Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mưu đồ, mưu mẹo

Samuel II - Chương 22 -
27Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết,
nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
 
Étte - Chương 4 -
17q) Lạy Chúa, xin đừng trao phủ việt của Ngài
cho những gì hư ảo
cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con gục ngã.
Nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi.
Và những kẻ manh tâm hại chúng con,
xin đưa ra làm gương cho thiên hạ.
 
Macabê I - Chương 9 -
61Phe ông Giô-na-than đã bắt được khoảng năm mươi người trong số những kẻ mưu đồ chuyện xấu xa tại miền ấy. Họ đã đem chúng giết đi.
 
Gióp - Chương 5 -
12Mưu đồ của hạng tinh khôn, Người phá vỡ,
khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì.
 
Gióp - Chương 10 -
3Phải chăng Ngài thích thú khi đàn áp,
khi coi rẻ công trình tay Ngài sáng tạo,
và ủng hộ mưu đồ của bọn ác nhân?
 
Gióp - Chương 18 -
7Bước đi của nó xưa kia vững chắc, giờ đây lảo đảo,
mưu đồ của nó làm cho nó ngả nghiêng.
 
Thánh Vịnh - Chương 2 -
2Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
chống lại ĐỨC CHÚA,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
27ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,
nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
 
Thánh Vịnh - Chương 64 -
3Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 140 -
9Lạy CHÚA, xin đừng để ác nhân toại ý,
đừng để nó thực hiện mưu đồ.
 
Thánh Vịnh - Chương 146 -
9CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
26ĐỨC CHÚA ghê tởm những mưu đồ xấu xa,
còn lời lẽ nhân hậu thì thuần khiết.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
9Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra,
lời nó nói ra, rồi sẽ đến tai Chúa,
và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
33Hãy đề phòng kẻ gian ác, vì nó mưu đồ chuyện xấu xa;
đừng để nó làm cho con ô danh đến muôn đời.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
22Kẻ nháy mắt thì mưu đồ điều xấu xa,
và không ai làm cho nó bỏ được.
 
Isaia - Chương 19 -
3Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng.
Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó.
Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thuỷ,
những kẻ lên đồng và những tên bói toán.
 
Isaia - Chương 32 -
6Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn,
và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa:
nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến ĐỨC CHÚA;
người đói thì nó để bụng không,
còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống.
 
Giêrêmia - Chương 11 -
15Người Ta yêu quý, kẻ từng ấp ủ những mưu đồ đen tối,
còn đến làm gì trong Nhà Ta nữa?
Liệu những lời khấn nguyền và thịt dâng tế
có giúp ngươi thoát khỏi tai ương
khiến ngươi được vui mừng hoan hỷ?
 
Êdêkien - Chương 38 -
10ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Trong ngày ấy, ngươi sẽ nảy ra những tư tưởng, trong lòng ngươi mưu đồ kế hoạch độc ác.
Hôsê - Chương 7 -
15Ta vừa uốn nắn, vừa làm cho cánh tay chúng nên mạnh mẽ,
nhưng chúng lại mưu đồ chống lại Ta.
 
Nakhum - Chương 1 -
9Các ngươi mưu đồ gì chống lại ĐỨC CHÚA?
Chính Người sẽ ra tay tiêu diệt;
cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 4 -
26Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 


www.thanhlinh.net