Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mưa

Sáng Thế Ký - Chương 2 -
5Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai.
Sáng Thế Ký - Chương 7 -
4Vì bảy ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra."
Sáng Thế Ký - Chương 7 -
12Mưa đổ xuống đất bốn mươi ngày bốn mươi đêm.
 
Sáng Thế Ký - Chương 8 -
2Các mạch nước của vực thẳm và các cống trời đóng lại; trời tạnh mưa.
Sáng Thế Ký - Chương 19 -
24ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ ĐỨC CHÚA, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra.
Xuất Hành - Chương 9 -
1VII. Mưa đá
Xuất Hành - Chương 9 -
18thì đây, ngày mai, vào giờ này, Ta sẽ cho mưa đá rất nặng, như chưa từng có ở Ai-cập từ ngày dựng nước cho đến bây giờ.
Xuất Hành - Chương 9 -
19Vậy ngay bây giờ, ngươi hãy sai người dẫn vào nơi trú ẩn: súc vật của ngươi và tất cả những gì thuộc về ngươi đang ở ngoài đồng. Bất cứ người hay thú vật nào ở ngoài đồng mà không đem vào nhà, thì mưa đá rơi xuống, người ấy, vật ấy sẽ chết."
Xuất Hành - Chương 9 -
22ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai-cập."
Xuất Hành - Chương 9 -
23Ông Mô-sê giơ gậy lên trời, và ĐỨC CHÚA làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống; sét đánh xuống mặt đất, và ĐỨC CHÚA làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai-cập.
Xuất Hành - Chương 9 -
24Đã có mưa đá và lửa loé ra giữa mưa đá; mưa đá rất nặng, như chưa từng có trên khắp đất Ai-cập, kể từ khi chúng thành một dân.
Xuất Hành - Chương 9 -
25Trên khắp đất Ai-cập, mưa đá đã tàn phá tất cả những gì đang ở ngoài đồng, từ người cho đến thú vật; mưa đá cũng tàn phá mọi cỏ cây ngoài đồng và bẻ gãy mọi cây cối ngoài đồng.
Xuất Hành - Chương 9 -
26Chỉ có đất Gô-sen, nơi con cái Ít-ra-en ở, là không có mưa đá.
 
Xuất Hành - Chương 9 -
28Hãy khẩn cầu ĐỨC CHÚA đi! Sấm sét và mưa đá như thế đủ rồi! Ta sẽ thả các ngươi ra và các ngươi sẽ không còn phải ở lại lâu hơn nữa."
Xuất Hành - Chương 9 -
29Ông Mô-sê nói với vua: "Khi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên khẩn cầu ĐỨC CHÚA. Sấm sẽ ngưng và mưa đá sẽ tạnh, để bệ hạ biết là cõi đất thuộc về ĐỨC CHÚA.
Xuất Hành - Chương 9 -
33Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và rời bỏ thành. Ông giơ tay lên khẩn cầu ĐỨC CHÚA; sấm và mưa đá ngưng, còn mưa cũng đã tạnh trên mặt đất.
Xuất Hành - Chương 9 -
34Pha-ra-ô thấy mưa đã tạnh và mưa đá cũng như sấm đã ngưng, thì lại phạm tội: lòng vua và lòng bề tôi của vua lại ra nặng nề cứng cỏi.
Xuất Hành - Chương 10 -
5Chúng sẽ che kín cả mặt đất, khiến người ta không thể thấy mặt đất nữa. Chúng sẽ ăn sạch những gì còn lại sau khi thoát tai ương, những gì trận mưa đá còn để sót lại cho các ngươi: chúng sẽ ăn sạch mọi cây cối của các ngươi mọc ngoài đồng.
Xuất Hành - Chương 10 -
12ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay lên trên đất Ai-cập cho châu chấu kéo đến: chúng sẽ bay lên trên đất Ai-cập mà ăn sạch cỏ cây trong xứ, tất cả những gì trận mưa đá còn để sót lại."
Xuất Hành - Chương 10 -
15Chúng che kín cả mặt đất, làm đen nghịt cả mặt đất. Châu chấu ăn sạch cỏ cây trong xứ và mọi trái cây mà mưa đá còn để sót lại; không còn một chút xanh tươi nào trên cây, trên cỏ ngoài đồng, trong khắp đất Ai-cập.
 
Xuất Hành - Chương 16 -
4ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.
Lê Vi - Chương 26 -
4thì Ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái;
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
11Còn đất mà anh em sắp sang chiếm hữu là một miền đất có núi non và thung lũng, thấm nước mưa trời,
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
14thì Ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và (các) ngươi sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi của (các) ngươi.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
17vì ĐỨC CHÚA sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em, Người sẽ đóng cửa trời: sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn trổ sinh hoa trái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà ĐỨC CHÚA ban cho anh em.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
12ĐỨC CHÚA sẽ mở trời, là kho tàng quý báu của Người, cho anh (em), để ban mưa đúng mùa cho đất anh (em), và chúc phúc cho mọi việc tay anh (em) làm. Anh (em) sẽ cho nhiều dân tộc vay mượn, còn chính anh (em) sẽ không phải vay mượn.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
24Thay vì làm mưa trên đất anh (em), ĐỨC CHÚA sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống, cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
2Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,
lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa,
khác nào mưa rơi trên nội cỏ,
giống như nước đổ xuống đồng xanh.
 
Giô-suê - Chương 10 -
11Khi chúng chạy trốn trước mặt Ít-ra-en đến chân đèo Bết Khô-rôn, thì từ trời, ĐỨC CHÚA cho rơi những hòn đá lớn xuống trên chúng mãi cho đến A-dê-ca, khiến chúng phải chết. Chúng chết vì cơn mưa đá nhiều hơn là vì gươm con cái Ít-ra-en giết.
Thủ Lãnh - Chương 5 -
4Thân lạy ĐỨC CHÚA, khi Ngài ra khỏi Xê-ia,
khi Ngài từ ruộng đồng Ê-đôm xuất phát,
thì trái đất chuyển rung, các tầng trời tan chảy,
mây cũng tan chảy thành mưa.
 
Samuel I - Chương 12 -
17Hiện nay đang là mùa gặt lúa mì phải không? Tôi sẽ kêu cầu ĐỨC CHÚA và Người sẽ cho sấm nổ mưa rơi. Anh em hãy hiểu và thấy rằng anh em đã làm một điều rất xấu xa trái mắt ĐỨC CHÚA, khi đòi có vua."
Samuel I - Chương 12 -
18Ông Sa-mu-en kêu cầu ĐỨC CHÚA và Người cho sấm nổ mưa rơi ngày hôm đó. Toàn dân rất kính sợ ĐỨC CHÚA và ông Sa-mu-en.
Samuel II - Chương 1 -
21Hỡi núi đồi Ghin-bô-a,
ước gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương đọng,
chẳng còn những cánh đồng phì nhiêu,
vì tại đó khiên thuẫn các anh hùng đã bị vứt bỏ!
Khiên thuẫn của Sa-un không được bôi dầu,
 
Samuel II - Chương 21 -
10Bà Rít-pa, con gái ông Ai-gia, lấy tấm vải thô và trải ra trên tảng đá, từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa từ trời trút xuống trên chúng. Bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày hay dã thú đụng tới chúng ban đêm.
Samuel II - Chương 23 -
4thì khác nào ánh ban mai lúc mặt trời mọc,
một buổi sáng không mây,
ánh sáng chói loà sau cơn mưa,
làm cỏ xanh mọc lên từ lòng đất.
 
Các Vua I - Chương 8 -
35Khi trời đóng lại và không có mưa vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng Danh Ngài, bỏ tội lỗi mà trở về, vì Ngài đã làm cho họ khổ cực,
Các Vua I - Chương 8 -
36thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Ít-ra-en dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
 
Các Vua I - Chương 17 -
1Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng: "Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh."
Tại suối Cơ-rít
 
Các Vua I - Chương 17 -
7Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa.
Các Vua I - Chương 17 -
14Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này:
"Hũ bột sẽ không vơi
vò dầu sẽ chẳng cạn
cho đến ngày ĐỨC CHÚA
đổ mưa xuống trên mặt đất."
 
Các Vua I - Chương 18 -
1Thời gian dài qua đi, lại có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Ê-li-a vào năm thứ ba, rằng: "Ngươi hãy đi tới gặp A-kháp, Ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất."
Các Vua I - Chương 18 -
41Ông Ê-li-a nói với vua A-kháp: "Xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào! "
Các Vua I - Chương 18 -
44Lần thứ bảy, nó nói: "Kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên." Ông nói: "Con hãy lên thưa với vua A-kháp: xin vua thắng xe và xuống kẻo bị kẹt mưa."
Các Vua I - Chương 18 -
45Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn. Vua A-kháp cỡi xe đi Gít-rơ-en.
Các Vua II - Chương 3 -
17Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa; nhưng khe này sẽ đầy nước, và các ngươi sẽ được uống, các ngươi, súc vật và lừa ngựa của các ngươi.
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
26Khi trời đóng lại và không có mưa vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng Danh Ngài, bỏ tội lỗi mà trở về, vì Ngài đã làm cho họ khổ cực,
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
27thì từ trời, xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Ít-ra-en dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
 
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
13Khi Ta để cho trời đóng lại, không cho mưa, khi Ta truyền cho châu chấu phá hoại đất đai, khi Ta cho dịch tễ hoành hành trong dân Ta,
Étra - Chương 10 -
9Mọi người Giu-đa và Ben-gia-min đều tập họp ở Giê-ru-sa-lem vào ngày thứ ba, đó là ngày hai mươi tháng chín. Toàn dân ngồi ở quảng trường Nhà Thiên Chúa, run sợ vì sự việc đã xảy ra và vì trời mưa tầm tã.
Étra - Chương 10 -
13Nhưng dân thì đông, lại đang mùa mưa, nên không thể đứng ngoài trời. Và việc này không phải là chuyện ngày một ngày hai, vì trong vụ này rất đông người chúng tôi đã phạm tội.
Giuđitha - Chương 8 -
31Vậy giờ đây, xin bà cầu nguyện cho chúng tôi, vì bà là một phụ nữ đạo hạnh, và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ xuống đầy bể nước chúng tôi và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa."
 
Gióp - Chương 5 -
10Người khiến mưa rơi trên mặt đất
và đổ tràn nước xuống nương đồng.
 
Gióp - Chương 14 -
19chẳng khác chi nước chảy đá mòn, và mưa rào cuốn trôi cát bụi,
cũng vậy, hy vọng của người phàm, Ngài làm tiêu tan hết.
 
Gióp - Chương 20 -
23Thiên Chúa sẵn sàng làm cho nó đầy bụng,
khi giáng xuống nó cơn thịnh nộ của Người,
và cho tên bắn xuống nó như mưa.
 
Gióp - Chương 24 -
8Mưa bão miền núi làm họ ướt đẫm,
họ phải bám vào đá, vì không chỗ trú thân.
 
Gióp - Chương 28 -
26khi Người ra luật cho mưa, vạch đường cho sấm chớp,
 
Gióp - Chương 29 -
22Tôi nói xong, không một ai cãi lại,
lời tôi nói như giọt mưa thánh thót.
 
Gióp - Chương 29 -
23Họ chờ đợi tôi như chờ đợi mưa rào,
mở miệng ra như để đón mưa xuân.
 
Gióp - Chương 36 -
27Các giọt nước mưa, Người gom góp lại,
rồi đem nghiền nát thành sương mù.
 
Gióp - Chương 36 -
28Các tầng mây đổ mưa xuống, trên phàm nhân hết thảy.
 
Gióp - Chương 37 -
6Người ra lệnh cho tuyết: "Sa xuống đất đi! "
Rồi bảo với mưa rào: "Rơi cho nặng hạt! "
 
Gióp - Chương 38 -
22Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết,
hay đã thấy kho mưa đá ở đâu?
 
Gióp - Chương 38 -
26khiến mưa rơi xuống miền đất không người,
xuống sa mạc không một ai ẩn náu,
 
Gióp - Chương 38 -
28Thử hỏi mưa có cha không,
những giọt sương mai, ai đã sinh ra chúng?
 
Thánh Vịnh - Chương 11 -
6Chúa đổ mưa tai hoạ xuống đầu ác nhân;
lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng
là phần riêng của chúng trên đời.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
13Trước mặt Chúa, kìa chớp loé mây bay,
mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ.
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
10Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang,
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
11Tưới từng luống, san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
10Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,
gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
6Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,
ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
18Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng,
ngang dọc khắp trời, tên lửa Ngài bay.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
24Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống,
và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
27Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi,
chim chóc ê hề như cát đại dương;
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
47mưa đá huỷ vườn nho, sương muối diệt cây vả,
 
Thánh Vịnh - Chương 84 -
7Lúc trẩy qua thung lũng Khô Cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước,
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
13Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
32Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,
phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai.
 
Thánh Vịnh - Chương 126 -
4Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
7Từ cùng tận địa cầu xa tắp,
Chúa đẩy lên từng lớp mây trời,
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
 
Thánh Vịnh - Chương 140 -
11Xin đổ than hồng xuống trên chúng như mưa,
xin làm cho chúng bị xô vào lửa đỏ,
sa xuống vực sâu, không tài nào trỗi dậy,
 
Thánh Vịnh - Chương 147 -
8Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời,
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.
Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi,
và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
 
Thánh Vịnh - Chương 147 -
17Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người!
 
Thánh Vịnh - Chương 148 -
8lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,
ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
20Nhờ tri thức của Người,
vực sâu được khai mở và mây trời đổ mưa.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
15Long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống,
ơn vua ban xuống như mây đổ mưa xuân.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
12Cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử,
ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
14Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa
chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
23Như gió bấc khiến trời đổ mưa,
lời nói lén làm người ta nổi giận.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
1Tuyết đâu rơi mùa hè, trời đâu mưa mùa gặt,
quyền cao chức trọng đâu hợp với kẻ ngu si.
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
15Đàn bà lắm điều như nhà dột ngày mưa.
 
Châm Ngôn - Chương 28 -
3Ác nhân bóc lột người thiếu thốn,
khác nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn.
 
Giảng Viên - Chương 11 -
3Mây ứ nước thì mưa rơi xuống đất ;
cây ngả hướng bắc hay hướng nam,
ngả bên nào rồi thì nằm luôn bên đó.
 
Giảng Viên - Chương 12 -
2Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
 
Diễm Ca - Chương 2 -
11Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
22Máy bắn đá tung ra trận mưa đá lôi đình ;
sóng biển nổi điên lên trước quân địch,
sông ngòi nhận chìm chúng, không một chút xót thương.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
6Rồi đến khi những kẻ gian tà bị tiêu diệt,
lại chính Đức Khôn Ngoan giải cứu người công chính
thoát trận mưa lửa trút xuống Ngũ Thành.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
1Ví dụ thứ bốn : mưa đá và man-na
Khôn Ngoan - Chương 16 -
16Quả thế, quân gian ác không chịu nhìn nhận Ngài,
thì bị tay uy dũng Ngài trừng trị :
nào mưa lũ khác thường, nào mưa đá, mưa rào liên tục,
chúng bị những thứ đó săn đuổi,
lại còn bị lửa hồng thiêu đốt.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
22Man-na như băng tuyết,
chịu được lửa hồng mà không tan chảy.
Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng
lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông,
là nhằm phá huỷ hoa màu của thù địch.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
2Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết?
 
Huấn Ca - Chương 1 -
19Đức Chúa đã thấy và đã đếm khôn ngoan,
Người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ,
nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
24Đẹp thay lòng thương xót của Người giữa buổi gian truân,
khác chi mây trời đổ mưa thời nắng hạn!
 
Huấn Ca - Chương 39 -
6Nếu đẹp lòng Đức Chúa cao cả,
người ấy sẽ dư đầy trí thông minh,
ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề,
dùng lời kinh mà chúc tụng Đức Chúa.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
29Lửa hồng, mưa đá, đói khát, tử thần,
tất cả được tạo nên để trừng phạt.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
13Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn,
sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
15Người dùng quyền năng làm cho mây đen đặc
rồi tan thành mưa đá.
Cõi đất quằn quại vì tiếng sấm của Người.
 
Huấn Ca - Chương 46 -
5Ông kêu cầu Đấng Tối Cao, Đấng quyền năng
khi ông bị quân thù bao vây tứ phía.
Đức Chúa vĩ đại đã lắng nghe ông,
Người cho mưa đá ào ào đổ xuống.
 
Huấn Ca - Chương 49 -
9Ông nhớ đến quân thù bị mưa lũ vùi dập,
và ủng hộ những ai theo nẻo chính đường ngay.
 
