Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Núi đá

Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
4Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,
vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.
Chúa tín thành, không mảy may gian dối,
Người quả là chính trực công minh.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
15Giơ-su-run mập ra, nó hất chân đá hậu
-ngươi mập, béo, phát phì-
nó đã bỏ Thiên Chúa, Đấng đã làm ra nó,
Núi Đá độ trì nó, nó đã khinh thường.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
18Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường,
ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
30Làm sao một người đuổi được một ngàn người,
và hai người khiến mười ngàn người trốn chạy,
nếu không phải vì Núi Đá của chúng đã bán chúng đi,
và ĐỨC CHÚA đã nộp chúng rồi?
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
31Vì núi đá của chúng không phải như Núi Đá của chúng ta.
Chính kẻ thù chúng ta đều công nhận.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
37Bấy giờ Người phán: "Đâu rồi các thần của chúng,
đâu rồi núi đá chúng ẩn thân?
 
Thủ Lãnh - Chương 1 -
36Ranh giới của người E-mô-ri chạy dài từ dốc Ác-ráp-bim, từ Núi Đá trở lên.
 
Samuel I - Chương 2 -
2Chẳng có Đấng thánh nào như ĐỨC CHÚA,
chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,
chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta.
 
Samuel II - Chương 22 -
2Vua nói:
"Lạy ĐỨC CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
 
Samuel II - Chương 22 -
3Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
là Đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.
 
Samuel II - Chương 22 -
32Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
 
Samuel II - Chương 22 -
47ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi,
 
Samuel II - Chương 23 -
3Thiên Chúa của Ít-ra-en đã nói,
Núi Đá của Ít-ra-en đã phán cùng tôi:
Ai cai trị con người với đức công minh,
ai cai trị với lòng kính sợ Thiên Chúa,
 
Gióp - Chương 18 -
4Chính anh đã tự dày vò trong khi giận dữ,
chẳng lẽ vì anh mà cả trái đất lại bị bỏ hoang
và núi đá chuyển mình dời chỗ?
 
Gióp - Chương 28 -
10và xẻ những đường hầm trong núi đá,
mắt nhìn xem mọi thứ báu vật.
 
Gióp - Chương 39 -
28Nó chọn hang hốc làm nơi ẩn mình
và nghỉ đêm trong khe núi đá.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
3lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
32Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
47ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,
 
Thánh Vịnh - Chương 19 -
15Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 28 -
1Của vua Đa-vít.
Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.
Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
3ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
4Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 42 -
10Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi? "
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
3duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
7duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
8Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
35mới nhớ rằng: Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân,
Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
27Người sẽ thưa với Ta: "Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! "
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
16để loan truyền rằng: CHÚA thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
22Nhưng CHÚA là thành luỹ chở che,
Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 95 -
1Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
1Của vua Đa-vít.
Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.
 
Isaia - Chương 17 -
10Vì ngươi đã quên Thiên Chúa cứu độ ngươi;
núi đá ngươi trú ẩn, ngươi không còn nhớ nữa.
Vì vậy ngươi trồng những vườn cây vui thú, ngươi ươm những mầm giống ngoại bang.
 
Isaia - Chương 26 -
4Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA:
chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,
 
Isaia - Chương 30 -
29Các ngươi sẽ ca hát
như trong đêm cử hành đại lễ,
lòng chan chứa niềm vui
như người bước đi theo nhịp sáo,
tiến về núi ĐỨC CHÚA, về núi đá của Ít-ra-en.
 
Isaia - Chương 33 -
16Người như thế sẽ được ở non cao,
có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn.
Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 
Isaia - Chương 42 -
11Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành,
và bao thôn ấp người Kê-đa du mục!
Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,
từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô!
 
Isaia - Chương 44 -
8Đừng run, đừng sợ.
Ta đã chẳng cho ngươi nghe từ thuở nào,
đã chẳng báo cho ngươi biết đó sao?
Chính các ngươi là nhân chứng của Ta.
Hỏi có thần nào khác, hỏi có núi đá nào khác, ngoại trừ Ta?
Ta biết chắc là không.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
14Có bao giờ tuyết núi Li-băng lại ngừng rơi trên sườn đá dốc?
Có bao giờ dòng nước mát rượi chảy từ núi đá lại cạn khô?
 
Giêrêmia - Chương 21 -
13Này Ta chống lại ngươi, hỡi cô gái ở thung lũng,
hỡi núi đá miền đồng bằng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Chính các ngươi bảo: Ai dám xuống tấn công ta?
Ai vào được nơi ta trú ẩn?
 
Giêrêmia - Chương 51 -
25Này, Núi Tàn Phá, Ta chống lại ngươi,
tàn phá toàn cõi đất - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA,
Ta sẽ dang tay đánh phạt ngươi,
cho ngươi lăn xuống từ đỉnh cao núi đá.
Ta sẽ biến ngươi thành ngọn núi bị thiêu rụi.
 
Êdêkien - Chương 26 -
4Chúng sẽ triệt hạ tường luỹ thành Tia, sẽ phá huỷ các tháp;
còn Ta sẽ quét bụi khỏi thành và biến nó ra núi đá trọc.
 
Êdêkien - Chương 26 -
14Ta sẽ biến ngươi thành núi đá trọc;
ngươi sẽ thành chỗ phơi lưới,
ngươi chẳng còn được tái thiết nữa,
vì chính Ta, ĐỨC CHÚA, Ta đã phán,
- sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA.
 
Mát-thêu - Chương 27 -
60và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về.
Mác-cô - Chương 15 -
46Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ.
Luca - Chương 23 -
53Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.
Khải Huyền - Chương 6 -
15Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá.


www.thanhlinh.net