Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngục tù

Thánh Vịnh - Chương 142 -
8Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
để con cảm tạ danh thánh Chúa.
Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
 
Ai Ca - Chương 3 -
6Người nhốt tôi trong ngục tù tăm tối,
như những kẻ đã chết tự ngàn xưa.
 


www.thanhlinh.net