Huấn Ca - Chương 50 -
27Cuốn sách này ghi lại
một giáo huấn đầy khôn ngoan và hiểu biết
của ông Giê-su, con ông Xi-ra, cháu ông E-la-da,
người thành Giê-ru-sa-lem.
Sự khôn ngoan chất chứa trong tâm hồn,
ông đã đem truyền bá chẳng khác nào mưa tuôn.
 
Isaia - Chương 4 -
6là mái lều
làm bóng râm ban ngày cho khỏi nóng,
làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa.
 
Isaia - Chương 5 -
6Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,
không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm;
sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.
 
Isaia - Chương 25 -
4Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,
là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.
Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,
là bóng mát giữa buổi nắng thiêu,
vì sát khí của quân cường bạo
chẳng khác nào mưa bão đập vào tường.
 
Isaia - Chương 28 -
2Này một kẻ dũng mãnh và quyền thế được Chúa dùng
như mưa đá, như cuồng phong khốc hại,
như mưa trút nước, như lũ lụt tràn lan,
Người thẳng tay giáng trên mặt đất.
 
Isaia - Chương 28 -
17Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.
Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,
nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.
 
Isaia - Chương 30 -
23Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,
cho lương thực, sản phẩm của đất đai,
thật dồi dào béo bổ.
Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi
sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.
 
Isaia - Chương 30 -
30ĐỨC CHÚA sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người,
và cho thấy cánh tay Người đè nặng
trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu,
trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá.
 
Isaia - Chương 32 -
2Mỗi vị sẽ như một nơi tránh gió, một chốn trú mưa,
như suối nước ở chỗ khô cằn,
như tảng đá to rợp bóng trên đất bị hạn hán.
 
Isaia - Chương 44 -
3Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán
và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn;
trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí,
trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.
 
Isaia - Chương 44 -
14Anh đốn bá hương, chọn cây dẻ cây sồi mà anh đã để cho lớn cho chắc giữa bao nhiêu cây cối trong rừng. Anh đã trồng một cây thông, mưa làm cho nó lớn lên.
Isaia - Chương 45 -
8Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;
đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,
đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.
 
Isaia - Chương 55 -
10Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
 
Giêrêmia - Chương 3 -
3Cho nên đến mùa, không có mưa,
cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy.
Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như con đĩ,
mà chẳng biết xấu hổ là gì.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
24Chúng đã không tự nhủ:
"Chúng ta hãy kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta,
Đấng cho mưa đúng thời đúng buổi,
mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,
Đấng dành cho chúng ta những thời gian nhất định
để thu hoạch mùa màng."
 
Giêrêmia - Chương 10 -
13Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn;
Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
 
Giêrêmia - Chương 14 -
4Đất nứt nẻ vì không có mưa trong xứ,
các nông dân hổ thẹn, lấy khăn trùm đầu.
 
Giêrêmia - Chương 14 -
22Trong số chư thần của các dân tộc,
có thần nào làm được mưa chăng?
Có phải trời đổ được mưa rào,
hay chính Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con?
Chúng con trông cậy nơi Ngài,
vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó!
 
Giêrêmia - Chương 51 -
16Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn;
Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
 
Baruc - Chương 6 -
52Chúng không thể đặt ai làm vua trong một nước, chẳng làm được mưa cho người ta,
Êdêkien - Chương 1 -
28Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu toả chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của ĐỨC CHÚA. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống, và tôi nghe có tiếng đang nói.
 
