Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người dại

Thánh Vịnh - Chương 19 -
8Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
7Người khờ dại nào đâu có biết,
kẻ ngu si chẳng hiểu điều này:
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
19Ai manh tâm trục lợi, số phận là thế đó.
Của phi nghĩa cướp đi sinh mạng người chiếm đoạt.
Đức Khôn Ngoan kêu gọi người khờ dại
 
Châm Ngôn - Chương 17 -
10Trăm roi đánh người dại
không bằng một lời mắng người khôn.
 
Giảng Viên - Chương 2 -
16Đời đời nhớ người dại, mãi mãi nhớ người khôn : làm gì có chuyện đó ! Tại vì có việc gì xảy ra, việc đó cũng rơi vào quên lãng ngay trong những ngày kế tiếp. Tất cả đều chết, người khôn cũng như kẻ dại.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
2Lòng người khôn hướng theo lẽ phải,
tâm người dại ngả về đường trái.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
13Đừng nói nhiều với người khờ dại,
chớ đồng hành với đứa ngu si.
Hãy đề phòng nó để con khỏi buồn phiền,
và khỏi ra ô uế vì đụng chạm đến nó.
Hãy tránh xa nó, con sẽ được yên ổn,
và khỏi chán nản vì sự ngu đần của nó.