Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mồ mả, nấm mồ

Sáng Thế Ký - Chương 23 -
1Mồ mả của các tổ phụ
Dân Số - Chương 19 -
16Bất cứ ai ở ngoài đồng đụng vào một người bị gươm đâm, một tử thi, hoặc xương người hay là mồ mả, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền.
 
Dân Số - Chương 19 -
18Rồi một người còn thanh sạch lấy nhành hương thảo nhúng vào nước mà rảy lên lều, lên tất cả các vật dụng cùng mọi người ở đó, lên kẻ đã đụng vào xương cốt, vào người bị gươm đâm, hoặc tử thi hay là mồ mả.
Các Vua II - Chương 23 -
16Khi quay lại, vua Giô-si-gia nhìn thấy những mồ mả tại đó, ở trên núi. Vua sai người đi quật mả lấy xương cốt ra, đốt trên tế đàn. Như vậy, vua đã làm ô uế tế đàn đó, theo lời của ĐỨC CHÚA mà người của Thiên Chúa đã lớn tiếng loan báo, ông đã lớn tiếng loan báo những điều ấy.
Gióp - Chương 17 -
1Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết,
một nấm mồ đang đợi chờ tôi.
 
Gióp - Chương 17 -
14nếu tôi nhìn nấm mồ mà nói: "Đây là cha tôi! "
và nhìn giòi bọ: "Đây là mẹ, đây là chị tôi! ",
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
10Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
6Con nằm đây giữa bao người chết,
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
12Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa?
Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?
 
Huấn Ca - Chương 30 -
18Cao lương mỹ vị đặt trước kẻ đắng miệng lười ăn,
chẳng khác chi thức ăn cúng trên mồ mả.
 
Isaia - Chương 65 -
4Chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc,
ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
16Ống tên của nó như nấm mồ mở rộng;
tất cả đều là những dũng sĩ anh hùng.
 
Giêrêmia - Chương 20 -
17Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ
để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi,
và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi?
 
Mát-thêu - Chương 8 -
28Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.
Mát-thêu - Chương 23 -
27"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.
Mát-thêu - Chương 27 -
52Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.
Mác-cô - Chương 5 -
2Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.
Mác-cô - Chương 5 -
3Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.
Mác-cô - Chương 5 -
5Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.
Luca - Chương 8 -
27Người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón Người. Từ lâu, anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả.
 
Luca - Chương 11 -
44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
 
Thư Rôma - Chương 3 -
13Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang,


www.thanhlinh.net