Êdêkien - Chương 13 -
11Hãy nói với kẻ trát vôi: Sẽ có mưa lũ, mưa đá; gió bão sẽ nổi lên,
Êdêkien - Chương 13 -
13Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Khi Ta trút cơn lôi đình, Ta sẽ cho gió bão nổi lên; lúc thịnh nộ, Ta sẽ cho mưa lũ trút xuống; trong cơn lôi đình, Ta sẽ cho mưa đá đổ xuống để tiêu diệt.
Êdêkien - Chương 22 -
24Hỡi con người, hãy nói với nó: Ngươi là đất không được hưởng mưa thuận gió hoà trong ngày thịnh nộ.
Êdêkien - Chương 34 -
26Ta sẽ đặt chúng ở các vùng chung quanh ngọn đồi của Ta; Ta sẽ cho mưa xuống đúng mùa, đó là những trận mưa phúc lành.
Êdêkien - Chương 38 -
22Ta sẽ phạt nó phải chịu ôn dịch và đổ máu, Ta sẽ khiến mưa như thác đổ, mưa đá, lửa và diêm sinh ập xuống trên nó, trên cả đoàn quân của nó và trên biết bao dân nước đi theo nó.
Đanien - Chương 3 -
Thánh ca của A-da-ri-a trong lò lửa
(64) Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(65) Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(66) Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(67) Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(68) Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 
Hôsê - Chương 6 -
3Chúng ta phải biết ĐỨC CHÚA, phải ra sức nhận biết Người;
như hừng đông mỗi ngày xuất hiện,
chắc chắn thế nào Người cũng đến.
Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
như mưa xuân tưới gội đất đai."
 
Hôsê - Chương 10 -
12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang;
đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
 
Giôen - Chương 2 -
20Địch thù từ phương Bắc, Ta sẽ đẩy chúng xa các ngươi,
đuổi chúng vào miền đất khô cằn hoang vắng:
tiền quân chúng sẽ bị xô xuống Biển Đông,
còn hậu quân thì sa vào Biển Tây.
Mùi hôi thối xông lên, mùi tanh hôi nồng nặc."
(Quả thật, chúng đã từng làm mưa làm gió).
 
Giôen - Chương 2 -
23Hỡi con cái Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ
vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em,
chính Người đã ban cho anh em mưa đầu mùa
bởi vì Người thành tín.
Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên anh em,
mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước.
 
Amốt - Chương 4 -
7Ba tháng trước mùa gặt, chính Ta đã ngăn mưa lại
không cho đổ xuống trên các ngươi;
Ta cho mưa xuống trên thành này,
nhưng không cho mưa xuống trên thành khác;
cánh đồng này được mưa tưới đượm,
còn cánh đồng kia phải khô cháy vì thiếu mưa;
 
Khabacúc - Chương 3 -
10Thấy Ngài, núi rùng mình khiếp sợ,
mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào, và giơ tay lên cao.
 
Khácgai - Chương 2 -
17Trong tất cả công việc do tay các ngươi làm, Ta đã để cho lúa mì ra úa vàng, bị sâu đục và mưa đá đổ xuống, để trừng phạt các ngươi, nhưng không một người nào trong các ngươi trở lại với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Dacaria - Chương 10 -
1Hãy cầu xin ĐỨC CHÚA ban mưa vào lúc cuối mùa.
Chính ĐỨC CHÚA làm cho chớp giật,
Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội.
 
Dacaria - Chương 14 -
17Thị tộc nào trong các thị tộc trên cõi đất không lên Giê-ru-sa-lem thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng.
Mát-thêu - Chương 5 -
45Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Mát-thêu - Chương 7 -
25Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
Mát-thêu - Chương 7 -
27Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
 
Mát-thêu - Chương 16 -
3rồi sớm mai, các ông nói: "Ráng trắng thì mưa". Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi.
Luca - Chương 12 -
54Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.
Luca - Chương 17 -
29Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14 -
17Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 -
2Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh.
Thư Do Thái - Chương 6 -
7Khi mảnh đất nào được thấm mưa thường xuyên đổ xuống và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác, thì mảnh đất ấy nhận được phúc lành của Thiên Chúa.
Thư Giacôbê - Chương 5 -
7Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.
Thư Giacôbê - Chương 5 -
17Ông Ê-li-a xưa cũng là người cùng chung một thân phận như chúng ta; ông đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa xuống trên mặt đất suốt ba năm sáu tháng.
Thư Giacôbê - Chương 5 -
18Rồi ông lại cầu xin, thì trời liền mưa xuống và đất đã trổ sinh hoa trái.
 
Khải Huyền - Chương 8 -
7Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa, hoà với máu, trút xuống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu huỷ, một phần ba cây cối bị thiêu huỷ, và tất cả cỏ xanh bị thiêu huỷ.
 
Khải Huyền - Chương 11 -
6Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý.
Khải Huyền - Chương 11 -
19Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Và có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.
 
Khải Huyền - Chương 16 -
21Những hạt mưa đá lớn, nặng chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai ương mưa đá, bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.
 


www.thanhlinh.net