Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngạo mạn

Xuất Hành - Chương 18 -
11Giờ đây, tôi nhận biết rằng ĐỨC CHÚA cao cả hơn hết mọi thần minh, vì Người đã chứng tỏ điều đó khi người ta đối xử ngạo mạn với dân."
 
Samuel I - Chương 2 -
3Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,
miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,
vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa quán thông,
mọi hành vi, chính Người xét xử.
 
Các Vua II - Chương 19 -
28Bởi vì ngươi nổi giận với Ta,
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới, Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.
 
Giuđitha - Chương 9 -
9Xin Ngài nhìn xem chúng ngạo mạn
mà trút cơn thịnh nộ lên đầu chúng.
Xin cho tay goá bụa này thêm mạnh mẽ
để hoàn thành điều con suy tính.
 
Étte - Chương 4 -
17d) Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ:
Không phải vì xấc xược, kiêu kỳ hoặc háo danh
mà con làm thế,
đã không bái lạy tên Ha-man ngạo mạn kiêu căng.
Quả thật, để cứu Ít-ra-en,
thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng.
 
Macabê I - Chương 1 -
24Vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở, sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn.
 
Macabê I - Chương 2 -
47Họ đánh đuổi bọn người ngạo mạn. Mọi việc vào tay họ đều trôi chảy.
Macabê I - Chương 2 -
49Gần đến ngày ông Mát-tít-gia qua đời, ông nói với các con : "Bây giờ là thời của ngạo mạn, lăng mạ, đảo điên và lôi đình thịnh nộ.
Macabê I - Chương 7 -
34Nhưng ông ta chế giễu nhạo báng, phỉ nhổ họ, lại buông những lời ngạo mạn
Macabê I - Chương 7 -
47Sau khi thu chiến lợi phẩm cùng với của cướp được, họ chặt đầu Ni-ca-no và tay phải của ông ta, là cánh tay đã từng giơ lên một cách ngạo mạn. Họ đem về bêu ở gần Giê-ru-sa-lem.
Macabê II - Chương 13 -
11Xin Người đừng để dân tộc vừa mới được hồi sinh lại phải rơi vào tay chư dân ngạo mạn.
Macabê II - Chương 15 -
32Ông giương cao thủ cấp của Ni-ca-no gian ác cho họ thấy, và cả cánh tay của tên lộng ngôn phạm thượng ấy, kẻ đã dám ngạo mạn giơ tay chống lại Đền Thánh của Đấng Toàn Năng.
Gióp - Chương 35 -
12Bấy giờ nghe kêu cứu, Người cũng không đáp lại,
vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn kiêu căng.
 
Thánh Vịnh - Chương 1 -
1Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
10Kẻ thù con lòng chai dạ đá,
mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời.
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
12Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này
và phường độc dữ đánh đuổi con đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
21Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài!
 
Thánh Vịnh - Chương 138 -
6CHÚA tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn;
đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
13(Kính sợ ĐỨC CHÚA là gớm ghét điều dữ).
Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương
cũng như những lời gian manh, tráo trở,
đó là những điều ta chê ghét.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
18Kiêu căng đưa đến sụp đổ,
ngạo mạn dẫn đến té nhào.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
13Có hạng người giương cặp mắt kiêu kỳ,
đưa cái nhìn ngạo mạn.
 
Huấn Ca - Chương 47 -
4Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ
mà rửa nhục cho dân, khi vung dây phóng đá
hạ tên Go-li-át ngạo mạn đó sao?
 
Huấn Ca - Chương 48 -
18Thời vua Khít-ki-gia trị vì,
vua Xan-khê-ríp đem quân tiến đánh,
và cử ông Ráp-xa-kê làm tướng chỉ huy.
Ông này đã kiêu căng ngạo mạn
giơ tay chống lại Xi-on.
 
Isaia - Chương 9 -
8Toàn dân, tức là Ép-ra-im và người ở Sa-ma-ri, sẽ biết lời ấy,
lòng đầy kiêu căng ngạo mạn, họ nói:
 
Isaia - Chương 13 -
11Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng.
Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn,
vẻ tự đắc của quân cường bạo, Ta sẽ hạ xuống.
 
Isaia - Chương 16 -
6Chúng ta đã biết tính kiêu căng của Mô-áp,
một dân rất kiêu căng.
Thói ngạo mạn, tính kiêu căng, vẻ điên khùng
cùng những lời ngu ngốc của nó, chúng ta đều biết cả.
 
Isaia - Chương 23 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định điều ấy
để làm nhục mọi đứa cao sang ngạo mạn
và hạ bệ mọi kẻ hiển danh trên mặt đất.
 
Isaia - Chương 29 -
20Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,
quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,
và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ:
 
Isaia - Chương 32 -
9Bọn đàn bà ngạo mạn, hãy trỗi dậy mà nghe tiếng Ta!
Lũ con gái khinh đời, hãy lắng tai nghe lời Ta nói!
 
Isaia - Chương 32 -
11Run rẩy đi, bọn đàn bà ngạo mạn,
sợ quýnh lên, lũ con gái khinh đời!
Hãy bỏ áo, cởi trần, quấn bao bị vào lưng.
 
Isaia - Chương 37 -
29Bởi vì ngươi nổi giận với Ta
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới,
Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.
 
Giêrêmia - Chương 43 -
2thì ông A-dác-gia con ông Hô-sa-gia, ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả những con người ngạo mạn ấy liền nói với ông Giê-rê-mi-a: "Ông chỉ nói toàn điều dối trá: ĐỨC CHÚA đâu có sai ông đến nói với chúng tôi: "Đừng đến Ai-cập mà trú ngụ!
Giêrêmia - Chương 48 -
29Chúng ta đã từng được nghe
về thói kiêu căng của Mô-áp, một xứ rất mực kiêu kỳ,
về thói tự mãn và tính ngông nghênh ngạo mạn
cũng như lòng tự cao của nó.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
29Hãy tập trung các tay xạ thủ, tất cả những người bắn cung,
để tiến đánh Ba-by-lon.
Hãy vây hãm nó tư bề, đừng để cho kẻ nào chạy thoát.
Hãy đáp trả nó xứng với việc nó làm;
tất cả những gì nó đã làm, hãy làm lại cho nó,
bởi vì nó đã ngạo mạn với ĐỨC CHÚA,
với Đấng Thánh của Ít-ra-en.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
31Này Ta chống lại ngươi, hỡi tên "Ngạo Mạn"
- sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh -,
vì đã tới ngày, tới thời ngươi bị trừng phạt.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
32Bấy giờ tên "Ngạo Mạn" sẽ lảo đảo té nhào,
chẳng còn ai vực nó đứng lên.
Ta sẽ châm lửa đốt các thành của nó,
lửa sẽ thiêu rụi các vùng phụ cận.
 
Khabacúc - Chương 2 -
5Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội,
kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công.
Nó toác họng ra như âm phủ,
nó như thần chết chẳng bao giờ thoả thuê.
Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh,
tập hợp mọi nước tới quanh mình.
 
Thư Titô - Chương 1 -
7Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn;