Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngu ngơ là tuyệt vời

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Ngu ngơ là tuyệt vời
 
Nàng đã dạy tôi hai điều lạ,
“Sự ngu ngơ và xinh đẹp tuyệt vời.”
Rồi một hôm, nàng thỏ thẻ bên tôi,
“Để em nói anh nghe,
Ý nghĩa của tuyệt vời,
Thiên Chúa là tuyệt vời,
Thiên nhiên là tuyệt vời,
Cuộc sống là tuyệt vời,
Tình yêu là tuyệt vời,
Chăm sóc là tuyệt vời,
Chia sẻ là tuyệt vời,
Hiểu biêt là tuyệt vời,
Tin tưởng là tuyệt vời,
Đức tin là tuyệt vời,
Đam mê là tuyệt vời,
Từ bi là tuyệt vời,
Không khí là tuyệt vời,
Nước biếc là tuyệt vời,
Trái đất là tuyệt vời,
Ánh lửa là tuyệt vời,
Năng lượng là tuyệt vời,
Ở đây là tuyệt vời,
Ở đó là tuyệt vời,
Mọi nơi đều tuyệt vời,
Mọi người đều tuyệt vời,
Mọi thứ đều tuyệt vời.”
Tôi vội vã can nàng,
“Cả vũ trụ tuyệt vời,
Nhưng gì tuyệt vời nhất ?”
Nàng thẳng thắn trả lời,
Ngu ngơ đẹp đáng sợ.”
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS