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp và dễ coi. Sau khi cha mẹ cô qua đời. Ông Moóc-đo-khai đã nhận cô làm con.
 
Gióp - Chương 6 -
27Ngay trẻ mồ côi, các anh cũng rút thăm chia chác,
còn bạn bè, các anh cũng bán luôn.
 
Gióp - Chương 24 -
9Phường gian ác lôi trẻ mồ côi ra khỏi bầu sữa mẹ,
bắt người nghèo nộp con làm của cầm.
 
Gióp - Chương 29 -
12Bởi vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu,
và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ.
 
Gióp - Chương 31 -
17Phải chăng tôi ăn bánh một mình,
không chia phần cho kẻ mồ côi?
 
Gióp - Chương 31 -
21Phải chăng tôi đã giơ tay đánh trẻ mồ côi,
vì biết mình được nâng đỡ nơi cổng thành?
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
14Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
Chúa để ý, tự tay lo liệu.
Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
18để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai.
 
Thánh Vịnh - Chương 82 -
3Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn;
minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
9con cái nó trở thành mồ côi,
còn vợ nó ra người goá bụa!
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
12Ước chi chẳng còn ai tình nghĩa gì với nó,
chẳng người nào thương lũ con nó mồ côi,
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
10Con chớ chuyển dời đường ranh cũ,
cũng đừng xâm phạm cánh đồng của trẻ mồ côi,
 
Huấn Ca - Chương 4 -
10Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha,
và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng;
được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối Cao,
và Người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
14Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,
hay tiếng than van của người goá bụa.
 
Isaia - Chương 9 -
16Vì thế, Chúa Thượng chẳng tìm được niềm vui
nơi bọn trai tráng,
chẳng xót thương kẻ mồ côi goá bụa của dân,
bởi vì bọn chúng tất cả đều vô luân và gian ác,
miệng lưỡi chúng đều nói lời ngu xuẩn.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,
và tay Người vẫn còn giơ lên.
 
Isaia - Chương 10 -
2để cản người yếu hèn hưởng công lý,
tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi,
để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
28Chúng phương phi đẫy đà.
Tội ác của chúng không sao lường nổi.
Chúng không tôn trọng công lý,
coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi.
Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.
 
Giêrêmia - Chương 22 -
3ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người goá bụa; đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội ở nơi đây.
Giêrêmia - Chương 49 -
11Để những trẻ mồ côi lại cho Ta, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng;
còn những ai goá bụa, cứ tin tưởng vào Ta!
 
Ai Ca - Chương 1 -
16Thế nên tôi khóc ròng khóc rã,
cặp mắt tôi, suối lệ tuôn trào.
Bởi Đấng ủi an tôi, Đấng ban lại cho tôi sức sống,
Người đã lìa xa tôi.
Con cái tôi phải mồ côi cô độc bởi chưng thù địch quá hung tàn."
 
Ai Ca - Chương 5 -
3Chúng con mồ côi cha
mẹ chúng con goá bụa.
 
Baruc - Chương 6 -
37không cảm thương kẻ goá bụa, chẳng thi ân cho trẻ mồ côi.
Hôsê - Chương 14 -
4Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."
 
Dacaria - Chương 7 -
10Đừng áp bức người goá bụa và trẻ mồ côi, người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau.
Gioan - Chương 14 -
18Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.


www.thanhlinh.net