Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người khôn

Xuất Hành - Chương 36 -
8Trong đám thợ đang thực hiện công trình, tất cả những người khôn ngoan tài giỏi thì dựng Nhà Tạm; ông Mô-sê cho dựng Nhà đó với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm; ông cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
13Mỗi chi tộc của anh em hãy đề cử những người khôn ngoan, thông minh và từng trải, và tôi sẽ đặt họ làm đầu anh em."
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
15Tôi đã chọn những người đứng đầu các chi tộc của anh em, là những người khôn ngoan, từng trải, và đặt họ làm đầu anh em, làm người chỉ huy một ngàn, chỉ huy một trăm, chỉ huy năm mươi, chỉ huy mười người, và làm ký lục cho mỗi chi tộc của anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
29Nếu là người khôn ngoan, chúng sẽ hiểu điều đó,
sẽ thông suốt hậu vận của mình.
 
Các Vua I - Chương 2 -
9Nhưng con, con đừng để nó vô can, bởi vì con là người khôn ngoan, và biết phải xử với nó như thế nào để bắt nó xuống âm phủ với đầu bạc vấy máu."
 
Các Vua I - Chương 3 -
11. SA-LÔ-MÔN, CON NGƯỜI KHÔN NGOAN
Sử Biên Niên II - Chương 2 -
12Vậy, bây giờ tôi sẽ gửi đến cho ngài một người khôn ngoan, hiểu rộng và sáng suốt là Khi-ram A-vi.
Étra - Chương 8 -
18Vì có bàn tay nhân lành của Thiên Chúa che chở chúng tôi, họ đem đến cho chúng tôi một người khôn ngoan, thuộc dòng dõi ông Mác-li, con ông Lê-vi, con ông Ít-ra-en, đó là ông Sê-rếp-gia, cùng với các con và anh em của ông, tất cả mười tám người,
Macabê II - Chương 2 -
9Cũng bản văn ấy cho biết vua Sa-lô-môn, một người khôn ngoan tột bậc, đã cử hành lễ cung hiến và khánh thành Đền Thờ như thế nào.
Gióp - Chương 13 -
5Phải chi các anh biết nín lặng!
Như thế các anh mới là người khôn ngoan.
 
Gióp - Chương 15 -
2Chẳng lẽ người khôn ngoan muốn trả lời,
lại dùng những lý lẽ vu vơ, và ngốn gió đông cho đầy bụng,
 
Thánh Vịnh - Chương 49 -
11Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
12Vì ĐỨC CHÚA khiển trách kẻ Người thương,
như người cha xử với con yêu quý.
Niềm vui của người khôn ngoan
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
8Đừng khiển trách đứa ngoan cố kẻo nó thù ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được họ thương mến.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
3Miệng kẻ dại có mầm kiêu ngạo,
môi người khôn bảo vệ người khôn.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
2Lưỡi người khôn tiết ra tri thức,
miệng kẻ dại tuôn chuyện ngu si.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
7Môi người khôn truyền bá kiến thức,
lòng kẻ dại chẳng được thế đâu.
 
Châm Ngôn - Chương 17 -
28Nếu biết giữ thinh lặng,
kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan ;
nếu biết ngậm môi,
kẻ đó được coi là người thông hiểu.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
11Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn,
dạy bảo người khôn, người khôn càng hiểu biết.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
20Nhà người khôn có kho báu và dầu,
còn người ngu có gì nuốt hết.
 
Châm Ngôn - Chương 22 -
3Gặp nguy hiểm, người khôn ẩn mình,
đứa khờ dại lao tới và bị thiệt thân.
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
24Thân phụ người công chính sẽ mừng vui,
đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ.
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
12Gặp nguy hiểm, người khôn ẩn mình,
đứa khờ dại lao tới và bị thiệt thân.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
11Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát,
còn người khôn biết dằn xuống cho êm.
 
Giảng Viên - Chương 2 -
16Đời đời nhớ người dại, mãi mãi nhớ người khôn : làm gì có chuyện đó ! Tại vì có việc gì xảy ra, việc đó cũng rơi vào quên lãng ngay trong những ngày kế tiếp. Tất cả đều chết, người khôn cũng như kẻ dại.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
4Dạ người khôn ở nơi tang tóc,
lòng kẻ dại ở chốn vui chơi.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
5Nghe người khôn trách móc thì tốt hơn nghe kẻ dại ca khen ;
 
Giảng Viên - Chương 7 -
7Bị áp bức, người khôn hoá dại,
của biếu xén làm hư hỏng lòng người.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
12Quả thật, núp bóng khôn ngoan khác nào núp bóng tiền bạc :
nhưng khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn,
vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được sống.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
19Sự khôn ngoan làm cho người khôn mạnh hơn cả mười thủ lãnh trong thành.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
1Có ai được như người khôn ngoan,
có ai biết giải nghĩa sự đời ?
Sự khôn ngoan làm cho gương mặt con người ngời sáng,
và nét cứng cỏi nên dịu dàng.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
5Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải việc chẳng lành,
và lòng người khôn ngoan biết được thời được buổi,
biết được Thiên Chúa sẽ xét xử.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
17tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời : cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi ; cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy cũng không thể khám phá ra.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
1Thật vậy, tất cả những điều ấy, tôi đã để ý lưu tâm, và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa. Được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết ! Mọi sự đều có thể xảy ra.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
2Lòng người khôn hướng theo lẽ phải,
tâm người dại ngả về đường trái.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
12Miệng người khôn thốt ra lời đáng mến ;
môi kẻ dại làm nó phải diệt vong,
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
17Quân vô đạo thấy người khôn ngoan chết
mà không hiểu Đức Chúa định đoạt về họ thế nào,
và tại sao Người đem họ đến nơi yên ổn.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
24Có nhiều người khôn ngoan, thế giới được cứu thoát ;
nhờ một vị minh quân, cả thần dân được an cư lạc nghiệp.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
32Con ơi, nếu muốn, con sẽ là người có học,
nếu để tâm, con sẽ thành người khôn khéo.
 
Huấn Ca - Chương 9 -
14Hãy giao tiếp với người chung quanh khi có thể,
và năng bàn hỏi với người khôn ngoan.
 
Huấn Ca - Chương 14 -
19Mọi công trình phải hư nát đều tiêu tan hết thảy,
và tác giả của chúng cũng theo chúng ra đi.
Hạnh phúc của người khôn ngoan
 
Huấn Ca - Chương 21 -
24Đứng nghe ngoài cửa là kẻ thiếu giáo dục,
còn người khôn coi đó là điều nhục nhã ê chề.
 
Huấn Ca - Chương 21 -
25Đứa bẻm mép nói năng bừa bãi,
còn người khôn ăn nói chừng mực.
 
Huấn Ca - Chương 38 -
4Thiên Chúa làm cho đất trổ sinh dược liệu;
những thứ đó, người khôn chẳng dám coi thường.
 
Isaia - Chương 40 -
28Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao?
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu,
là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.
Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,
trí thông minh của Người khôn dò thấu.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
11Ai là người khôn ngoan hiểu được điều này?
Miệng ĐỨC CHÚA phán với ai để nó tiết lộ?
Vì đâu xứ sở tiêu ma,
bị thiêu huỷ, nên như sa mạc, không người lai vãng?
 
Mát-thêu - Chương 7 -
24"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
15Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói.
Thư Êphêsô - Chương 5 -
15Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,
Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
15Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.
Thư Giacôbê - Chương 3 -
13Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan.