Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước trời

Gióp - Chương 38 -
34Liệu tiếng ngươi có vọng thấu tầng mây,
khiến trên ngươi cả khối nước trời đổ xuống?
 
Gióp - Chương 38 -
37Ai đủ khôn ngoan để đếm mây trời,
ai nghiêng cho vò nước trời đổ xuống,
 
Mát-thêu - Chương 3 -
1II. CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI
Mát-thêu - Chương 3 -
2"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Mát-thêu - Chương 4 -
17Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
 
Mát-thêu - Chương 4 -
23Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Mát-thêu - Chương 5 -
3"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
20"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
 
Mát-thêu - Chương 7 -
21"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
Mát-thêu - Chương 8 -
1III. RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI
Mát-thêu - Chương 8 -
11Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
Mát-thêu - Chương 8 -
12Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
Mát-thêu - Chương 9 -
35Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
 
Mát-thêu - Chương 10 -
7Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
Mát-thêu - Chương 11 -
1IV. MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI
Mát-thêu - Chương 11 -
11"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
Mát-thêu - Chương 11 -
12Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.
Mát-thêu - Chương 13 -
11Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
Mát-thêu - Chương 13 -
19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
Mát-thêu - Chương 13 -
24Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
Mát-thêu - Chương 13 -
31Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.
Mát-thêu - Chương 13 -
33Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
 
Mát-thêu - Chương 13 -
38Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.
Mát-thêu - Chương 13 -
44"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
 
Mát-thêu - Chương 13 -
45"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
Mát-thêu - Chương 13 -
47"Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.
Mát-thêu - Chương 13 -
52Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."
 
Mát-thêu - Chương 13 -
1V. GIÁO HỘI, BƯỚC ĐẦU CỦA NƯỚC TRỜI
Mát-thêu - Chương 16 -
19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
Mát-thêu - Chương 18 -
1Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9:33 -37; Lc 9:46 -48 )
Mát-thêu - Chương 18 -
1Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "
Mát-thêu - Chương 18 -
3và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
 
Mát-thêu - Chương 18 -
4"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
 
Mát-thêu - Chương 18 -
23Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.
Mát-thêu - Chương 19 -
1VI. NƯỚC TRỜI: TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN
Mát-thêu - Chương 19 -
12Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."
 
Mát-thêu - Chương 19 -
14Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."
Mát-thêu - Chương 19 -
1Người giàu có khó vào Nước Trời (Mc 10: 23 -27; Lc 18: 24 -27 )
Mát-thêu - Chương 19 -
23Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.
Mát-thêu - Chương 20 -
1"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.
Mát-thêu - Chương 22 -
2"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.
Mát-thêu - Chương 23 -
13"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (
Mát-thêu - Chương 25 -
1"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.