Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng vui

Macabê I - Chương 14 -
11Ông kiến tạo hoà bình cho xứ sở
và Ít-ra-en đầy hoan hỷ mừng vui.
 
Gióp - Chương 3 -
22Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ.
 
Gióp - Chương 14 -
6Xin Ngài đừng để ý đến con người nữa,
cho nó được an nhàn thư thái, và phấn khởi mừng vui
như người làm mướn xong được một ngày.
 
Gióp - Chương 31 -
25Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải,
vì tài sản do tay tôi làm ra?
 
Gióp - Chương 31 -
29Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn,
và hoan hỷ khi nó gặp tai ương?
 
Gióp - Chương 33 -
26Họ khẩn cầu Thiên Chúa và Người thương cảm,
cho họ mừng vui chiêm ngưỡng nhan Người,
cho thiên hạ thấy rằng họ công chính.
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
12Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 13 -
5để kẻ thù con không thể nói: "Ta đã thắng nó rồi,"
và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
17Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay! "
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
4Còn những người công chính
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
niềm hoan lạc trào dâng.
 
Thánh Vịnh - Chương 70 -
5Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: "Thiên Chúa vĩ đại thay! "
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
43Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người
và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 98 -
4Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
162Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
13Lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt,
lòng sầu muộn khiến tâm trí rã rời.
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
24Thân phụ người công chính sẽ mừng vui,
đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
25Còn ai răn đe nó, ắt sẽ được mừng vui
và phúc lành sẽ đến trên người đó.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
12Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,
cho con người được hoan hỷ mừng vui
và an khang trường thọ.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
18Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng,
khiến họ được mừng vui,
và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
31tất cả những thứ đó đều mừng vui
thi hành lệnh Người truyền.
Trên mặt đất này, mỗi khi cần thiết,
chúng sẵn sàng thực thi lời Chúa đúng lúc đúng thời.
 
Isaia - Chương 9 -
2Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài
như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
 
Isaia - Chương 41 -
16Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi
và bão táp sẽ phân tán chúng.
Còn ngươi, vì ĐỨC CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ,
vì Đức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.
 
Isaia - Chương 54 -
1Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng - ĐỨC CHÚA phán.
 
Giêrêmia - Chương 20 -
15Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mừng vui
khi báo tin cho người:
"Một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông."
 
Baruc - Chương 5 -
5Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông:
Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về
theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy.
Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.
 
Luca - Chương 1 -
28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
30ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả;
Thư Galát - Chương 4 -
27Thật vậy, có lời chép:
Reo mừng lên,
hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui,
hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng!
 
Khải Huyền - Chương 12 -
12Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi,
nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian."
 
Khải Huyền - Chương 18 -
20Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công minh cho các ngươi, khi lên án nó!


www.thanhlinh.net