Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạo cười

Sử Biên Niên II - Chương 30 -
10Những người đưa thư rảo khắp thành này tới thành kia trong đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, cho đến tận Dơ-vu-lun. Nhưng người ta nhạo cười và chế giễu họ.
Sử Biên Niên II - Chương 36 -
16Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa.
 
Nơkhemia - Chương 2 -
19Nghe tin này, Xan-ba-lát, người Khô-rôn, Tô-vi-gia, người nô bộc gốc Am-mon, và Ghe-sem, người Ả-rập, nhạo cười và khinh dể chúng tôi. Họ nói: "Các người làm gì thế? Các người nổi loạn chống lại nhà vua sao? "
Nơkhemia - Chương 3 -
33Nghe tin chúng tôi xây lại tường thành, Xan-ba-lát nổi giận và tỏ ra rất bực tức. Y nhạo cười người Do-thái.
Tôbia - Chương 2 -
8Láng giềng nhạo cười tôi rằng: "Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết! "
 
Tôbia - Chương 2 -
8Láng giềng nhạo cười tôi rằng: "Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết! "
 
Étte - Chương 4 -
17q) Lạy Chúa, xin đừng trao phủ việt của Ngài
cho những gì hư ảo
cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con gục ngã.
Nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi.
Và những kẻ manh tâm hại chúng con,
xin đưa ra làm gương cho thiên hạ.
 
Macabê I - Chương 10 -
70"Chỉ có mình ông dấy lên chống chúng tôi và vì ông mà tôi trở thành mục tiêu cho thiên hạ nhạo cười và sỉ nhục, cớ sao ông lại đem quân đánh chúng tôi trong miền núi ?
Gióp - Chương 9 -
23Nếu thình lình xảy ra tai ương gây chết chóc,
thì Người vẫn thản nhiên nhạo cười
trước cảnh khốn cùng của người vô tội.
 
Gióp - Chương 12 -
4Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi
là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được Người đáp lại.
Than ôi, người công chính vẹn toàn
lại trở nên trò cười cho thiên hạ!
 
Gióp - Chương 21 -
3Xin chịu khó nghe, rồi tôi sẽ nói,
tôi nói xong, các anh sẽ mặc sức nhạo cười.
 
Gióp - Chương 27 -
23Nhìn thấy nó, thiên hạ vỗ tay nhạo cười,
và huýt sáo tại khắp nơi nó ở.
 
Gióp - Chương 30 -
1Giờ đây, tôi bị những người ít tuổi hơn nhạo cười,
cha ông họ từng bị tôi khinh dể
và xếp vào hạng chó canh bầy vật.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
2Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
2Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
19Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười,
và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
24Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa,
đừng để chúng đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
17Con nói: "Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,
cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo."
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
9nhạo cười rằng: nó đích thị là người
chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,
nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của
và khoe khoang mưu độc của mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
4Chúng con bị láng giềng thoá mạ
người chung quanh phỉ báng nhạo cười.
 
Thánh Vịnh - Chương 80 -
7Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
26Còn ta, ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp hoạ,
sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống trên ngươi,
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
28Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý,
miệng ác nhân ngốn ngấu chuyện gian tà.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
3Bằng không, lỗi lầm của con cứ gia tăng mãi,
tội lỗi của con chồng chất thêm nhiều,
con sẽ quỵ ngã trước mặt đối phương
và kẻ thù con đắc chí nhạo cười.
 
Isaia - Chương 57 -
4Này các ngươi nhạo cười ai vậy?
Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai?
Há các ngươi không phải là
con của tội ác,
là nòi giống của gian dối hay sao?
 
Mikha - Chương 7 -
8Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí nhạo cười!
Nếu có ngã, tôi sẽ đứng dậy;
nếu tôi ở trong bóng tối, ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng cho tôi.
 
Xôphônia - Chương 2 -
10Đó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của mình.
Quả thật, chúng đã nhạo báng
và đắc chí nhạo cười dân của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Mác-cô - Chương 15 -
1Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười (Mt 27: 39 -44; Lc 23: 35 -37 )
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
32Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói: "Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy."
Thư Do Thái - Chương 11 -
36Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù;