Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Núi thánh

Xuất Hành - Chương 19 -
23Ông Mô-sê thưa với ĐỨC CHÚA: "Dân không thể lên núi Xi-nai được, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng: Hãy vạch rõ ranh giới của núi và tuyên bố đó là núi thánh."
Macabê I - Chương 11 -
37Vậy xin ngài sao thêm một bản và trao cho ông Giô-na-than để ông đặt trên núi thánh, tại nơi mọi người có thể nhìn thấy."
 
Thánh Vịnh - Chương 2 -
6rằng: "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."
 
Thánh Vịnh - Chương 3 -
5Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA,
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 15 -
1Thánh vịnh. Của vua Đa-vít
Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài?
 
Thánh Vịnh - Chương 43 -
3Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
 
Thánh Vịnh - Chương 48 -
3Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.
Núi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Đức Đại Vương.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
16Hỡi Ba-san, non thần núi thánh,
hỡi Ba-san, rặng núi ngất cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 87 -
1Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.
Thành Xi-on được lập trên núi thánh.
 
Thánh Vịnh - Chương 99 -
9Hãy suy tôn ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.
 
Thánh Vịnh - Chương 134 -
3Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
từ núi thánh Xi-on.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
8Cũng chính Chúa dạy con
xây một đền thờ trên núi thánh của Ngài,
và xây một bàn thờ trong thành Ngài ngự
theo như mẫu lều thánh
Ngài chỉ vẽ cho từ thuở ban đầu.
 
Isaia - Chương 11 -
9Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
 
Isaia - Chương 27 -
13Đến ngày ấy, tù và sẽ rúc lớn,
những kẻ đang mỏi mòn tại đất Át-sua
và những kẻ đã bị xua đuổi sang Ai-cập
sẽ đến và thờ lạy ĐỨC CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.
 
Isaia - Chương 56 -
7đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.
 
Isaia - Chương 57 -
13Khi ngươi kêu cứu, thì những gì ngươi đã tập hợp
cứ việc giải thoát ngươi!
Một cơn gió cuốn, một làn hơi thổi sẽ đem chúng đi hết.
Còn ai nương ẩn nơi Ta, sẽ được đất làm gia nghiệp,
và được núi thánh của Ta làm sở hữu.
Kẻ nghèo hèn được ơn cứu độ
 
Isaia - Chương 65 -
11Còn các ngươi, những kẻ đã bỏ ĐỨC CHÚA,
đã quên núi thánh của Ta,
đã bày bàn tiệc kính thần Gát
và đổ rượu đầy chén dâng thần Mơ-ni,
 
Isaia - Chương 65 -
25Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy.
 
Isaia - Chương 66 -
20ĐỨC CHÚA phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà ĐỨC CHÚA, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng ĐỨC CHÚA - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem.
Giêrêmia - Chương 31 -
23ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này: Người ta sẽ còn nói lời sau đây trong đất Giu-đa và các thành của nó, khi Ta đổi vận mạng của chúng:
Xin ĐỨC CHÚA giáng phúc cho ngươi,
hỡi Núi thánh, nơi Đấng Công Chính ngự trị.
 
Êdêkien - Chương 20 -
40Quả thật, trên núi thánh của Ta, trên núi cao vòi vọi của Ít-ra-en, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, ở đó, toàn thể nhà Ít-ra-en, mọi nhà trong xứ, sẽ phụng thờ Ta. Ở đó Ta sẽ đón tiếp chúng, ở đó Ta sẽ đòi phần trích dâng và lễ tế tuyệt hảo cùng với tất cả của thánh các ngươi dâng.
Êdêkien - Chương 28 -
14Ta đặt ngươi làm Kê-rúp chở che;
ngươi ở trên núi thánh của Thiên Chúa,
đi đi lại lại giữa than hồng rực lửa.
 
Đanien - Chương 9 -
16Lạy Chúa, chiếu theo mọi hành động chính trực của Ngài, xin nguôi cơn giận, xin ngừng cơn thịnh nộ đối với Giê-ru-sa-lem là thành đô, là núi thánh của Ngài, bởi vì tội của chúng con và lỗi của cha ông chúng con đã khiến Giê-ru-sa-lem và dân Ngài trở thành mối sỉ nhục đối với hết mọi kẻ sống chung quanh chúng con.
Đanien - Chương 9 -
20Bấy giờ tôi đang nói, đang cầu nguyện và thú nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi của Ít-ra-en, dân tôi, đang giãi bày trước nhan ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của tôi, lời khẩn nguyện cho núi thánh của Người.
Đanien - Chương 11 -
45Y sẽ dựng lều tại bản doanh trong một vùng nằm giữa biển và núi thánh của Xứ Huy Hoàng. Nhưng ngày tận số của y đã tới rồi mà chẳng có ai cứu giúp.
 
Giôen - Chương 2 -
1Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!
Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,
vì Ngày của ĐỨC CHÚA đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.
 
Giôen - Chương 4 -
17"Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng
Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi,
Đấng ngự tại Xi-on, núi thánh của Ta.
Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa."
 
Ôvađia - Chương 1 -
16Quả thật, cũng như các ngươi đã uống trên núi thánh của Ta,
thì mọi dân tộc cũng sẽ không ngừng uống như vậy.
Chúng sẽ uống, sẽ nốc vào, rồi hoá ra như chưa bao giờ hiện hữu.
 
Xôphônia - Chương 3 -
11Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn
vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.
Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng,
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang
trên núi thánh của Ta nữa.
 
Dacaria - Chương 8 -
3ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín
và núi của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Núi Thánh.
 
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
18Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người.
 


www.thanhlinh.net