Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nức nở

Thủ Lãnh - Chương 21 -
2Dân chúng đến Bết Ên và ở lại đó trước nhan Thiên Chúa cho đến chiều; họ cất tiếng khóc nức nở.
Samuel I - Chương 1 -
10Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với ĐỨC CHÚA và khóc nức nở.
Gióp - Chương 3 -
24Quả thật, bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở,
tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn.
 
Thánh Vịnh - Chương 6 -
9Đi cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,
vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,
 
Thánh Vịnh - Chương 126 -
6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
 
Thánh Vịnh - Chương 137 -
1Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;
 
Isaia - Chương 16 -
9Vì thế, cùng với tiếng dân Gia-de nức nở,
ta khóc thương cây nho Xíp-ma.
Vì ngươi, nước mắt ta chan hoà, hỡi Khét-bôn và En-a-lê,
vào thời ngươi hái nho và gặt lúa, tiếng hát câu hò đâu còn nữa!
 
Giêrêmia - Chương 9 -
9Thương núi đồi, tôi nức nở khóc than,
tiếc đồng cỏ sa mạc, tôi ngậm ngùi ai oán,
vì chúng bị thiêu huỷ, không bóng người qua lại,
chẳng còn nghe thấy tiếng súc vật ngoài đồng.
Từ chim trời cho đến thú vật, tất cả đều trốn chạy, bỏ đi.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
5Phải, tại đèo Lu-khít, thiên hạ vừa leo vừa nức nở;
nơi dốc Khô-rô-na-gim, quân địch nghe tiếng kêu la bại trận:
 
Nakhum - Chương 2 -
8Tượng thần sắc đẹp bị lột đem đi.
Những kẻ phục dịch nó nức nở như chim câu,
chúng đấm ngực âu sầu.
 
Khải Huyền - Chương 5 -
4Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó.


www.thanhlinh.net